Знакът на едното око: Произход и окултно значение

[ad_1]

Защо има толкова много снимки на знаменитости, скриващи едното со око? Определено не е произволно. Всъщност, Знакът на едното око има дълбоко значение и доказва важен факт за силите, които са. Тази статия разглежда произхода и значението на неизбежния Знак на едното око.

Знакът е навсякъде: в музикалните клипове, кориците на списания или филмовите плакати, в рекламите и т.н. Броят на тези снимки е просто потресаващ. Предвид тези факти, повтарящата се поява на Знака на едното око не може просто да е резултат от съвшадение. Всъщност, има ясно усилие този знак да бъде изобразяван навсякъде.

И тъй, защо този знак е навсякъде и какво означава? Ето един поглед към вечния и трансцендентен символ на Окото.


Турски амулет „назар”, използван да прогонва „уроки”. Подобни амулети могат да се срещнат в Португалия, Бразилия, Армения, Азърбейджан, Албания, Алжир, Тунис, Ливан, Турция, Гърция, Израел, Египет, Саудитска Арабия, Йордания, Бангладеш, Иран, Ирак, Пакистан, части то северна Индия, Палестина, Мароко, южна Испания, Италия, Малта, Румъния, Балканите, източното Средиземноморие, Сирия и Мексико.

Човешкото око се използва като символ още от зората на цивилизацията. Може да се срещне във всички епохи и култури. Карл Юнг идентифицира окото като класически „архетипен символ” – изображение, което е запечатано в „колективното подсъзнание” на човечеството. Според неговата теория, човеците инстинктивно реагират на архетипни символи и подсъзнателно им приписват определено значенние.

„Очите вероятно са най-важният символичен сензорен орган. Те могат да представляват ясновидство, всезнание и/или портал към душата. Други качества, с които обикновено се свързват очите, са: интелект, светлина, бдителност, съвест и истина. Да гледаш някого в очите, е западен обичай за честност.

По този начин, покриването на очите чрез носенето на шлем, слънчеви очила и т.н., може да означава мистерия, невиждане на цялата истина, или измама. Окото често означава съд и власт.” – Речник на символиката, Мичигански университет

Почти във всички култури символът на окото се свързва с духовни концепции, като божественост (Окото на Провидението), духовно просветление (Третото око), или магия (злото око; уроки).

„Окото символизира виждане и светлина, и следователно самото съзнание. Окото е част от нас, която се взира във вселената и вижда мястото ни в нея. То е познание, съзнаване и мъдрост. Окото поема светлина – чистата енергия на вселената – и я представя на вътрешния дух. То е портата, всъщност самото единение, между аза и космоса.” – Патрик Бареда, „Архетип на пълнотата – Юнг и Мандалата”

В Библията, Иисус нарича окото „светило за тялото”.

„Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло; ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината?” – Матей 6:22-23

На символа на окото винаги му се е приписвало духовно измерение. Както казва популярната поговорка: Очите са прозорците на душата. Поради тази причина символът на окото е особено важен в окултните кръгове и Мистериозните школи.

От зората на цивилизацият символът на окото и слънцето (известен още като „небесно око”) се свързват с божественост. В древен Египет символите на Уаджет, Окото на Хор и Окото на Ра се свързват със слънчевия бог.


Класическо изображение на египетското Око на Ра и Око на Хор

„Ранният бог-слънце се наричал Хор. Когато Ра взима титлата бог-слънце, става известен и като „Ра-Хоракти” или „Ра, който е Хор на два хоризонта”.

В битка със Сет Хор губи едното си око. Тот възстановил окото и това било когато Хор също бил наричан Уаджет.” – Древни страници, Око на Хор – Могъщ, Древноегипетски символ с дълбоко значение

Тъй като символът на окото се свързва със слънцето – представител на божественост – езотеричното око има едно особено качество: То е „всевиждащо”.

Архетипът на всевиждащия едноок бог-слънце може да се намери и в други култури. В Персия, Ахура Мазда бил смятан за създателя на Земята, небето и човечеството, както и източник на всичко добро и щастие на земята. За него се казвало, че „слънцето му е око”.

„Върховниият бог Ахура Мазда също има едно Око, или иначе казано, „с очите си – слънцето, луната и звездите – той вижда всичко”.” – Менли П. Хол, „Тайните учения на всички времена”

В норвежката митология Один е известен като „Всеотец” (или баща на боговете). Тои бил изобразяван като старец с едно око.


Древно изображение на Один

Один е още едно изобразяване на едноок бог-слънце творец.

„Върховният, невидим Творец на всички неща бил наричан Всеотец. Негов регент в Природата бил Один – едноокият бог. Норвежците смятали Балдур Красивият за слънчево божество, а Один често е свързван с небесното кълбо, особено заради едното му око.” – Пак там

Предвид факта, че западният окултизъм е бил силно повлиян от езотеричните учения на горните цивилизации, символът на Всевиждащото Око е намерил пътя си до ордени като Розенкройцерите, Илюминатите и Фримасоните.


Масонски символи под Всевиждащото Око

„Албърт Макей пише, че Всевиждащото око е „важен символ на Върховното същество, зает от Фримасоните от античните народи”. Всевиждащото око е символ, представляващ бдителния взор на Бога. То ни напомня, че всяка мисъл и действие се записва от Великия архитект на Вселената и че ние сме обвързани със задълженията си, както по дух, така и по кръв.” – Джеймс Е. Фрей, 32⁰, Среднощни фримасони

Поради силното влияние на Фримасонството върху историческите събития от последните векове, символът на Всевиждащото око е включен поставен върху видни документи, като гърба на Държавния печат на САЩ и Декларацията за правата на човека.


Ляво: гръб на Държавния печат на САЩ. Дясно: Декларацията за правата на човека.

„Ако някой се съмнява в наличието на масонски и окултни влияния по времето, когато е проектиран Държаният печат, трябва да обърне подобаващо внимание на коментарите на професор Чарлз Елиът Нортън от Харвард, който пише по отношение на незавършената пирамида и Всевиждащото око, които красят гърба на печата, както следва:

„Емблемата, приета от Конгреса, на практика е неспособна за обработка; трудно може да изглежда (колкото и артистично да се обработи от проектанта) различно от мъглява емблема на Масонското братство.” – Хол

Символът на окото бил приет и от няколко могъщи тайни общества, като O.T.O.


Печатът на O.T.O (Ordo Templi Orientis)

Като се каза това, действително ли символът на Всевиждащото око представлява Бога – като Юдео-Християнския Бог? Е, тук вече нещата стават… окултни (окултен значи скрит). Видният американски фримасон Албърт Пайк пише, че истинското значение на окултните символи се открива само на посветените във високите нива.

„Именно в античните си символи и окултното им значение се съдържат истинските тайни на Фримасонството. Но те нямат никаква стойност, ако не виждаме нищо в символите на синята ложа освен малоумните претенции за тълкуванието им, съдържащо се в нашите монитори.

Хората не виждат истината, че античните символи не били използвани, за да разкриват, а за да скриват. Всеки символ е енигма, която да бъде разгадана, а не урок, който да се чете. Как може интелигентният Масон да не вижда, че сините степени са само подготвителни – да се вербуват и съберат редниците и ефрейторите на Масонската армия за цели, неразкрити за тях, че това са малки мистерии, в които символите се използват, за да скриват истината?” – Албърт Пайк, „Легенда и прочит на древния и приет Шотландски устав”

Менли П. Хол, друг виден фримасон, пише че Всевиждащото око езотерично представлява крайната цел на окултизма: Да се постигне божественост чрез собствени средства. Това се прави чрез задействане на епифизната жлеза – Третото око.

„Оперативното Масонство, в пълния смисъл на този термин, изразява процеса, чрез който се отваря Окото на Хор. В човешкия мозък има една малка жлеза, наречена епифизно тяло, която е свещеното око за древните и кореспондира на третото око на Циклопите.” – Хол

В ислямската есхатология, за фигурата от последните дни на име Ал-Масих ад-Даджал („лъжемесия, лъжец, измамник”) се казва, че ще бъде сляп с дясното си око. Преструвайки се за Месията, Даджал ще заблуди и ще превземе света. Поради тези причини, Даджал има големи прилики с Антихриста в християнството.

Идването на Даджал ще бъде предшествано от няколко знамения, като: Хората ще спрат да принасят молитви; безчестието ще бъде начин на живот; лъжата ще стане добродетел; хората ще заменят вярата си за светска печалба; лихварството и подкупът ще станат законни; ще има остър глад по това време; няма да има срам сред хората; много хора ще се кланят на Сатаната; няма да има уважение към възрастните хора и хората ще започнат да се избиват без причина.

Предвид факта, че светът днес се управлява от нещо, което наричаме „окултен елит” (заради връзките му с окултните ордени), не е изненадващо, че главният му символ се среща навсякъде.

Само че всичко това е направено по измамен начин. Днешната развлекателна индустрия процъфтява контрола, манипулацията и извращаването. Цялото нещо е също така за откъсване на масите от всичко истинско, чисто и здравословно. Днес символът на Всевиждащото око е за отбрана група хора, подтискащи, следящи и контролиращи световното население.


Книгата на Джордж Оруел „1984” е скица на елита за контрол и цензура. Достатъчно на място, почти всички издания изобразяват Всевиждащото око.

Въпреки че Всевиждащото око езотерически се свързва с отварянето на Третото око, за да се постигне божествено просветление, знакът на едното око, правен от знаменитости, е точно противоположното: Скриване или правене на окото негодно. Символиката на този жест е могъща.


Кейти Пери, закриваща едно око с Окото на Хор във видеоклипа си „Тъмен кон”.

Когато закриете едно око, на практика блокирате половината си зрение. Символично, ставате полуслепи за истината. Чрез закриването на едното око знаменитостите смволичност „жертват” жизнена част от своето същество за временна материална печалба. И, след като очите са „прозорци към душата”, този жест символизира частичната или цялостната загуба на нечия душа.

Знакът на Едното Око е важен символ и в тайната мания на окултния елит: Монархичен умствен контрол. Познат на мнозина като проект МКУЛТРА, умственият контрол цели да превърне човеците в роби чрез насилие, травма и програмиране. Около Монархичния умствен контрол има действителна култура със своя собствена вселена от символи. И знакът на Едното Око е част от нея.


Това е картина от Ким Нобъл – оцелял от базиран върху травма умствен контрол. Тази катрина е наречена „Назоваването” и се свързва с назоваването на алтер-личност.


Тази картина, назована „I-Тест” също описва визуално травмата и програмирането на МК роб.

Вездесъщието на знака на Едното око в масмедиите служи и на друга цел: Доказва, че всички масмедийни канали са притежавани от една много малка, елитна група.

Наистина, за да се появява точно един и същи знак постоянно и нееднократно по всички медийни платформи по света, трябва да има центарлизиран източник на власт, който насила прави това да се случва.

Помислете за количествата пари, власт и влияние, нужни да се накарат всички тези знаменитости да изпълняват този специфичен жест във видеа и фотографии. А сега помислете за количеството пари, власт и влияние, необходими за да се поставя този знак по корици на списания, филмови плакати, музикални клипове и всичко друго, което може да стигне до очите на масите.

Накратко, този символ представлява глобалния елит и целия му пъклен план: Обезличаването на човешката душа, популяризиране на сатанизъм, нормализация на умствения контрол, нормализация на трансхуманизма, замъгляване на половете и още. Крайната цел: Отклоняване на масите възможно най-далече от Истината, здравето и баланса.

Символът на окото е архетип, който преминава отвъд времето и пространството. Вероятно понеже човеците инстинктивно реагират на втренчени очи, има нещо около този символ, което е шокиращо, но в същото време очарователно.

Докато в древни времена символът на Всевиждащото око често е бил уравняван с бога слънце, той постепенно стана символ на властта на тайните общества, които оформят историята през последните няколко века.

Днес развлекателната индустрия гуляе в изопачаването и опорочаването на мощни символи в преследване на обезличаващата си адженда. Вездесъщието на символа на Едното око сега сиволизира вездесъщието на окултния елит. Те казват: „Вижте кого контролираме”.

След като се каза това, има лъч надежда. Знакът на Едното око е удобен начин да идентифицираме медиите, които да избягваме, понеже те най-вероятно са напоени с обезличаващата адженда на окултния елит.

 [ad_2]

Source link

Visited 198 times, 1 visit(s) today