Възходът на Аполион 2012: Недовършената пирамида под Всевиждащото око

[ad_1]

Докато нумерологията и астрологическите знаци, свързани с всевиждащото око добавят към това защо определена символика върху Държавния печат е била важна за фримасоните, тъкмо недовършената пирамида върху задната страна на печата Манли Хол нарича „табло”, което излага символично „задачата, за чието изпълнение правителството на Съединените щати било посветено от деня на създаването си”. Този език, взет направо от начина, по който се използват таблата и това, което представляват, както в оперативното, така и в спекулативното масонство, казва много,  понеже таблото е дъската, върху която Майстора Масон чертае диаграмите и геометричните фигури, които ще се използват като скица за насочване на работниците в конструирането на задачата. В спекулативното масонство таблото приема и духовно значение, което отразява уроците от Книгите на Природата и волята на Великия Архитект на Вселената. В масонските ритуали това означава, че е бил изграден духовен план и че той трябва да се изпълни на индивидулано, семейно, социално, национално и международно ниво. Планът включва времето на официалното начало на проекта, както и кога най-общо трябва да приключи. Така, ако пирамидата върху Държавния печат е таблото, показващо „задачата, на която правителството на Съединените щати е посветено от деня на създаването си”, това е чертожната дъска за съдбата на Америка и е маркирана от 1) идентичността на Великия Архитект, на когото е посветено делото; и 2) датата, на която делото е започнало и ще бъде завършено.

По отношение на първата тема – идентичността на Великия Архитект – многократно сме илюстрирали как символите и девизите говорят сами за себе си, съобщавайки кое е това божество. В пролога на книгата си, „Изгубените ключове на Фримасонството”, Манли Хол се присъединява към това разкритие, като преразказва познатата история за Хирам Абиф, тирийския „Пръв Велик Майстор” на ордена на масоните и главен строител, който се захваща да построи храма на Великия Архитект на Вселената, но е убит от три привидения. Тази история, представяна всеки път, когато посветен стигне до нивото на Майстор Масон, е по признание на фримасони преразказ на епоса за смъртта на бога Озирис. В „Изгубените ключове” Хол разказва как Великият Архитект (Озирис) дава на Хирам таблото за построяването на великия храм, а когато е убит от трима главорези, Великият Архитект го окъпва в „слава небесна”, както в славата, обграждаща всевиждащото око на Озирис над пирамидата върху Държавния печат. След това Великият Архитект натоварва тези, които щели да построят сградата, със задачата да намерят тялото на Хирам (Озирис) и да го възкресят. Когато това бъде изпълнено, великото дело ще приключи и богът ще заживее в храма:

„Потърсете къде счупената клонка лежи и мъртвата пръчка покрива се с пръст, къде облаците вкуп се носят, а камъните до склона почиват, че всички те бележат гроба на Хирам [Озирис], който със себе си отнесе Волята ми в гроба. Туй вечно търсене е ваше, догде Строителя си не намерите, догде чашата тайната си не разкрие, догде гробът духовете си не предаде. Не ще продумам вече, догде обичния ми Син [Озирис] не намериш и не възкресите, и не чуете на моя Вестител словата и с Него за водач не завършите храма, който след това ще обитавам. Амин.

„И тъй, отново се връщаме на Хеопсовата пирамида”, пише Питър Гудгейм, „първото построено и последното останало от Седемте чудеса е само по себе си една постройка в рамките на голям Некрополис, който бил проектиран според оформлението на съзвездието Орион – Великият Ловец в небето [Озирис/Гилгамеш/Нимрод]. Както се постарахме да покажем, Озирис не е никой друг освен Библейският Нимрод – „силният ловец пред Господа””.

Енциклопедията на Фримасонството идентифицира персонажа на Нимрод и с тази легенда на Братството, в Старите Конституции, където го отличава като основател на масонството. „Така в New York MS., No. 1, четем: „При първата ви обиколка на Бабел имаше Зидария първа много почитана, а Царят на Вавилон наричаше се Нимрод и сам той бе Зидар и обичаше Зидарите””.

Други авторитети не само свързват масонския основател Хирам Абиф с Озирис и Нимрод, а и обясняват, че Нимрод плюс строежа на Вавилонската кула – не храма на Соломон – бил истинският произход на масонската космология.

„Символите на Фримасонството”, преведена от френски Les Symboles des Francs-Macons, Даниел Бересниак отбелязва: Датата на построяването на храма на Цар Соломон не винаги е била ключовата дата в космологията на фримасоните. Тази централна роля някога била дадена на Вавилонската кула. Ръкописът „Региус”, който предхожда този на Кук (1410 г.) с двадесет години, цитира Цар Немрод, строителя на онази известна кула, като „първият и най-отличен майстор”. Тъкмо той бил, а не Цар Соломон, който дал на масоните първото им „задание”, техните правила на поведение и провесионален кодекс…

Един масонски текст, известен като Ръкописът от Тисъл, от 1756 г., казва че Немрод „създал Масоните” и „им дал знаците и названията, за да се отличават от другите хора… за пръв път тогава Масоните били организирани като гилдия”.

Така появата на Хеопсовата пирамида без връх върху Държавния печат на Съединените щати отразява както древноезическите, така и масонските вярвания по отношение на старите мистерии и пророчеството за завръщането на Озирис/Аполон/Нимрод. В „Произход на Розенкройцерите и Масоните” Манли Хол, който казва в „Тайните учения на всички епохи”, че Великата Пирамида била „гробницата на Озирис”, обяснява че Престън, Гулд, Макий, Оливър, Пайк и почти всеки друг голям историк на фримасонството са знаели за тази връзка между фримасонството и древните мистерии и примитивните церемонии въ основа на Озирис. „Всичките тези изтъкнати Масонски учени разпознават в легендата за Хирам Абиф адаптация на мита за Озирис; нито пък отричат, че голяма част от символиката на гилдията е взета от езичническите институции от древността, когато боговете били почитани на тайни места със странни фигури и подходящи ритуали”.

Но докато фримасони като Манли Хол смятали символиката и мита за свързани с пирамидата върху Държавния печат, а историята на Аполон/Озирис/Нимрод за работно табло, описващо тайната съдба на Америка, Ню Ейдж езотерици, като Робърт Йеронимъс – един от челните авторитети върху символиката на задната страна на печата – вижда кръглия дизайн и символиката върху Държавния печат като „мандала на посвещаването”.

Мандалите, от хиндуисткия термин за „кръг”, са концентрични диаграми, каквито са познати в тантризма, будизма и хиндуизма, имащи ритуална и духовна употреба за „фокусиране” или за въвеждане в транс на кандидатите и адептите, които търсят мистично единение с космоса и по-дълбоки нива на несъзнателния ум. Във връзка с дизайна на Държавния печат, Йеронимъс, като окултист, гледа на геометричните шаблони като на представляващи вид мандала или микрокосмос, въплътяващи космическите или метафизични божествени сили, действащи в тайната съдба на Америка, включително бога или вселенските сили, представени в диаграмата, която възвестява идването на една нова епоха на богове и полубогове.

Окултистите често използват мандали въз основа на концепцията на „защитния кръг” или негови разновидности, за които се вярва, че позволяват определени входове към свръхестественото да се отварят или затварят и съответно да се подчиняват същества, както е при магическия петолъчен кръг на пентаграма. Това е подобно на една въвеждаща мандала, използвана в хиндуиския и будисткия тантризъм, в която божествата са представени от специфични местоположения в диаграмата. В „Йога: Безсмъртие и Свобода” изследователят Мирча Елиаде обяснява важността на тази част от дизайна на мандалата:

В периферията на конструкцията има четири главни врати, пазени от ужасяващи изображения, наречени „пазителите на вратите”. Ролята им е двустранна. От една страна, пазителите защитават съзнанието от разрушителните сили на несъзнаваното; от друга страна, те имат офанзивна мисия – за да удържи непостоянния и мистериозен свят на несъзнаваното, съзнанието трябва да пренесе битката в лагера на врага и следователно да приеме жестокия и ужасен изглед, съответстващ на силите, срещу които трябва да се сражава. В действителност, дори божествата в мандалата понякога имат ужасяващ вид; те са боговете, които човек ще срещне след смъртта, в състояние на бардо. Пазителите на вратите и ужасните божества подчертават въведителния храктер на навлизането в мандала… Типичното въвеждащо изпитание е „битката с чудовището”… както духовна (срещу зли духове и демони, сили на хаоса), така и материална (срещу врагове), които [се опитват] да върнат форми към аморфното състояние, от което са произлезли.

Интересното тук е, че тайнствените символи и девизи на Държавния печат представляват – както се признава от най-великите историци, мистици и философи на масонството – богове, които са били известни в древни времена като спасители или демони, създатели и разрушители; духове, които се стремят да влязат в съзнателния и несъзнателния свят. Свързването на такива идеи с недовършената пирамида върху печата пасва с това, че Хеопсовата пирамида не само се смята за действителната гробница на божеството, но и като символ на Христос от някои, и на Антихриста от други. До тези парадоксални заключения се стига поради определени мистериозни свойства, свързани с Хеопсовата пирамида.

В чудесната си книга „Хеопсовата пирамида: Пророчество в камъка” д-р Ноа Хътчингс успява да покаже, че Хеопсовата пирамида, за разлика от по-низшите други в платото Гиза, чиито стени са покрити с египетски символи, е лишена от такава идолопоклонническа символика, и до ден днешен е непонятно какви методи са били използвани, за да се изработи несравнимото ѝ създаване. Точно колко несъответстваща е Хеопсовата пирамида? Хътчингс започва с това да покаже, че тя е:

* Постройка толкова голяма, че всички локомотиви в света не биха могли да издърпат теглото ѝ.

* Постройка толкова голяма, че може да побере катедралите на Рим, Флоренция и Милано и да остане място и за Емпайър Стейт Билдинг, Уестминстърското абатство, Катедралата св. Павел, както и двете камари на британския парламент.

* Постройка, направена от 2.5 милиона каменни блокове, вариращи от три до шестдесет тона всеки.

* Постройка, която не се е свлякла, не се е изместила, не е мръднала дори с една десета от инча хиляди години наред – постижение, с което дори съвременното инженерство не би могло да се сравни.

Имах привилегията да бъда в предаването на Southwest Radio Ministries с д-р Хътчингс и му казах в ефир как първото издание на книгата му „Пророчество в Камъка” (през 70-те години на миналия век) ми е отворило очите. Тогава не знаех за интригуващите факти по отношение на Хеопсовата пирамида, които изглеждаха аналогични на библейско пророчество – например, как някои древни писатели наричат Хеопсовата пирамида „Стълбът на Енох”. Това беше привлекателно за мен, понеже т.нар. „Царска камера” в Хеопсовата пирамида се оказва, че никога не е била заета, Енох „не се намираше вече, защото Бог го взе” (Битие 5:24). Когато празният ковчег в Царската камера бил измерен, се окрило, че вътрешните размери са същите, като на библейския Кивот на Завета. Освен това, 144 000 полирани варовикови блокове първоначално покривали външността на Хеопсовата пирамида, които били запечатани с толкова силна спойка, че се отчупвали навсякъде другаде, освен при спойката. Това е същият брой на светиите, които в Книга Откровение 7:3-8, били подпечатани с печата на Бога.

Но от всички такива очарователни открития, които д-р Хътчингс описва в „Хеопсовата пирамида: Пророчество в Камък”, частите от книгата му, които намерих за най-интересни, се фокусират върху липсващия главен крайъгълен камък (връхен камък, най-горен камък) на Хеопсовата пирамида и любопитните стихове в Псалми 118:22 и Деяния 4:11, отнасящи се за Иисус, като „камъкът”, който зидарите отхвърлили и който става „глава на ъгъла”. Както Хътчингс посочва, единственият тип сграда в целия свят, за който е нужен главен крайъгълен камък, е пирамидата. Поради това Хътчингс вярва, че „стълбът”, който Исая (Исая 19:19-20) казва, че ще стои като „знамение и свидетелство на Господа” в края на времето, може би е Хеопсовата пирамида на старата граница, която отделяла долен от горен Египет.

Обратно, преди няколко години друг мой приятел на име Патрик (Пади) Херън написа книга, озаглавена „Пирамида на Апокалипсиса”, в която твърди, че Хеопсовата пирамида е била построена от нефилимите, потомци на Бдителите. Освен свързаните легенди, част от обосновката му имаше нещо общо с обхвата на масивното начинание и същите библейски паралели – сто четиридесетте и четири хиляди, липсващия връхен камък и т.н., което Херън разглеждаше като опит на Бдителите да копират, плагиатстват, имитират или да заемат от славата на нещо, известно само на ангелите, а именно, дизайна на Новия Йерусалим на небето, чиято височина и широчина са едни и същи, както е в пирамидална постройка (в противоречие на тези, които вярват, че Новият Йерусалим ще е с формата на куб). Херън и изследователи като него предупреждават и за антихрист, който по някакъв начин е свързан с Хеопсовата пирамида – както би бил един възкресен Озирис/Аполон/Нимрод, макар че към този момент можем да предложим само фантастична спекулация как това божество, завърнало се в плът, би било явно свързано с Хеопсовата пирамида – би могъл да използва тези мистериозни атрибути на Хеопсовата пирамида, които сякаш са свързани с библейското пророчество, като голямо заблуждение, за да се отклонят хората от истинския Месия. Тази богословска предпоставка е интересна, както и че всичко относно идването на Лъжливия Христос ще бъде противоположно огледало на Иисус. Например, Иисус държи седем звезди в десницата Си (Откровение 1:20), докато Антихристът Озирис/Аполон/Нимрод е представен от седемзвездната система на Плеядите. Връхният камък на Хеопсовата пирамида липсва, представлявайки временно отсъствие на Аполон според девизите, чието идване ще „покрие” пирамидата, но и както вече видяхме Иисус също е наречен главния крайъгълен камък.

Който и да се окаже прав в дебата по-горе, от дизайна на Държавния печат на Съединените щати става ясно на коя страна от дискусията сочи американският национален шифър. Няма никакви библейски стихове върху Държавния печат, възвестяващи второто пришествие на Иисус Христос. И, за разлика от действителната Хеопсова пирамида, върху чиито стени липсват идолопоклоннически символи, Държавният печат е направен изцяло от девизи и молитви към езичническия баща на божеството Аполон да изпълни пророчеството на Сибила от Куме и да върне, за да царува на земята безтелесният дух на покойния бог Аполон/Озирис/Нимрод. Дали това се има предвид в Псалми 118 и Деяния 4, където Иисус е крайъгълният камък, който зидарите отказали? Дали е бил отхвърлен от „зидарите” – буквална препратка към „Масоните” – понеже друг идва, който ще покрие пирамидата им? Втори месия?

Към: ПРЕДГОВОР

Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА

Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ

Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ

Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА

Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС

Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?

Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА

Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР

Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА

Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС

Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ – ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА

Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС

Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО

Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК

Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ

Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?

Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА

Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?

Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА

Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА

Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33

Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?

Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?

Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО

Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО

Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?

Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН

Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012

Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 

 [ad_2]

Source link