Атлантите предци на Европейската цивилизация?

По мнение на учените нашата планета се е образувала преди 4,5 мил.год. От начало, тя е представлявала огнено кълбо от разтопена смес химически елементи и вещества. Постепенно небесното тяло е изстивало и се образувала земна кора. Издигнал се първичния, според учените, континент Пан-Гея (всеобща суша). Всичко останало било огромен океан, наречен Пан-Таласа (всеобщ океан). Огромния континент, изпитвал вътрешни напрежения от движението на планетата около оста ú. От съчетанието на напрежението, големите размери и появилите се разломи , довел до неговото разкъсване.

В последствие той се разделил на северен – Лавразия и южен – Гондвана. Това е станало по някаква космическа причина – или е паднало голямо космическо тяло или се е отклонила земната ос. Това е предизвикало верижна реакция. Появил се нов океан – Тетис, който разделил Пангея на Лавразия и Гондвана.

В последствие тези два „пра-материка“ продължили да се движат в резултат на движението на земната кора (хоризонтални и вертикални). Появили се разломи, земетресения и вулкани.

От Лавразия се образували:  Северна  Америка, Атлантида  и  Европа, а от Гондвана –  континентът Му, Южна  Америка,  Африка, Австралия и Антарктида.

Атлантите(Ариите) заемали южната част на Лавразия, на брега на океана Тетис. Те са били свидетели на издигането от неговите недра на Кавказките планини, които нарекли „Алатир“. Там изградили храм в чест на Слънцето. Те били добре развита земеделска цивилизация, но не им липсвали и технически познания и умения. Изобретили са пимеността, познавали са математиката и геометрията, правили са астрономически наблюдения, обработвали са камък и метал, измислили са системите за напояване и комуникации с други светове.

Земната кора продължавала да се движи. Изригването на вулканите станало толкова мощно, че Слънцето вече не се виждало, климата рязко се влошил и започнало заледяване. Настъпил ледников период и те били принудени да търсят убежища на юг, към откъсналата се от Южна Америка – Африка и някои острови в Тетис.

Остатъци от този океан са Средиземно, Черно, Азовско и Каспийско море, а от дъното му се издигнали Пиринеите, Алпите, Карпатите, Хиндукуш и Химанлаите.

Отначало, атлантите се преселили в Мала Азия, на отворилия се провлак сега „Дарданелите“ и там построили своя нов град-Илион(Троя). След едноименната война с гърците те отново емигрирали. Разделили се на четири части –  Крит, Египет, Сардиния и Сицилия. Една част от причерноморското население се преселило на островите Крит и Санторин (Тира) в Средиземно море, друга в Африка, а трета на о.Сицилия (вулкана Етна) и Сардиния. Не случили с родина атлантите. Тъкмо изградили своята култура на Крит и изригнал вулкана „Тира“, който ги помел заедно с цивилизацията им. След това се наводнило Черноморското езеро (сега Черно море).После вулкана Етна, а тези от Египет се преселили в Месопотамия. Последвал и СВЕТОВЕН ПОТОП…

Според някои учени, остатъци от това население са били „митичните ТРАКИ“.

Това се казва „Време на промени“.

Visited 84 times, 1 visit(s) today