Магнетизмът наука използвана в древен Китай

2,637 пр.н.е.– „Тази дата е категорично показана като най-ранната, в която историята отбелязва прилагането на магнитното влияние.Първите писмени исторически сведения за това са от така  наречените Кунг-фен и Хиуен-юен, войски на императора, които преследвали въстаническия принц Цейо (Тчи-ю). След като се изгубили по време на гъстите мъгли  в равнините на Тчу-лоу исторически е описано че инжинер на име  Хоанг-Ти построява колесница, върху която са сложили изправена женска фигура, която показвала четирите полюса, независимо от посоката на колесницата.Така те успяват да заловят непокорния принц, който бил убит.

Има предположения че може върху тази колесница да е стояла игла за ,която е обозначавала четирите посоки на света. Това, твърди един френски автор в книга написана през 1736 г. .Той е описал използването на компас или нещо много подобно на него … но за жалост устройството не е описано по подробно.

 

Visited 38 times, 1 visit(s) today