Да пътуваш във времето и пространството: Докладът The Gateway на ЦРУ (част 2)

[ad_1]

pixabay.com

продължение от част 1

Тогава тялото, базирано на собствените си микро-движения, функционира като настроена вибрационна система. Докладът твърди, че цялото тяло в крайна сметка предава енергия между 6,8 и 7,5 херца, което съответства на собствената енергия на Земята (7 – 7,5 херца). Получените дължини на вълните са дълги, около 40 000 километра, което също е периметърът на планетата. Според Бентов сигналът може да се движи около световното електростатично поле за 1/7 от секундата, пише dnes.bg

За да обобщим, процесът на шлюза протича по следния начин:

• Индуцирано състояние на спокойствие

• Кръвното налягане намалява

• Кръвоносната система, скелетът и другите системи на органи започват да вибрират със 7 – 7,5 цикъла в секунда

• Постигнат е повишен резонанс

• Получените звукови вълни съвпадат с електростатичното поле на земята

• Тялото и земята и други подобно настроени умове се превръщат в единен енергиен континуум.

По-дълбоко в психо-квантовото ниво

Mandragora.bg

След това Уейн се обръща към самата природа на материята и енергията. По-материално (или по-малко), твърдо вещество в строгата конструкция на термина, обяснява той, не съществува. Атомната структура е съставена от трептящи енергийни решетки, заобиколени от други трептящи енергийни решетки с огромни скорости. Тези нива на трептения варират – ядрото на атома вибрира при 10 до степен 22, молекулата вибрира при 10 до степен 9, човешката клетка вибрира при 10 до степен 3. Въпросът е, че цялата Вселена е една сложна система от енергийни полета. Състоянията на материя в тази концепция са просто вариации в ъстоянието на енергията.

Резултатът от всички тези движещи се енергии, отскачащи от енергията в покой, проектира 3D режим, модел, наречен холограма. Съзнанието може да се разглежда като 3D мрежа, наложена върху всички енергийни модели, пише Уейн. Използвайки математика, всяка равнина на мрежата може след това да намали данните до 2D форма. След това нашите двоични умове могат да обработват данните и да ги сравняват с други исторически данни, записани в нашата памет. Тогава нашата реалност се формира от сравнения. Дясното полукълбо на мозъка действа като първичен матрикс или рецептор за този холографски вход. След това лявото полукълбо го сравнява с други данни, намалявайки го до своята 2D форма.

Фазата на щракване

„До този момент нашата дискусия за процеса на шлюза беше относително проста и лесна за проследяване. Сега забавлението започва“, пише Уейн в доклада си. Това, за което той подготвя командира, четейки този опиянителен доклад, е разкриването – как можем да използваме шлюза, за да надхвърлим измерението на времето и пространството.

Времето е измерване на енергия или сила в движение – това е измерване на промяната. Това е наистина важно. За да може енергията да бъде класифицирана като движение, тя трябва да бъде ограничена във вибрационен модел, който може да ограничи движението си, като я запазва неподвижна. Енергията, която не се съдържа по този начин, е без граници и се движи без ограничение или измерение към безкрайността. Това дисквалифицира безграничната енергия от измерението на времето, защото няма скорост на промяна. Енергията в безкрайността, наричана още „абсолютното състояние“, е напълно в покой, защото нищо не я ускорява или забавя – отново без промяна. Следователно това не допринася за нашата холограма, за физическото ни преживяване. Не можем да го възприемем.

Сега обратно към честотите. Вълновите трептения възникват, защото вълната отскача между две твърди точки на покой. Това е като игра на електромагнитни горещи картофи (картофите са вълната, а ръцете на участниците са границите на вълната). Без тези ограничения нямаше да има трептения. Когато една вълна удари една от тези точки на покой, само за един кратък миг, тя „щрака“ от пространството-времето и се присъединява към безкрайността. За да се случи това, скоростта на трептене трябва да падне под 10, а мощността до -33 сантиметра в секунда. За момент вълната навлиза в нов свят. Картофът просто изчезва в измерение, което не можем да възприемем.

Теоретично казано, ако моделът на вълната на човешкото съзнание достигне достатъчно висока честота, „щраканията“ могат да достигнат приемственост. Казано по друг начин, ако честотата на човешкото съзнание може да спадне под 10 до степента от 33 сантиметра в секунда, но над състояние на обща почивка, то може да надхвърли времето и пространството. Опитът на Gateway и свързаната с него техника на Hemi-Sync е предназначена за хората да постигнат това състояние и да установят последователен модел на възприятие в ново осъзнатите измерения.

Паспорт към холограмата

На теория можем да постигнем това по всяко време. Но тук нещата стават малко хлъзгави. Вселената също е свързана с цялата холограма, пише Уейн. Тази супер холограма се нарича „торус“, тъй като приема формата на очукана масивна самостоятелна спирала. ..

Този модел на Вселената видимо отразява моделите на електрони около ядрото на атом. Галактиките на север от нашата се отдалечават от нас по-бързо от галактиките на юг; галактиките на изток и запад от нас са по-отдалечени. Енергията, която е произвела материята, която изгражда Вселената, на която в момента се радваме, в крайна сметка ще се върне в себе си. Нейната траектория е яйцевидна, известна още като космическо яйце. Докато се извива обратно върху себе си, тя навлиза в черна дупка, преминава през гъсто натъпкано енергийно ядро, след което се изплюва от другата страна на бяла дупка и започва процеса отново.

Цялата холограма на Вселената – торусът – представлява всички фази на времето: миналото, настоящето и бъдещето. Изводът е, че човешкото съзнание, доведено до достатъчно променено (фокусирано) състояние, може да получи информация за миналото, настоящето и бъдещето, тъй като всички те живеят едновременно в универсалната холограма. Уейн разсъждава, че нашето всеобхватно съзнание в крайна сметка участва във всезнаещ безкраен континуум. Дълго след като напуснем пространствено-времевото измерение и холограмата, която всеки от нас възприема, нашето съзнание продължава.

И това е контекстът, в който се намира Gateway Experience.

Техниката

По-долу е даден контур на ключовите стъпки за достигане на нива на фокус, необходими за противопоставяне на пространствено-времевото измерение. Това е ангажиран и продължителен процес, който най-добре се постига в контролирана среда.

Кутията за преобразуване на енергия: Процесът на шлюза започва с обучение на субекта да изолира всякакви странични проблеми, използвайки процес на визуализация, наречен „кутия за преобразуване на енергия“.

Резонансно тананикане: Индивидът се въвежда в резонансно тананикане. Чрез произнасянето на продължителен единичен тон, заедно с хор на лентите, умът и тялото постигат състояние на резонанс.

Утвърждението на Gateway: Участникът е изложен на нещо близко до мантра, наречена The Gateway Affirmation. Той трябва да си повтарят варианти на „Аз съм просто физическо тяло и дълбоко желая да разширя съзнанието си“.

Hemi-Sync: Индивидът най-накрая е изложен на звуковите честоти Hemi-Sync и е насърчен да развие връзка с възникващите чувства.

Допълнителен шум: Практикуват се техники за физическа релаксация, докато честотите на Hemi-Sync се разширяват, за да включват „розов и бял“ шум. Това поставя тялото в състояние на виртуален сън, като същевременно успокоява лявото полукълбо и повишава вниманието на дясното полукълбо.

Енергийният балон: След това индивидът се насърчава да визуализира създаването на „енергиен балон“, започващ в горната част на главата, простиращ се във всички посоки до краката, след което отново нагоре. Има няколко причини за това, основната от които е, че този балон ще осигури защита срещу съзнателни субекти, притежаващи по-ниски енергийни нива, които той или тя може да срещне, когато е извън тялото.

Фокус 12: Практикуващият може постоянно да постига достатъчно разширено осъзнаване, за да започне да взаимодейства с измерения извън неговата физическа реалност. За постигането на това състояние са необходими съзнателни усилия и повече „розов и бял шум“ от звуковия поток.

Инструменти: След като се постигне Фокус 12, субектът може след това да използва серия от инструменти, за да получи обратна връзка от алтернативни измерения.

Решаване на проблеми: Индивидът идентифицира фундаментални проблеми, запълва разширеното си съзнание с тях и след това ги проектира във Вселената. Те могат да включват лични трудности, както и технически или практически проблеми.

Образец: Съзнанието се използва за постигане на желани цели във физическата, емоционалната или интелектуалната сфера.

Цветно дишане: Лечебна техника, която съживява енергийните потоци на тялото, като си представя цветовете по особено ярък начин.

Инструмент за енергийна лента: Тази техника включва представяне на малка интензивно пулсираща точка светлина, която участникът зарежда. След това той или тя използва искрящия, вибриращ цилиндър от енергия (известен преди като точка), за да насочи силите от Вселената, за да излекува и съживи тялото.

Дистанционно гледане: Последваща техника на инструмента Energy Bar при която точката се превръща във въртящ се вихър, през който индивидът изпраща въображението си в търсене на просветляващи прозрения.

Карта на живото тяло: По-организирано използване на енергийната лента, в която потоци от различни цветове текат от точката към съответно оцветените телесни системи.

Приблизително 5 процента от участниците достигат до това следващо ниво, според доклада.

Фокус 15 – Пътуване в миналото: Допълнителният звук на лентите Hemi-Sync включва повече от същото, плюс някои подсъзнателни предложения за допълнително разширяване на съзнанието. Инструкциите са изключително символични: времето е огромно колело, в което различни спици дават достъп до миналото на участника.

Фокус 21 – Бъдещето: Това е последното и най-напреднало състояние. Подобно на Фокус 15, това е движение извън пространството и времето в бъдещето.

Движение извън тялото: Само една лента от многото е посветена на движение извън тялото. Тази лента е посветена на улесняване на извънтелесното състояние когато моделите на мозъчните вълни на участника и енергийните нива достигнат хармония с околната електромагнитна среда. Според Боб Монро, участникът трябва да бъде изложен на бета сигнали от около 2877,3 цикъла в секунда.

Липсващата страница

Една любопитна характеристика на The Gateway Report е, че изглежда липсва страница 25. В долната част на страница 24 пише „И, вечната мисъл или концепция за себе си, която произтича от това самосъзнание служи на…“ Докладът се връща на стр. 26 и 3 раздела по-късно, сякаш Уейн току-що е разкрил самата тайна на съществуването.

Пропастта не е останала незабелязана. Има петиция Change.org с искане за нейното публикуване. Множество искания от Закона за свобода на информацията изискват същото. В отговр ЦРУ заявява, че никога не е притежавало страницата от самото начало.

Една теория гласи, че онзи разбойник Уейн М.-фрикинг-Макдонел нарочно е пропуснал страницата. Теорията твърди, че това е лакмус – ако някой наистина се противопоставя на измеренията във времето и пространството, със сигурност ще може да намери страница 25.

източник: dnes.bg

Вижте още:

Сънят – най-бързата връзка с паралелния свят

Холивудските звезди – пътешественици във времето? (видео)

Защо времето тече все по-бързо с годините

Предполага се, че във Вселената едновременно съществуват няколко паралелни свята

Подкрепете Световни Загадки!

Ако харесвате Световни Загадки и искате сайтът да продължи да съществува, подкрепете ни с дарение.

Световни Загадки е проект, който поддържаме с огромно желание и ентусиазъм, но и с много труд. Сайтът е безплатен за своите читатели и се издържа от реклама, което не винаги е достатъчно. Ако искате да сте сигурни, че и в бъдеще всички ще могат да имат достъп до информацията на сайта, можете да направите еднократно или месечно дарение с бутона [Donate] по-долу. Благодарим Ви!

Ако тази статия Ви харесва, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви! 

Последвайте ни във Facebook

[ad_2]

Source link

Visited 10 times, 1 visit(s) today