Сграда се превръща в невероятно красив кошер

Когато организаторите на фестивала “All You Can Paint” се свързали с Marina Zumi, за да й кажат, че в състезанието има записани 60% по-малко участници в сравнение с миналата година, тя веднага решила да се включи. Видяла тази сива и грозна сграда, веднага почувствала нужда да я изрисува.

В проекта си Marina прави паралел между начина на живот на пчелите и хората. Различните цветове, които използва, изобразяват различията на хората, живеещи в сградата.

ocvetena-sgrada-1

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-2

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-3

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-4

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-5

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-6

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-7

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-8

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-9

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-10

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-11

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-12

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-13

flickr.com | Marina Zumi

ocvetena-sgrada-14

flickr.com | Marina Zumi
Visited 94 times, 1 visit(s) today