Телеестезия – същност, видове и възможности

[ad_1]

Да надникне в бъдещето, да се върне в миналото, да види невидимото е мечтата на човека още от времето на неговото осъзнаване като индивид, свързан и зависим от средата, в която живее.

Идеята за контрол над трудно уловими и неразгадаеми понятия като време-пространство е примамлива, но в същото време извън възможностите на човека.

Опитите му обаче да проникне в невидимото никога не са спирали. И докато в по-стари времена това е било един от малкото налични варианти за намеса и опит за въздействие над събитията, то сега, в нашия информационен век достъпът ни до информация тушира тази жажда, но все още тя не е угасена.

На нея се дължи и интересът към различни психофеномени. Един от тях е телеестезията, която наричаме също ясновидство. Телеестезията е част от едно голямо семейство, известно в парапсихологията като екстрасензорни възприятия. Къде е мястото на телеестезията в тази психообщност?

Телеестезията сред останалите екстрасензорни възприятия

Екстрасензорните възприятия като цяло представляват способност на човека да усеща мислите, впечатленията, енергията, предчувствията. Това са неща, които се осъзнават като повече от това, което можем да видим, чуем, докоснем или усетим с наличните ни сетива. Някои хора го наричат шесто чувство.

Битува мнение, че само определен кръг от избрани хора притежават такива способности, но това е заблуда. Всички ги имаме, защото тези чувства са пряко свързани и отговорни за живота, но при някои индивиди те са развити в по-висша степен.

Кои хора притежават някое от ескрасензорните възприятия?

Интуитивната личност е способна за улови мисълта и да се вслуша в нея. Разбирането за нещата е много важно за такива хора, защото са интелектуални индивиди.

Пророкът вижда мисълта като знание, схваща общата идея и концепцията на нещата.

Мечтателната натура иска да види мисълта. Схваща я като цветове, символи и ги превръща в образ. Тези хора ги смятат за ясновидци.

Трябва да се каже, че религията няма връзка с тези възможности и единствената асоциация с нея може да се установи в някои практики като медитацията, която се прави понякога по време на молитва.

Същност и дефиниране на телеестезията като феномен

На практика телеестезията е състояние на ума, при което условно казано се виждат и усещат неща, които не могат да бъдат засечени със сетивата в околната среда на човека.

Науката дефинира телеестезията като психически процес на извънсетивно енергоинформационно възприемане на зрителната, слуховата или емоционалната информация не само за живите същества, но и за предметите, явленията и събитията, без значение дали принадлежат на миналото, настоящето или бъдещето, пред които нормалните сетива са безсилни.

Терминът идва от гръцки език и се състои от две думи, които в превод означават далече и усещане. Въведен е преди повече от век от британския учен Фредерик Майерс като по-точно описание на феномена, тъй като ясновидство е прекалено едностранчиво понятие за описване на толкова сложно състояние.

Телеестезията, позната в разговорната реч повече като ясновидство, може да представи връзката между понятията пространство-време, които в нормалната сетивност не разбираме.

Понятията в телеестезията и връзката пространство-време

Телеестезията разглежда понятието минало като окончателно приключило, без възможност за промяна, защото причинно-следствените връзки, които му влияят са затворени. Понятието сега е единствен момент, с който разполагаме.

За един ясновидец обаче то е твърде разтеглив термин. Времето е движение напред и телеестезията се съобразява с този факт, но понятието сега е нещо, с което се разполага в твърде ограничен смисъл, като една съвсем малка част от него. С езика на математиката сега е една йоктосекунда, което е 10 на минус 24-та степен, а при телеестезията това е разтеглив момент заради същността на връзката пространство време, която е едно вечно движение.

За телеестезията светът не е карта, описваща пространството, и затова бъдещето не е предопределено. То е един безкраен лабиринт, в който всичко може да се случи, но на практика се случва това, което е следствие на някаква причина. Нищо не се случва, без да има причина да се случи.

Както се вижда, телеестезията е процес, подчинен на сложни закономерности. Както всички процеси, животът на човека е обмен на енергии и информация. Телата съсредоточават в себе си енергия и информация, които околната среда излъчва. Човекът е в състояние да мобилизира своята енергия, за да извлече информация от общото енергийно поле и да я обработи. Най-често човек го прави несъзнателно. Но ако превърне тази способност в съзнателен процес, вече говорим за създаване на информационен канал за извличане на нужните му данни и го наричаме ясновидство или телеестезия.

Видове телеестезия

– Осъзната телеестезия – тя става чрез волеви усилия на личността, която използва и направлява транс, за да осъществи ясновидство.

– Неосъзната телеестезия – тя е обратно на осъзнатата, случва се спонтанно и без усилията на индивида. Такива са пророческите сънища.

– Телеестезия- енергиен рентген – с този вид може да се разбере какво става на близко разстояние, примерно в съседното помещение. Няма нищо общо с рентгеновия апарат, но названието е прието да бъде такова.

– Телеестезия чрез допир – тя става основно чрез кожата. В най-големия орган на тялото се съдържат нервните окончания. Те имат способност да възприемат. В тялото има определени точки, които позволяват през тях да се извлече информация. Има много такива точки, но най-известните са на пръстите на ръцете и на дланите. Затова често така наречените ясновидци искат да пипнат предмета или човека, за да получат информация за него.

Възможности на телеестезията

Телеестезията позволява чрез използването на своя инструментариум от знания за енергиите и тяхното приложение да прави прогнози, касаещи миналото, настоящето и бъдещето. В науката те са известни като ретрокогниция, когниция и прекогниция.

Виждане в миналото (ретрокогниция) – при нея може да се види миналото на други хора, както и на съвършено непознати. Може да се видят и опишат предмети, местности и други, които са напълно непознати.

Виждане в настоящето (когниция) – това е способността да се виждат с приблизителна точност събития или предмети на близко или далечно разстояние в настоящия момент.

Виждане в бъдещето (прекогниция) – способност да се виждат серия от предстоящи събития под формата на лабиринт. Всяко е възможно да се случи, но ще се случи това, за което има причина.

Трансът в телеестезията

Ясновидството на практика е процес, който е свързан със състояние на транс, който е няколко вида и се определя от дълбочината на проникване в събитията.

– Лек транс, при който връзката с околния свят се запазва – светът наоколо продължава да съществува за практикуващия телеестезия, но повече се чува, отколкото се вижда. Работят и останалите сетива. Информацията, която се получава е под формата на образ или звук. От това състояние се излиза бързо.

– Среден транс -контролът над тялото се запазва, но връзката на ясновидеца със света е напълно прекъсната. Информацията идва под формата на жива картина, звук и други сетивни възприятия. Също се излиза сравнително бързо от транса.

– Дълбок транс – в него ясновидецът губи контрол над тялото си и не може да се движи. Изходът е бавен и отнема много време.

Етична страна на телеестезията

Тази способност е сила, която може да бъде използвана за добро или зло. Важни са моралните и етични добродетели на ясновидеца, както и на хората, които ползват услугите му.

Самата телеестезия е опасна за ясновидеца, когато е в дълбок транс. В най-трудните прониквания опасността е не само за него, но и за тези, на които се гледа. Затова моралът е важно личностно качество в тази материя.

източник: sanovnik.bg

Вижте още:

Какво разкрива Слава Севрюкова за отвъдното?

Загадъчни личности с невероятни способности

Екстрасензорните способности на животните

Откъде се появяват суперсилите на обикновените хора?

Ако тази статия Ви харесва, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви! 

Последвайте ни във Facebook

[ad_2]

Source link

Visited 10 times, 1 visit(s) today