Библията и извънземните богове

image

Какво казва в Библията за извънземните? Човечеството и Земята – са уникално творение на Бог. В първата глава на Битие се казва, че Земята е създадена още преди Слънцето, звездите и Луната. След създаването си  човечеството било  без грехове, затова в  света  всичко било добро. Когато първите хора  съгрешили,  идват болести, смърт и други проблеми. Дори животните, които нямат личен грях пред Бога,  страдали и умирали.

В същото време,  ако внимателно се чете Библията, може да се заключи, че в някои Книги се описват същества, които са идвали на нашата планета с летателни апарати. Например, в книгата на Езекил се  казва, че Божиите пратеници слезли на земята в странни колесници, които издавали рев и отделяли дим.

Свещеникът, който е живял около 600 години преди Христа, описва  обектите, които слезли от небето, като „колела“  и с очи (много подобни на илюминатори). Кацането на тези превозни средства се придружавало  от силни ветрове, облаци от дим, огън, светлина.

От тези апарати излезли някакви  същества, подобни на хората. Всяко имало по  четири лица (на човек, орел, лъв и херувим) и по 4  криле, по които се виждали и ръце. Две крила обхващали  тялото му, а другите  две били свързани.

Стъпалата на  тези същества светели. Между тези същества периодично възниквали светкавици. Те се движели много бързо. Вдигайки  крилете си те  свободно се издигали над повърхността. В същото време  устройствата ги следвали.

Когато тези криле се движели се чувал шум, който  Езекиил описва като звук на вода или звук на движещи се войници. Когато съществата стоели на едно място, крилете им се отпускали и не вдигали шум. Описанието на тези индивидуални летателни апарати напомня  модерните хеликоптери.

Езекиил нарича  тези същества херувими. Един от тези апарати издигнал  пророка до  горното колело, което означава, че апарат с малки размери го е доставил в главния кораб.

Ученият  Филип Блумрих от САЩ, след внимателно проучване на пророчеството на Езекиил, прави опит да  реконструира външният вид на този апарат, в резултат на което се получава  космически  кораб, който би могъл да се използва като совалка  между Земята и главния кораб  в орбита.

Интересни препратки в Библията има и за това, какъв вид има  Земята от космоса. Така Енох, потомък на Адам седмо поколение, попада на  борда на космически кораб. Той прави пътуване в космоса, а след това описва с подробности цялата техника на Божиите ангели.

Между другото, той прави разграничение между орбитални станции, видове звезди и совалкови кораби. Много е вероятно извънземните да са го завели на  една от своите космически станции. Енох бил сигурен, че полетът трае само няколко часа, а в действителност, при завръщането си на Земята, той научил, че е отсъствал в продължение на десетилетия.

Това дава  възможност на учените да предполагат, че  описаната  космическата станция е далече, а полетът е протичал с огромна  скорост.

В откровенията на Йоан Богослов се  казва, че във време, когато светът бил  близо до  преходен период,  в небето се появил „плаващ град“ (което също напомня базов  космически кораб).

В Изход 19 се разказва как Господ пристига на планината Синай. По време на неговата поява се появяват  гръмотевици и светкавици, а  над планината надвисва  гъста мъгла.

Бог предупреждава  Мойсей , че на планината по време на спускането не трябва да има никой, иначе може просто да умре. A да се изкачи нагоре в планината може  само когато облакът си отиде от нея. По време на спускането от планината излиза  дим, сякаш от печка. Околностите са  разтърсени от силен шум, сякаш почвата започнала да вибрира.

Ако се прочете внимателно описанието на външния вид на древните богове, може  да се направи категоричен извод, че техните космически кораби имат техногенен  произход. Появата на боговете винаги е придружено от огън, гръмотевици и светкавици. Въз основа на тези определения някои учени  заключават, че във всички случаи става дума за появата на космически кораби.

Следва да се отбележи, че не само в книгата на Езекил, но и в Откровение може да се намери доста често  споменаване на такива понятия като други интелигентни същества, вселената, което теоретично може да се третира като извънземни, разумни  същества, подобни на човека в  други галактики. Възможно е тези неземни същества да не са вкусили от  дървото на  познанието  добро и зло, и следователно да са на по-висок  етап на развитие от човека.

В Библията се споменава също така за някои създания, наречени гиганти, които също могат да бъдат отнесени към  извънземните, но грехови  от гледна точка на Писанието. Рефаими – това са мъртъвци, които не са възкресени.

Самото понятие за ангелите и самия Бог носи  определен неземен ключ, защото е отрицание на  човешката природа. Те могат също така да се разглеждат в известна степен като  извънземни същества, които водят към светлината. Пророците са имали  възможност да общуват с тях, за да могат чрез откровения да носят учението на хората.

Значителна част от уфолозите и експерти по паранормални явления  използват цитати от Библията в своите работи, и като  примери цитират текстове от Библията, които говорят за съществуването на други светове.

Според най-смелите   учени, известните библейски личности, по-специално, Ной, който е спасил човечеството от потопа, или Исус Христос, Който е умрял за греховете на хората, също са били извънземни, защото да се обяснят по друг начин техните   необичайни способности е невъзможно.

Въпреки факта, че тези тълкувания на Писанието често негативно се възприемат от духовенството и се считат за ерес, те все пак съществуват.

Ако, в допълнение към Библията,  се анализират всички религиозни учения и вярвания в света, като се започне от  около 4-то хилядолетие пр. Хр., става ясно, че подобни  споменавания на тайнствени същества, които се спускат от небето на земята, има в аналите на древна Индия, на шумерските глинени плочки, на египетските папируси.

Така например,  в Шамбала са открити чертежи, които  много приличат на космически  кораб.

Ако вземем Тора, в която няма преки доказателства за възможното съществуване на извънземен живот в други светове, можем да видим, че тя не отрича такава възможност. Като цяло в Тора се говори не в прав текст, а завоалирано. По същия начин в тези писания  може да бъде криптирана информация не само за създаването и съществуването на Вселената, но и за жителите на други светове и  извънземни.

В еврейската философия и светоглед им много мистерии. Тора казва, че Бог е създал човека в единствен екземпляр,  но не казва нищо за възможността, че в миналото може да са били създадени и други същества. Тази информация може просто да е скрита  от любопитни очи.

В същото време повечето учени са убедени, че нито Библията, нито някоя друга свещена книга не дава основание да се предполага, че някъде във Вселената може да има още  живот. И думите си  потвърждават с  няколко причини.

Независимо от това , че в света  има  много необясними и загадъчни неща, няма абсолютно никаква причина да се припишат всички тези явления на НЛО или извънземни. Ако има нещо тайнствено и неразбираемо, то по-скоро,  казват учените, причините трябва да се търсят не в извънземните, а   в духовния свят, защото всички инциденти от този вид имат демоничен произход.

Чия гледна точка е  вярна  е неизвестно. Може би учените ще могат все някога да  намерят планета, където да има живот, а  може би ще се намерят и доказателства, че ние сме съвсем сами във Вселената.

Ако намирате тази публикация за интересна , помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу. 

От otvad.com Ви благодарим!

Visited 753 times, 1 visit(s) today

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *