Възходът на Аполион 2012: Началото и завършекът на Великото дело

[ad_1]

Виждаме отново и отново, че символиката на печата не оставя никакви съмнения относно идентичността на божеството зад всевиждащото око, или относно пророчеството от девизите по отношение на завръщането на божеството, познато в различни периоди в историята като Аполон, Озирис и Нимрод. Това оставя втория въпрос, на който трябва да се отговори от „таблото” на Държавния печат, като времето на делото: кога е започнало и кога е планирано да бъде завършено.

Един ключ към началната дата на това мистериозно дело е величествено зашифрован в числото 888 – сумата от буквите на гръцки за името Иисус (всяка гръцка буква представлява число). Този шифър потвърждава и пророчествата от Псалми 118 и Деяния 4 по отношение на Иисус като отхвърления крайъгълен камък, понеже това число 888 – се намира и в „загадката” на Сибилските пророчества, приписвани на Сибила от Куме, за които Дж. Л. Лайтфут казва, че някои ранни християни се надявали да представляват Иисус, но езичниците ясно разбирали, че това е пророчество за завръщането на Аполон. 888 било числото на Олен – основателят на оракула на Аполон и първият му пророк – и обозначавало „духовното слънце”, представено в славата, обграждаща всевиждащото око на Аполон/Хор върху Държавния печат, и novus ordo seclorum или „новата епоха”, която идването щяло да оповести. Гностиците и мистиците сред окултната йерархия твърдят, че това тълкувание е истинското значение на пророчеството на аполоновата Сибила. Въпросният текст идва от Сибилинските пророчества:  Тогава ще дойде при човеците Синът на Великия Бог, покрит с плът, подобно на смъртните на земята… Но искам да ти кажа цялото [му] число: осем единици [8], и още толкова десетици [80], и осем стотици [800, или 8+80+800=888], ето какво на приятелите на неверието, на човеците, Името ще разкрие; но ти, в духа, правилно мислиш за безсмъртния във висините Син на Бога – Христос.

И тъй, имаме двама „месии”, представени от числото 888 – Иисус Христос от Библията и Аполон – месията на Сибила и novus ordo seclorum. Удивителното е, че като се съберат числата на тези двама месии (888+888), се получава годината 1776 – датата, избрана за основаването на Съединените щати и отразена в римските цифри в основата на недовършената пирамида върху Държавния печат.

Адепти на мистичния орден всъщност стигат още по-далеч, като показват как това сборуване на 888+888=1776 е „кардиналното число”, известно още като „орел на орлите”, отразено в известния масонски символ на двуглавия орел или феникса, който масонските речници определят като исторически представляващ „смесителя” на два бога (в този случай Иисус с Аполон).

Имайки предвид всичко друго, което сме научили от трудовете на фримасони като Дейвид Овасон и Манли П. Хол, тази дата, 1776 г., представяща двама месии – отхвърлянето на единия в полза на другия – вероятно не е грешка. Така „началната дата” 1776 г. от „таблото” за великото дело на Гилдията наистина отбелязва началото в историята на тайната доктрина на фримасонския Illuminatus към основаването на една Нова Атлантида в очакване на завръщането на техния основател и божество Аполон/Озирис/Нимрод.

За да потвърдят още повече тази част на шифъра, сочещ към „алтернативен връхен камък” или втори месия, годината в основата на пирамидата се разбира от масоните по цял свят като година 5776 Anno Lucis („в годината на светлината”). Това е така, понеже масоните от древната Гилдия добавят четири хиляди години към общата дата – броят на годините, който конвенционалното богословие приема за начало на творението преди Христос: така 4 000+1 776=5 776.

Защо това е важно? Защото 5 776 са точните инчове на височината, която Хеопсовата пирамида би имала, когато бъде завършена с връхния си камък. Свещен факт за окултистите. Довършването пирамидата символично по този начин е централно за ритуалите и мистицизма на фримасоните и множество Просветени братства.  Това е било така през всички векове и е причината тази символика да бъде закодирана в Държавния печат и да продължава да е в сърцето на езотеричната амбиция днес. Годината 1776 по този начин представлява 1) датата от таблото, на която е започнало великото дело и тайната съдба; и 2) е пророчески ориентир към спускането на окото на Аполон/Озирис/Нимрод върху недовършената пирамида като завършек на Великото дело.

Но ако годината 1776 представлява началната дата върху таблото към постижението, „на което правителството на Съединените щати е посветено от деня на основаването си”, както Манли Хол казва, каква дата си представят Майсторите масони за завършване на делото, за да се завърне Хирам Абиф (Озирис/Аполон/Нимрод) и да заживее в храма си? Това се намира в съвременния еврейски календар, както и в Шотландския фримасонски устав, които, за разлика от братята си, предпочитат да прибавят 3 760 години към общата дата. За да може тази висша страна на масонството да стигне до подходящото число за довършената си пирамида и завършеното дело (височината на пирамидата да стане 5 776 инча), трябва да добавят бъдещата дата – 2016 – към общата ера, или 3 760+2 016=5 776.

Това е важно поради няколко причини, като ни най-малката от тях е, че ако кулминацията на начинанието на Илюминати завършва през 2016 г., то е пророчески свързано с известната 2012 г. – краят на дългобройния календар на маите. Годината 2012 следователно може да бъде представена в християнската есхатология като началото на Голямата скръб, като 2016 представлява „средата на седмицата”, когато Аполон (Антихристът) се представя за Бог и влиза в храма в Йерусалим.

Към: ПРЕДГОВОР

Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА

Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ

Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ

Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА

Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС

Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?

Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА

Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР

Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА

Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС

Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ – ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА

Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС

Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО

Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК

Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ

Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?

Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА

Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?

Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА

Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА

Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33

Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?

Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?

Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО

Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО

Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?

Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН

Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012

Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 

 [ad_2]

Source link

Visited 17 times, 1 visit(s) today