Древна България

Древна България

Доказателства че България съществува повече от 30 000 години

Историческите доказателства и остатъци маркиращи огромния ареал в който се е разпростирала великата Голяма България.

Доказателства че България съществува повече от 30 000 години Read More »

ДВАНАДЕСЕТ НЕЩА, С КОИТО ДЕДИТЕ НИ ИЗПРЕВАРИХА РИМ

Никой не може да оспори величието на Вечния град. Никой не може да оспори факта, че по времето на Гай Юлий Цезар, речта на римляните е отеквала по три контитента. Виадуктите, акведутите, майсторски направените пътища, посветителските надписи на латински език и т.н. се срещат на огромна територия. Справедливостта изисква да се отбележи, че потомците на Ромул

ДВАНАДЕСЕТ НЕЩА, С КОИТО ДЕДИТЕ НИ ИЗПРЕВАРИХА РИМ Read More »

Моравия се е наричала и Хуния, според папско писмо от 825 г.

Писмото на папа Евгений ІІ от 825 г. е първото известие за Моравия.От него става ясно, че след 805 г. е въстановена държавата Хуния. Моравия онаследява именно последната българска държава по тези земи, известна като Хуния. Първа Хуния е Хунската държава, която губи тези територии след 455 г., когато първородния син на Атила, чието име

Моравия се е наричала и Хуния, според папско писмо от 825 г. Read More »