[historybg2018] Прочутите ботуши на българите

[ad_1]

 Тит Ливий (XLV, 39) ни казва, че при тържественото си завръщане в Рим Емилий Павел Македон по време на триумфалното шествие в чест на победата над Персей докарал златни и сребърни чаши, потири, вази, скъпоцени товари, оръжие, а 500 коле…

[ad_2]

Source link

Visited 13 times, 1 visit(s) today