Тест за интелект, култура, грамотност

[ad_1]

22.02 22:48 –
Тест за интелект, култура, грамотност

.
.
.
Тест за историческа интелигентност и култура 1. Смятате ли, че мнозинството от съвременните българи са най-вече наследници на древно местно /коренно/ население?

2. Това местно население знаело ли е границите на земите, които е обитавало /притежавало/, та да предаде тези знания на основателите на българската държава?

3. Древността и местният произход основни критерии ли са за цивилизованост и за превъзходство?…

4. Мислите ли, че древните българи не са се смесвали с други етноси?

5. Дали расовата чистота е съществен белег за висока култура и превъзходство?

6. Ако унгарците са с азиатски произход, ние по-напреднали и по-висши ли сме от тях?

7. Старобългарският език наследник ли е на езика на прабългарите? 8. Кирил и Методий българи ли са?

9. Двамата солунски братя идвали ли са в българската държава?

10. Мислите ли, че няма и не е имало славяни, че те са измислица на конспиратори и манипулатори?…

11. Смятате ли, че езикът ни не е славянски /от славянската езикова група/?

12. Вярвате ли, че вашата гледна точка е най-вярна и че линията на вашето мислене е най-права от всички прави линии?…  

Марин Тачков  

ПП: При положителни отговори

– от 80 до 100 % – вероятно сте шовинисти, расисти, твърди автохтонисти, с ниска обща и историческа култура, с ирационално мислене…

– от 40 до 80 % – вие сте националисти с недостатъчна интелигентност и грамотност, със спекулативни исторически виждания…

– от 15 до 40 % – патриоти сте, но без достатъчно добри исторически познания…

– до 15 % – имате обективно и рационално мислене, много добра култура и грамотност…[ad_2]

Source link

Visited 16 times, 1 visit(s) today