Загадъчната цивилизация на древните шумери

шумери

През IV хилядолетие пр.н.е. на територията на Южна Месопотамия (в плодородните земи по долното течение на реките Тигър и Ефрат) изненадващо се появява първата човешка цивилизация на загадъчните шумери („черноглав народ”), която демонстрира изумително за онази епоха ниво на познание, продължаващо да изумява науката и днес

Първите сведения за загадъчните шумери се появяват в Библията, където се споменават двата им най-важни града – Ур и Урук, а откритите впоследствие при археологически разкопки многобройни артефакти (глинени таблички с надписи, запазените релефи и керамика) дават важни сведения за техния бит.

Към момента все още не съществува окончателен отговор на въпроса за произхода на самите шумери, тъй като техният древен език не може да бъде причислен към нито една от известните езикови групи. Все пак се приема, че той е свързан с урало-алтайските езици, а още по-точно – с тюркското езиково семейство. Наред с това се счита, че шумерската култура се явява наследник на последната праисторическа неолитна култура, наречена Тел ал-Убаид (т.нар. Убаидска култура), просъществувала от около 5300 г. пр.н.е. до около 4200 г. пр.н.е., когато селищата започват да се развиват, прераствайки постепенно в самостоятелни градове държави.

През IV хилядолетие пр.н.е. се появява и шумерската писменост, смятана за една от древните форми на писменост изобщо; първоначално тя е пиктографска (под формата на схематични картинни изображения), а впоследствие еволюира в клинописна (под формата на чертички с формата на клин, изписвани върху глина, която след това се изпича).

шумери

Новопоявилите се шумерски градове държави се превръщат във важни търговски и занаятчийскицентрове, които осъществяват контакти не само помежду си, но така също с Индия иЕгипет. Впоследствие те са обединени под властта на полулегендарния цар Гилгамеш, но без да загубят правото си на самоуправление, а Ур се превръща в главен град на Шумер, станал първата обединена държава в света. Впоследствие нейните предели се разширяват, достигайки до земите в района на Персийския залив, но на експанзията е сложен край през 2271 г. пр.н.е., когато акадският цар Саргон Велики успява да подчини Шумер, разрушавайки Урук. С това обаче тя не изчезва, а заедно с Акад става част от първата мултинационална държава в света и първата империя, просъществувала до нашествието на амореите през 2150 г. пр.н.е.

Сред достиженията на древните шумери се нареждат: първата система за писменост, първите училища, първите историци, първият земеделски алманах, колелото, космогонията и космологията, парите, данъците, законите, социалните реформи, медицината, първият календар, най-старата литература, първото мултиградско общество и още редица други, без които съвременната цивилизация не би била същата.

 

Ако този материал Ви харесва, помогнете ни да го популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви!

Visited 681 times, 1 visit(s) today