Боклук се превръща в невероятни фигури

Сподели!

Това е Artur Bordalo (известен още като Bordalo II) и неговата поредица от творби, които имат за цел да привлекат вниманието към проблемите на отпадъците и тяхното влияние върху планетата. Това са проблеми, за които в повечето случаи не се мисли, а те представляват риск за околната среда. Идеята му е да се изобрази самата природа от материали, които са отговорни за разрушаването й. Тези творби са били създадени с материали, по-голямата част от които са открити в сметища, изоставени фабрики или случайно. Някои са получени от фирми, които се занимават с рециклиране. Повредени брони, изгорели кофи за боклук, гуми и уреди са само някои от обектите, които могат да бъдат идентифицирани.

otpadaci-figuri-1

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-2

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-3

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-4

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-5

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-6

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-7

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-8

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-9

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-10

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-11

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-12

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-13

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-14

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-15

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-16

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-17

facebook.com | BORDALOII

otpadaci-figuri-18

facebook.com | BORDALOII
Visited 158 times, 1 visit(s) today