Възходът на Аполион 2012: 70-те поколения на Енох: Земята ли е това, което усещам, че бучи?

[ad_1]

Енох бил син на Яред, Баща на Матусала и прадядо на Ной, чиито писания предоставят най-подробния разказ за падането на „Бдителите” – ангелите, които станали бащи на злославните Нефилими. Въпреки че книгата на Енох вече не е включена в повечето версии на Библията, писанията на Енох се цитират в Новия завет поне на две места, а той с споменат по име както в Стария, така и в Новия завет, включително в Юда 14-15, където се цитира едно от пророчествата му.

По време на откриването на Кумранските ръкописи били намерени пред-Макавейски фрагменти от Книгата на Енох, които помогнали на изследователите да потвърдят античността на книгата, като същевременно показали, че древните имали тези текстове за боговдъхновени. Много ранни християнски отци по подобен начин считали Книгата на Енох за свещена, включително Тертулиан, Юстин Мъченик, Иреней, Ориген и Клемент Александрийски. Това е важен факт, понеже ако Енох наистина е бил пророк, то света го очаква неизмерима изненада по отношение на завръщането на Нефилимите, при това скоро.

В десета глава на книгата на Енох се казва, че Бдителите, които били осъдени по време на потопа, ще бъдат вързани под земните хълмове за 70 поколения до деня на крайното си осъждане, когато ще бъдат пуснати от запрещението си и хвърлени в огнена бездна, „на мъки и затвор, в който ще бъдат оковани вовеки”.

Но в петнадесета глава Енох пише за покойните деца на Бдителите – исполините или Нефилим – и ги описва като пуснати по същото време, за да носят смърт и разруха на човека: „Духовете на исполините… ще бъдат скрити и не ще се вдигнат против синовете човешки и срещу жени, догде не излязат в дните на смърт и разруха” (Енох 15:9-10).

Конкретно това пророчество е огледално на тези на Исая и други апокрифни творби, които посочват бъдеща дата, в която Бдителите ще се изправят на съд, докато исполинските им потомци възкръсват „изпод хълмовете на земята”, за да сеят опустошение на земята. Според Енох това безпрецедентно събитие е определено да се случи след като са преминали 70 поколения от времето на Потопа. Това може да е тревожно.

Въпреки че традиционната наука определя времето на Великия потоп между 2500 и 2300 г.пр.Хр., съвременното датиране от някои изследователи грубо смята, че потопът всъщност ще да се е случил между 2800 и 2900 г.пр.Хр. Например, това е датирането, дадено от група учени от САЩ, Русия, Австралия, Франция и Ирландия, позната като Работна група по Холоценния сблъсък, която хипотезира, че Великият потоп е бил в резултат от комета, ударила Индийския океан между 2800-2900 г.пр.Хр., пораждайки мега-цунами. Понеже едно пророческо поколение е 70 години на база Псалм 90:10 („Дните на нашия живот са седемдесет години”), 70-те поколения на Енох по 70 години е равно на точно 4900 години насетне от потопа. Ако потопът се е случил между 2800 и 2900 г.пр.Хр., това довежда завръщането на Нефилимите до непосредствения час. С други думи, ако това датиране 2800-2900 г.пр.Хр. е правилно, човечеството е на прага на извеждането на Бдителите от подземните им затвори и хвърлянето им в огнената бездна, докато исполинските им деца се завръщат на повърхността на земята в бурно изпълнение на множество пророчества (и съвпада ли това със завръщането на Кетцалкоатъл на маите през 2012 г.?).

Нямаме никаква представа дали съвременната времева рамка за Великия потоп е приемлива, но книгата на Юбилеите – друг апокрифен текст – сякаш потвърждава този плашещ сценарий, пророкувайки за Нефилимите на земята в последните дни. Отново, познатата дума „поквара” изскача във връзка с тези същества, загатвайки в края на времето повторение на това, което направили Бдителите, като покварили човешката ДНК и я смесили с животни, за да преоборудват човешките тела за въплътяване на Нефилимите. Забележете, че това се случва преди осъждането на Сатана.

 “Злите [духове на Нефилимите, унищожени в потопа] бяха оковани, но една десета част от ях бяха оставени като поданици на Сатана на земята. За поквара [поквара на ДНК, както в старо време] и за заблуждаване на човеците преди осъждането на Сатана” (10:7-12).

Накрая, едно пророчество във втора глава на Книгата на Йоил би могло да се отнася за същия вулкан от възкръснали Нефилими в края на времето. Въпреки че някои тълкуватели казват, че Йоил най-вероятно описва армия от скакаклци, при изрази като [Те са] люде много и силни” и „те тичат като юнаци [Гиборим], е разумно да се запитаме, дали в действителност тези стихове говорят за скакалци.

 [Те са] люде много и силни; подобни на които не е имало от века, нито подир тях ще има… нищо не е избегнало от тях. Видът им е като вида на коне; и тичат като коннци… Те тичат като юнаци [Gibbowr, Гиборим]; като военни мъже се качват на стената… Спускат се върху града; тичат по стената, качват се по къщите;влизат през прозорците като крадец. Земята се тресе пред тях… И ГОСПОД издава гласа Си пред тая Си войска: Защото станът Му е много голям; защото е силен Оня, Който изпълнява Словото Си: защото денят Господен е велик и твърде страшен; и кой може да го изтърпи?” (Йоил 2:2-11).

Когато множеството древни текстове от непогрешимото Писание до извън-библейските източници се допълват, има убедително доказателство, че войската на Йоил би могла наистина да е нещо повече от скакалци и че тази масивна армия от Гиборими, които тичат върху стената и от които никой не може да избяга, биха могли да са в резултат от желанието на човека да си играе на „бог”, съживявайки забранена наука и отваряйки „портите” на това, което се спотайва отвъд.

Дори тогава, всичко тепърва започва…

Към: ПРЕДГОВОР

Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА

Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ

Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ

Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА

Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС

Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?

Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА

Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР

Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА

Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС

Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ – ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА

Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС

Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО

Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК

Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ

Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?

Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА

Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?

Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА

Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА

Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33

Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?

Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?

Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО

Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО

Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?

Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН

Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012

Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 

 [ad_2]

Source link

Visited 29 times, 1 visit(s) today