Възходът на Аполион 2012: Библейски пример за възкресяване на Нефилим

[ad_1]

Ако наистина дейността на Бдителите е била употреба на биотехнология, за създаването на екзотични тела от плът за същества, които имат способността при извънредни обстоятелства да се прераждат след физическа смърт, не би ли бил методът за връщането им от гроба по същия начин напреднала форма на наука? Аз вярвам, че може да е така, а Библията би могла действително да предоставя запис на такава случка. Историята е дваж по-важна за нашата поредица, понеже се центрира около Нимрод – първоначалния персонаж, който по-късно бил митологизиран като бога, пророкуван от апостол Павел в Новия завет и от окултния Елит в Държавния печат на Съединените щати като древния дух, който ще се завърне на земята, за да царува в Novus Ordo Seclorum – Аполон/Озирис. По-рано посочихме как Аполон е съживен на земята в края на времето, когато „Звярът” възлиза от Бездната и отива „в погибел” (в απώλεια, απωλλώ. Вж. Откр 17:8). Историята за Нимрод (Гилгамеш/Аполон/Озирис) в книга Битие може би илюстрира как това би могло да се случи чрез генетично влияние или дори ретровирус (с демоничен замисъл?), който се интегрира с генома на приемника и пренаписва ДНК на живия специмен, правейки го по този начин „подходящо удължение” за инфекция от съществото. В Битие 10:8 се казва за Нимрод: „Хус роди и Нимрода. Той взе да става силен на земята”.

Има три отрязъка в този безпрецедентен стих, които посочват, че нещо много особено може да се е случило с Нимрод. Първо, забележете където текстът казва „той взе да става”. На иврит това е chalal и означава „ставам скверен, опорочен, умърсен или осквернен ритуално, сексуално или генетически”. Второ, този стих ни казва какво точно взел да става Нимрод – „силен” (gibbowr, gibborim) – един от потомците на Нефилимите. Въпреки някои от писанията върху гиборимите, които моят добър приятел Майкъл Хайзер е направил, Рийд казва в книгата на Кеймбриджкия университет „Падналите ангели и историята на Юдеизма и Християнството”: „Нефилимите от Битие 6:4 са винаги… групирани заедно с гиборимите като потомци на Бдителите и човешките жени”. А третата част от този текст казва, че промяната на Нимрод започнала, докато бил на „земята”. Следователно на съвременен език този текст би могъл правилно да се преведе, че казва: „И Нимрод започна да се променя генетично, ставайки гиборим, потомък на Бдителите на Земята”.

За да разберем как като зрял, жив екземпляр, Нимрод би могъл да е „започнал да става гиборим”, ще ни помогне да си представим това от гледна точка на биологията, каквато я познаваме. Например, неотдавна аз „започнах да ставам” диабетик. Поради лош избор на храна, диета и упражнения, лекарят ми ми казва, че съм задействал генетично предразположение и то е започнало да ме променя по мощен метаболичен начин. Тази промяна е толкова мощна, че днес трябва да взимам лекарства, за да не ѝ позволя да ме убие. При все това, просто защото съм имал наследствения, свързан със заболяване генотип, който може да доведе до диабет, това не означава, че задължително бих развил болестното състояние. Напълно е възможно човек да бъде носител на генетична мутация, която увеличава риска от развитие на определено заболяване, без всъщност да бъде засегнат от разтройството в продължение на цял живот. Поради предишния ми начин на живот или може би дори определени заобикалящи условия, които не съм съзнавал, генната мутация, участваща в действието на инсулина „се е включила” и аз „започнах да ставам” диабетик.

Често съм се чудил, дали записът за Нимрод, където казва, че той „започнал да става” „Гиборим”, показва нещо подобно за генетиката му, ДНК, или кръвната линия, която се „включила” в резултат от решенията му, задействайки промяна у него от един тип същество към друг. Възможно е също така, предполагам, Нимрод да е бил засегнат от ретровирус, който се интегрирал с неговия геном и по същество да е „пренаписал” генетичния му строеж, оформяйки го като „подходящо разширение” за дух от подземния свят.

Когато попитах Шарън Гилбърт, автор на „Щамът Армагедон”, чието официално образование включва молекулярна биология и генетика, дали мисли, че това е възможно, тя каза: „Абсолютно, Том. Ретровирусите по същество инжектират едноверижни РНК низове към соматичните (телесните) клетки по време на „инфекцията”. Тези евРНК низове навлизат в нуклеотидните пулове в клетката на приемника и образуват двуверижно ДНК копие. Тази двДНК може да се присъедини към хромозома на приемника, използвайки вирусен ензим, наречен „интеграза”. Новият „фалшив ген” след това нарежда на клетката да направи още мРНК на първоначалната РНК на вируса. След това те излизат от клетката и инфектират следващата клетка и т.н.”

Вероятно този тип генетично пренаписване е загатнат в Битие 10:8, където се казва: „Хуш роди и Нимрода: той взе да става силен на земята”. В допълнение към това научно заключение, другата причина, поради която вярвам, че тази история е съмнителна, е поради това, което Нимрод прави веднага след 10 глава на Битие. Още щом „започнал да става силен” на земята, една глава по-късно той се захваща да строи кула, чийто връх щял „да стига до небето” (Битие 11:4). Това била скандалната Вавилонска кула и Нимрод я замислял така, щото върхът ѝ да се простира до Шамайим (небето) – обиталището на Бога. Трудове, сред които „Еврейската енциклопедия”, потвърждават няколко исторически записи, че Нимрод, когото те установяват, че е бил идентифициран и като Озирис, Орион, Аполон и Гилгамеш, построил Вавилонската кула в опит да възлезе пред Бога. Самият Йехова слязъл и казал за замисъла на кулата, „не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят” (Битие 11:6). С други думи, според Господа, Нимрод щял да постигне това, което си бил „намислил” да направи – да построи кула, чийто връх щял да стига до обиталището на Бога. Че този откъс от писанието би могъл да се разглежда като вторична подкрепа на концепцията, че Нимрод бил станал „съживен потомък на Бдителите, е по този начин подкрепена от това, че Нимрод сякаш внезапно е наясно къде и как да построи кула, тъй щото върхът ѝ да проникне в жилището на Бога. Дали очите му не са били внезапно отворени за реалности, които са извън нормалния начин на възприятие на човек? Тъй като станал гиборим, би трябвало да е взел наклонностите на Бдителите, които, като ангели, могли да виждат в свръхестественото царство, включително къде се намира небето и вероятно откъде да влезе в него. Дори името Вавилон загатва това, значейки „Портата на Бога” или портал към Бога. Че би могло да има свещени местоположения, където тези същества, които могат да виждат в свръхестественото царство, буквално можели да преминават към по-висше място и да влизат в небето, не е толкова пресилено, колкото звучи.

Множество записи, включително от Библията, сякаш потвърждават идеята, че небето може да бъде достигнато върху високи кули или планински местонахождения. Погледнете срещата на Моисей с Бога на Синай, Иисус, завръщайки се от върха на Елеонския хълм, 200-та Бдители, които „слязоха в дните на Яреда на върха на планината Ермон” (Енох 6:6) и други примери, включително стълбата на Яков.Това би могло да обясни защо, в дълбоките кътчета на душата ни, хората са склонни да вярват, че могат да се доближат до Бога, когато се изкачват по планините.

В допълнение към възможността внезапно да е прогледнал в свръхестественото царство в резултат от съчетаването си с паднали ангели, ако Нимрод е бил генетично модифициран според първоначалната формула за Бдител, той би наследил животински характеристики в новия си физически строеж, а животните, също като ангелите, сякаш възприемат „области”, които човеците не могат. Това включва очевидни неща, като дължини на вълните от електромагнитния спектър, но вероятно и нещо по-съществено, като духовното царство. Това е важно да се има предвид, докато разглеждаме в следващите статии как ходът на съвременните учени към технология за съживяване на Бдител и за смесване на човеци с животни може да задвижи завръщането на Нефилимите и идването на Аполон. 

Към: ПРЕДГОВОР

Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА

Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ

Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ

Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА

Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС

Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?

Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА

Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР

Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА

Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС

Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ – ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА

Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС

Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО

Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК

Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ

Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?

Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА

Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?

Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА

Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА

Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33

Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?

Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?

Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО

Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО

Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?

Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН

Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012

Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 

 [ad_2]

Source link

Visited 18 times, 1 visit(s) today