Исмаил ибн Шериф е имал 867 деца

Исмаил ибн Шериф е имал 867 деца

Исмаил ибн Шериф е една от най-бележитите фигури в мароканската история и е имал рекорден брой деца – 525 сина и 342 дъщери, общо 867 наследника. Той е бил известен като страховит владетел и е използвал поне 25 000 роби за изграждането на столицата си. Повече от 150 000 мъже от Субсахарска Африка са служели в елитната му Черна стража, като са били едни от най-брутално лоялните и дисциплинирани войни по онова време. Те успяват да опазят султана на трона повече от 50 години.

Visited 244 times, 1 visit(s) today