Магнитните статуи от Гватемала

2 000 г. пр. Н. Е. – един от няколкото статуи т. Нар. „ Дебели момчета “ от Гватемала. Този (отдолу) е висок 180 см и е установено, че има магнетизиран камък както в главата, така и в пъпа. Културата „Монте Алто“ в Гватемала често се нарича „Преолмек“ и има предположения, че културата може да има корени в самият регион на „Монте Алто“.

Много от скулптурите на Монте Алто също са магнитни. Доколкото някои характерни модели на магнетизъм се повтарят с известна честота, изглежда, че скулптурите са изпълнени от занаятчии, които са знаели за тези свойства. Ако това е вярно, скулптурите в Монте Алто без съмнение заслужават признание като най-старите известни магнитни артефакти в света.

От колекцията от скулптури на “дебело момче” от Монте Алто, изложени в градския парк Ла Демокрация, Гватемала и пред местния музей, за четири от главите и три от телата е установено, че имат магнитни свойства. И четирите глави имат северен магнитен полюс, разположен в десните си слепоочия, докато три от тях имат южни магнитни полюси под дясното ухо, а четвъртата (тази пред музея) има южен магнитен полюс в лявото си слепоочие модел на възникване е малко вероятно да бъде въпрос на случайност.

„Дебелите момчета“, събрани в Ла Демокрация, и костенурската глава, открита в Изапа, не изчерпват примерите на магнитни скулптури, открити в Соконуско. Сред асортимента от резби от камък, събрани в „музея“ на открито в захарната плантация El Brasil в Гватемала, са не само с третият най-стар известен надпис Long Count, но и поне две статуи, притежаващи магнитни свойства.

Едни от тях (открит през 1979 г.) изобразява двама мъже, седнали с кръстосани крака на пейка с кръстосани ръце на гърдите. И двамата мъже имат северни магнитни полюси, където ръцете им се кръстосват, докато под пейката, на която седят, са два южни магнитни полюса – полюсът под мъжа отляво, като единият е обърнат към тях, като е по-изразен от този под мъжа вдясно . Наблизо e открит също ягуар ,койтоима северни магнитни полюси и в двете си лапи. И накрая, една друга открита малка хуманоидна скулптура, разположена е момента на площада на село Тукстиа Чика, близо до Изапа, която е открита през 1983 г. като тя е намагнетизирана в дясната страна на главата.

Visited 79 times, 1 visit(s) today