Дяволът и житните кръгове

[ad_1]

Дяволът – косач ( The Mowing-Devil ) или Странни новини от Хартфордшир ( Strange News out of Hartford-shire ) е заглавието на английска брошура, публикувана през 1678 г. В тази брошура се разказва за фермер в Хартфордшир, който отказва да плати цената, поискана от работник за окосяване на своята нива, и се заклева, че предпочита Дяволът да я окоси. Според описанието, в онази нощ полето му изглеждало сякаш „е пламнало“. На следващата сутрин фермерът установява, че полето е идеално окосено по начин, по който „никой смъртен човек не би могъл да направи“.

Източник: Wikimedia Commons

Тази брошура и включената в нея илюстрация, често се цитират от изследователите на житни кръгове като един от първите регистрирани случаи на появяване на житен кръг. Изследователят на житни кръгове Джим Шнабел не го смята за исторически прецедент, тъй като тук стъблата са описани като отсечени, докато при съвременните житни кръгове стъблата на растенията са огънати.

Оригиналният текст на английски е следният:

„The Mowing-Devil: Or, Strange NEWS out of Hartford-ſhire. Being a True Relation of a Farmer, who Bargaining with a poor Mower, about the Cutting down Three Half Acres of Oats upon the Mower’s asking too much, the Farmer ſwore, ‘That the Devil ſhould Mow it, rather than He.’ And lo it fell out, that that very Night, the Crop of Oats ſhew’d as if it had been all of a Flame, but next Morning appear’d ſo neatly Mow’d by the Devil, or ſome Infernal Spirit, that no Mortal Man was able to do the like. Alſo, How the ſaid Oats ly now in the Field, and the Owner has not Power to fetch them away.“

Близък кадър на житен кръг от Швейцария

Много от изследователите на житни кръгове смятат, че всичко ни насочва към наблюдение и описание на създаването на мистериозни фигури в полята, но, от друга страна, може би пък съществува и някаква друг аспект на текста, който ни казва нещо в контекст на популярната политика и религия в края на седемнадесети век.

Всъщност, в момента съществуват само три копия на тази брошура – две са в САЩ и една – във Великобритания, като дървената плоча с дърворезбата, използвана за отпечатването й, не е открита.

Източници:
=========================================
1. https://www.wikipedia.org/
2. Creepy Wikipedia
3. The Mowing Devil
4. Credit Photo: Kecko from Northeast corner of, Switzerland
=========================================

@ЕНТУСИАСТИТЕ май 2021

[ad_2]

Source link

Visited 8 times, 1 visit(s) today