Следи от огромни колела на 12 милиона години открити в Турция

Може ли тези мистериозни древни следи във Фригийската долина в Турция да са били направени от интелигентна раса? Да – казва един руски геолог. Искам да повярвам, наистина, но има твърде много съмнение, примесено със свидетелствата, откритията и изображенията. Понякога се обезсърчавам. Сякаш самите обекти на „Доказателство” са достатъчно доказателство. За съжаление, повечето си мислят, […]

Следи от огромни колела на 12 милиона години открити в Турция Read More »