“Търговецът”, който рисувал света – История, наука, факти и събития

[ad_1]

Още от зората на своето съществуване човечеството се опитва да опознае света, в който живее. Малко по малко хората пътували и обменяли идеи и впечатления от местата, които посещавали. За да се ориентират по-лесно хората измислили картите.

В продължение на хилядолетия начините да се съставят карти на обкръжаващия свят непрекъснато се подобрявали. На науката днес е известно, че опити да се съставят географски карти имало три хилядолетия преди новата ера. Но истинската революция в картографията се случва след работите на Герард Меркатор.

Рожденото му име е Герхард Крамер. Ражда се на 5 март 1512 година в Рупелмонде, Фландрия. Достигналата до нас латинизирана фамилия Меркатор, както и рождената му Крамер в превод означават все едно и също – търговец.

Меркатор се ражда по времето на бума в географските открития. Съвсем наскоро Колумб е посетил за пръв път Новия свят. Нуждата от географски карти става все по-належаща, особено за целите на мореплаването.

Меркатор има щастието да учи при един от най-продуктивните учени за онова време – Фризиус Гема, който създава едни от първите глобуси, а освен това внася съществени подобрения в чертожните и географски инструменти. Под неговото наставничество Меркатор работи върху създаването на глобуси на Земята и Луната. През 1537 година пуска първата си карта – на Палестина. Година по-късно създава и карта на света (Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad Usum Navigantium Emendate Accommodata), на която за пръв път се появява и южният материк, за чието съществуване тогава все още се водели спорове. Работите на Меркатор му донасят славата. Поръчана му е да изготви карта на Фландрия, а самият Карл V поръчва на майстора да му създаде набор от астрономични иструменти.

През живота си Меркатор изработва десетки карти. При създаването им той използва т.нар. равноъгълна проекция, която по-късно започва да се нарича на негово име – Меркаторова проекция. При този тип карти меридианите са паралелни линии, отстоящи на еднакво разстояние. Паралелите са успоредни един на друг, но са на различни дистанции. Така изкривяването в изображението става все по-голямо към полюсите. Въпреки това, меркаторовата проекция се налага по простата причина, че отговаряла най-добре на нуждите на мореплаването. Траекторията на кораб, който се движи под постоянен румб (т.е. с неизменно положение на стрелката на компаса спрямо скалата му) върху карта с меркаторова проекция, представлява права линия.

Меркатор почива на 2 декември 1594 година в Дуисбург.

––––
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

[ad_2]

Source link

Visited 25 times, 1 visit(s) today