Възходът на Аполион 2012: Луциферианската наука за възкресяване на божество

[ad_1]

 „Озирис ще възкръсне от мъртвите в блясък и ще владее света чрез тези мъдреци и философи, в които мъдростта се е въплътила” – Манли П. Хол, Фримасон от 33-та степен.

„Светът скоро ще ни потърси за Суверени и Понтифи. Ние ще установим равновесието на Вселената и ще сме владетели над Господарите на Света” – Албърт Пайк, Суверенен Велик Командир на Шотландската фримасонска ложа.

„Аз съм вчера и Аз съм Днес; и Аз имам силата да се родя втори път” – Заявление на Озирис от египетската „Книга на мъртвите”.

За да разберем как езичническият бог на смъртта и разрушението, тъй хитро скрит в Държавния печат на Съединените щати, би могъл да изпълни призива на Сибила и да се завърне с „живота на боговете” с „герои и богове омесени”, се взираме в далечното минало, когато забранената наука е била първоначално използвана, и в могъщите същества, които първи са я развили, и които може би планират да я използват отново.

Още от началото на времето и във всяка голяма култура от древния свят, се разказва удивителната история за „богове”, които слезли от небето и се материализирали в тела от плът. От Рим, към Гърция, а преди това към Египет, Персия, Асирия, Вавилония и Шумер, най-ранните записи на цивилизацията разказват за ерата, когато могъщи създания, известни на евреите като Бдители, а в книга Битие като Бенеи Ха-Елохим (Синовете Божии), се смесили с човеците, давайки началото на отчасти небесни, отчасти земни хибриди, известни като Нефилим.

Библията казва, че това станало, когато човеците взеха да се умножават на земята и им се родиха дъщери. Когато Синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави и взимаха си от тях за жени, за да им родят необичайно потомство. В Битие 6:4 четем следния разказ: „В онова време имаше на земята исполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки, и тия почнаха да им раждат: това са силните, от старо време славни човеци”.

Когато това писание се сравни с други древни текстове, включително Енох, Юбилеи, Барух, Битие Апокрифон, Филон, Йосиф, Яшер и т.н., се разкрива пред някои, че исполините от Стария завет, като Голиат, са били отчасти човешки, отчасти ангелски потомци от свръхестествена намеса в божествения ред и естественото развитие на видовете. Апокрифната Книга на Енох дава име на ангелите, участвали в този космически заговор, наричайки ги Бдители. Четем: Аз, Енох, благославях великия Бог, царя на света. И Бдителите ме нарекоха Енох, писаря, защото описвах всичко.  А Господ ми каза: Енох, писарю на правдата, иди да кажеш на Бдителите от небето, които са напуснали върховните висини на небесата и техните обиталища и са се осквернили с жените, че ще бъдат наказани.  Вършили са човешки дела, вземайки по примера на хората жени, и са се покварили на земята. Кажи им, че на земята те няма никога да получат спокойствие, нито опрощение на греховете си. Никога няма да се възрадват в своите потомства и ще видят изтребени своите любимци; ще оплакват погубените си синове. Те ще ме молят за тях, но никога няма да получат прошка или милост. (1 Енох 12:3-6).

Според Енох, двеста от тези могъщи ангели напуснали „върховните висини на небесата” и използвали жени (и не само), за да продължат потомството си в човешката плоскост на съществуванието. Вътрередовата еврейска Библия има интересно тълкувание на Битие 6:2 в това отношение. Там, където Библията казва, „тогава синовете Божии видяха, че дъщерите човешки са хубави”, ВЕБ интерпретира това като, „бенеи Елохим видяха дъщерите на Адам, че са подходящи разширения”.

Терминът „подходящи разширения” изглежда приложим, когато целият древен запис се разбира, че иска да каже, че Бдителите искали да напуснат собствената си сфера на съществуване, за да навлязат в земата триизмерна реалност. Те гледали на жените – или поне на генетичния им материал – като част от формулата за постигането на тази задача.

Напускането на собственото обиталище, което Бог им е бил отредил, оскърбило Господа и довело до божествено наказание. Иуда го описва така: „ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда на великия ден”. (Иуда 6)

Освен апокрифните, псевдоепиграфичните и еврейските предания, свързани с легендата за Бдителите и „силните човеци”, родени от техния съюз с човеците, митологизирани разкази разказват истории за „богове”, използващи човеци, за да направят герои или полубогове. Когато древногръцката версия на еврейския Стар завет (LXX или Септуагинта) била направена, думата „Нефилим” – отнасяща се за отчасти човешкото потомство на Бдителите – била преведена “gegenes” – дума, означаваща „земнородни”. Същата терминология е била използвана, за да се опишат гръцките Титани и други легендарни герои с отчасти небесен, отчасти земен произход, като Херкулес – роден от Зевс и простосмъртната Алкмена, Ахил – троянският герой на Тетида и Пелей, и Гилгамеш – детето две трети бог и една трета човек на Лугалбанда и Нинсун. Тези полубогове са били по един и същи начин придружавани в текстовете и изображения на идоли от получовешки, полуживотински създания, като кентаври (отчасти човешкия, отчасти кон син на Аполон, Кентавър), химери, фурии, сатири, горгони, нимфи, минотаври и други генетични отклонения. Историкът Андрю Томас вярва, че тези митологични записи са „мисловни фосили, изобразяващи историята на изчезнали култури в символи и алегории”, или както Стивън Кейл в книгата си „Исполините от Битие 6” обяснява, „Колективните спомени под формата на митове, басни и приказки от най-различни култури и епохи на човечеството са поразяващо доказателство, че Нефилимите са съществували”. Всичко това показва, че Бдителите не само са модифицирали човешката ДНК по време на изграждането на Нефилимите, но също и животинска – теза, която Книгата на Енох подкрепя, казвайки в 7 глава, че падналите ангели „съгрешавали” както срещу животни, така и срещу човеци. Други книги, като Юбилеи допълват, че това междувидово смесване накрая довело до мутации сред нормалните човеци и животни, чиято „плът” (генетична постройка) била „изродена” от дейността, вероятно чрез кръстосване (виж 5:1-5; 7:21-25). Дори Старият завет говори за генетичните мутации, които се развили сред човеците след тази времева рамка, включващи „мъже” с необичаен размер, физическа сила, шест пръста на ръцете и краката, животински апетит за кръв и дори подобни на лъв черти (2 Царе 21:20; 23:20). Дж. Р. Чърч прави интересен извод, че тъй като тази дейност по естеството си е била сатанинска, тя се отнася за „семето на змията”, което е във вражда с Христос. „Концепцията за рептилска раса продължава през цялата Библия като метафоричен символ на дявола”, пише той в своето „Пророчество” в Нюз Магазин, февруари 2009 г. „По-късно Писанието добавя термина „дракон (змия)” с намека, че тези неземни същества са били проектирани с ДНК кода на рептилска раса”. Дж. Р. След това обяснява как някои от тези сатанински създания били изобразявани като „подобни на прилепи гаргойли, или крилати дракони” в древното изкуство и че не трябва да се изненадваме, че „хуманоиден тип рептилска раса би могла да съжителства с човешки жени и създаде раса от гиганти”.

Но от всички древни записи най-изразителният извън-библейски ръкопис е от книгата на Яшер – един почти забравен текст, споменат в Библията в Иисус Навин 10:13 и 2 Царе 1:18. Яшер записва познатата история за падането на Бдителите, а след това добавя изключителната подробност, за която никой от другите текстове не е недвусмислен, нещо което може да бъде разбрано само на съвременен език, че означава напреднала биотехнология, генно инженерство или „трансгенна модификация” на видовете.

След като Бдителите били обучили човеците „в тайните на небето”, забележете какво казва Яшер, че се е случило: „[Тогава] синовете човешки [започнаха да учат] смесването на животни от един вид с друг, за да предизвикат с това Господа” (Яшер 4:18).

Фразата „смесването на животни от един вид с друг” не означава, че Бдителите били обучили човеците на хибридизация, тъй като това не би „предизвикало Господа”. Бог е направил подобни животни от различни породи да могат да се размножават. Например конете могат да се плодят с други бозайници от Еквидната класификация (таксономичното „конско семейство”), включително магарета и зебри. Това не би „предизвикало Господа”, ако този тип животинско развъждане се е случило, тъй като самият Бог е направил животните да могат да правят това.

Ако, от друга страна, Бдителите пресичали границите на видовете чрез смесване на несъвместими животни „от един вид с друг”, като кон с човек (кентавър), това би било друг въпрос и би могло да хвърли светлина върху множеството древни истории за митични същества от разновидово производство и пасва съвършено със записите на това, което Бдителите били постигали.

Разбираемо, този вид създаване на химери би „предизвикало Господа”, и повдига сериозния въпрос защо Бдителите биха рискували вечно проклятие чрез „бърникане” на Божието творение по този начин. Яхве поставил граници между видовете и строго наредил „всеки вид” да се размножава според „собствения си вид. Дали мотивът на Бдителите да нарушат тези правила е бил просто желанието да се бунтуват, да насилят творческия гений на Бога, като биологически изменят това, което е бил направил? Или пък е имало нещо от по-дълбока значимост зад тази дейност?

Някои вярват, че изродяването на допотопната ДНК от Бдителите е било опит да се пресече родовата линия на Месията. Тази теория постулира, че Сатана е разбирал протоевангелието – обещанието в Битие 3:15, че ще се роди спасител, семето на жената, и че Той ще унищожи силата на падналия ангел. Следователно последователите на Сатана се смесили с човешката раса в заговор да спрат раждането на Христос, според този ред на мисли. Ако човешката ДНК можела всеобщо да бъде изродена или „демонизирана”, разсъждавали те, нямало да се роди спасител и човечеството щяло да бъде изгубено завинаги. Тези, които подкрепят тази теория, вярват че затова Бог заповядал да се поддържа чиста човешка кръвна линия и последователите Му да не се сродяват с другите народи. Когато хората нарушили тази заповед и мутиралата Днк бързо започнала да се разпространява сред човеците и животните, Бог заповядал на Ной да построи ковчег и да се подготви за потоп, който щял да унищожи всичко живо. Това че Бог трябвало да прати такова универсално решение като потопа, илюстрира колко разпространена била станала накрая изменената ДНК. Всъщност, Библията казва в Битие 6:9, че само Ной, и следователно по разширение децата му, бил намерен „съвършен” в поколението си. Староеврейската дума за „съвършен” в този случай е “tamiym” и означава „без недостатък” или „здрав” – същата дума, използвана в Левит, за да опише съвършения жертвен агнец. Значението не било, че Ной е бил морално съвършен, а че физическата му конструкция – неговата ДНК – не е била замърсена с Нефилимско потекло, както очевидно останалият свят бил станал. За да съхрани човечеството такова, каквото го е бил направил, Бог унищожил в потопа всички освен семейството на Ной.

Древните записи, включително тези от Библията, сякаш се съгласяват с тази теология, последователно описвайки причината за Потопа като отговор на това, че „всяка плът” се била „отклонила, както човек, така и звяр”.

Въпреки че вярвам, че тази теория има достойнства, искам да предложа алтернативно или допълнително разсъждение върху тази дейност в следващата статия.

Към: ПРЕДГОВОР

Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА

Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ

Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ

Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА

Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС

Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?

Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА

Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР

Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА

Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС

Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ – ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА

Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС

Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО

Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК

Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ

Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?

Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА

Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?

Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА

Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА

Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33

Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?

Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?

Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО

Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО

Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?

Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН

Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012

Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 

 [ad_2]

Source link

Visited 16 times, 1 visit(s) today