Троя

История на Троя

Троя“ и „Илион“ са две имена на един и същи могъщ древен град на входа на Егейско море и пролива „Дарданели“(Хелеспонт). Той е бил разположен на древен морски търговски път, който е свързвал Егейско с Мраморно и Черно море. «Троя»е заемал господстващо положение над проливите, което го е направило „ключов център“ на търговията между запада и изтока. Той се намирал между реките Скамандър и Симоис. Реката Скамандър(сега Карамендерес) извира от планината Ида (сега Каз Даг). Когато е основана,Троя е била на брега на залив с същото име, който сега е равнина.

Има легенда, според която, стените на Троя са били построени от Боговете Аполон (Бог на музиката и изкуствата) и Посейдон (Владетел на океаните и водите). За някакво Божествено нарушение (опит за преврат), те са били наказани и изпратени от Зевс (Върховният и най-могъщ Бог, владетел на Олимп и Бог на небето) на служба при земните царе. Според легендата Посейдон отломявал парчета от скали, а Аполон (с помощта на лирата си, ги поставял на местата им). Така работили цяла една година. Царят (бащата на Приам) не им заплатил надница за труда, което предизвикало големи проблеми на царя, сина му, града и населението му. Възможно е „възмездието“ да е предизвикало Омир, да напише увлекателната си творба…

Най-известната и кръвопролитна война на древността е започнала заради една жена през 1250 година, преди н.е. Легендата разказва, че Парис, един от 50-те сина на цар Приам, похитил жената на спартанския цар Менелай. Войната се е водила 10 години, докато гърците не се възползвали от „военна хитрост“- измислили „Троянския кон“, направили го, и го оставили на крайбрежието в чест на Богиня Атина (Богиня на мъдростта,обучението и войната). Троянците го прибрали в града, а в търбуха на коня имало войни, които през нощта убили стражата и отворили градските врати. Гърците се върнали и влезли в града. Събудилите се жители не могли да окажат съпротива и града бил превзет и опожарен. Сега, на мястото на Троя, е открит „град-музей“, който е включен в „Списъка за световно културно наследство на ЮНЕСКО“.

 

В нашето време е загубена информацията за местоположението на много градове на античния свят. Все още се търси „легендарната Троя“, изпята от Омир в епоса „Илиада“ и много видни учени не вярват че Троя е града, намерен от Шлиман в азиатската част на Турция.

История на града:

 

  • Троя I— Древни източници съобщават, че основаването на Троя е станало след наводнения и други природни бедствия. Най-древните археологически следи на Троя датират от 2900 -2500 г. преди н.е. По-специално, една трета от критяните(или етрусите), по време на глад, водени от принц Скомандър продължили да си търсят на места за колония до границата с Фригия, близо до ТРАКИТЕ и берберите, които живеели до северния бряг на Propontidy (Мраморно море). Те избрали място близо до град Гамаксита, в подножието на една висока планина, която нарекли Ида в чест на критския храм на Бог Зевс.       Там, градът се разраства. Скомандър се жени за нимфата Ида, която му ражда син Тевкър (Тревко). С течение на времето, критяните завзели земите на новите си съседи, берберите, но Скомандър бил убит в битка. Неговото царство е наследено от сина му Тевкър(Тревко) и заселниците започнали да се наричат Тревки. По това време, там прстига и цар Дардан, според легендата, той е син на Зевс и Електра. Той помага на тревките в борбата им с берберите и се заселва в земите на съседните тракийските народи. Там основава царство Дардания в което се заселили и много азиатски народи. Дардан се жени за дъщерята на Тревко – Батие. Той създава колонии и в Тракия. Гробницата му се е пазела в тази част на Тракия, наречена Дардания, преди обединяването ú с други слища (Илион и Троя) и формирането на общ град „Троя“. Тогавашния град, е бил малко селище, с диаметър приблизително около 100 метра. Независимо от скромния си размер, града е имал масивни крепостни стени, крепостни порти и кули от недялан камък. Тя е била разрушена от пожар.
  • Троя II – Независимо, че е била разрушена от пожар, на същото место е построена нова ТрояII, което е станало през 2500 – 2300 г. преди н.е., която е представлявала възраждане на предишния град. В този слой са намерени археологически паметници от злато, сребро, бронз и мед, което говори за активна търговска дейност на града. Там е намерено и тъй нареченото „Съкровище на Приам“ от Шлиман. И тази Троя е била унищожена, вероятно в резултат от нападение, за което се съди по следите от намерени разрушения.
  • Троя III, IV и V – Троя III, IV и V вече са по-големи селища, съществували от 2300 -1800 г. преди н.е. В продължение на векове града е бил разрушаван и построяван. В тези градове са намерени малки къщи, разделени от тесни улици. Независимо от това Троя V, отново е унищожена от пожар. Какво да се прави, охраната на протоците не била спокойно място. Като прибавим и това, че самата Троя се е намирала между две цивилизации (между два огъня) – гръцката и хетската, разрушенията са били неизбежни.
  • Троя VI и VII— През този период в Троя е построен нов царски дворец и цитадела. По размерите си новата цитадела е превъзхождала старата и друга в Западна Азия. Направени от дялан камък и подсилени нови крепостни стени от 4-5 метра, което показва богатство, разцвет и могъщество на града. Но големите вертикални разломи в крепостните стени, показват на археолозите, че в VI-тия културен слой (1800-1250 г. преди н.е). е станало мощно земетресение. След него на мястото на разрушената Троя, града отново се е зародил. „Троянската война“ и събитията свързани с нея, описани от Омир, в „Илиада“, се отнасят за ТрояVI или ТрояVII (1250-1025 г. преди н.е).
  • По мнение на съвременните учени, след Троянската война, мястото запустяло. Гърците са го заселили чак след 250 години.
  • Троя VIII и IX – По мнение на съвременните учени, забравения след Троянксата война град, е заселен от гърци след 250 години или по време на Омир. На мястото на „легендарната Троя“, е възникнало отново  малко селище, след което се разраснало. На територията на Троя е имало храм на Богинята Атина и светилище за жертвоприношения (900 – 85 г. до н.е.), където по думите на Ариан (древногръцки историк и географ), персийският цар Ксеркс, при преминаване през 5 век пр.Н.Е от Азиатския континент в Европа с войските си на път за Гърция, посещава руините на бившaта Троя, където за поклон пред боговете убива 1000 бикове и ги поднася, като ценни дарове на Боговете. По-късно през 4 век пр.н.е Александър Велики, преди преминаване на войските си на азиатския бряг (по пътя към Египет и Персия) се прекланя пред руините на Троя, той също поднася богати дарове на Боговете. С времето, с могъществото на Римската империя, възникнала легендата, че потомъка на троянците Еней, е основал Рим. Гай Юлий Цезар, наредил да се разшири храма на Атина, след посещението си през 48 г.преди н.е. След него Август построил в „Свещения Илион“ Зала за съвета и Зала за музикални встъпления.