Загадъчните скални рисунки на древните Камуни

[ad_1]

Над триста хиляди достигнали до нас скални рисунки!
Огромно разнообразие от сцени, сюжети, фигури и символи!
Дали всеки елемент, който виждаме и анализираме, има логично и стандартно обяснение?

Една загадъчна геометрична фигура от петроглифите, открити тук …

Photo: Luca Giarelli CC-BY-SA 3.0

Вал Камоника (също Валкамоника или долината Камоника) …
Голяма долина в централните Алпи, в източната част на Ломбардия, Италия

TUBS – CC BY-SA 3.0

Тази фигура си има и собствено име, подчертаващо спецификата й …
Камунската роза ( или на италиански Rosa camuna ) е името, дадено на този интригуващ символ, срещан сред скалните петроглифи от тази изложба под небето …

Състои се от криволичеща затворена линия, която преминава около девет точки. Идентифицирана е в три форми: симетрична, асиметрична и тип свастика.

Photo: Luca Giarelli CC-BY-SA 3.0

Има различни теории за значението на символа.
Емануел Анати предполага, че той може би символизира сложна религиозна концепция, или пък слънчев символ, свързан с астралното движение.
Кореспондира си с движението на съзвездието Голяма мечка около Полярната звезда – една от възможните разкодировки на свастиката …

Author: Mjchael – CC BY-SA 2.5

Изключително сложна концепция, с оглед древната история на всичко наоколо …
Знания, които не съответстват на приетото от официалната наука ниво на възможности и постижения на древните …

Вал Камоника вероятно е станалa обитаемa само преди около 15 000 години, в края на миналата ледникова епоха, с топенето на ледниците, оформили долината. Вероятно, първите хора са дошли тук в епипалеолитни времена и самото заселване се е осъществило през неолита.
Когато древните римляни разширяват своите владения на север от река По, те срещат народ, наречен Камуни, с неизвестен произход, населяващ долината. Около 300 000 петроглифи оцеляват от този период. В края на първи век пр. н. е. Вале Камоника е управлявана от Древен Рим, който създава град Cividate Camuno, с бани, амфитеатър и голям храм, посветен на Минерва.
Всъщност, Вал Камоника произлиза от латинското Vallis Camunnorum – „Долината на Камуни“.

Photo: Luca Giarelli CC-BY-SA 3.0

Алтернативните изследователи виждат в следващата сцена двама АСТРОНАВТИ – визирайки подобието на шлемове на техните глави … А може би Камунската роза е тяхното летящо превозно средство?!?

Photo: Luca Giarelli CC-BY-SA 3.0

А кои са Камуните?
Камуните или Камунните са били древно население, живало във Вал Камоника през желязната епоха (1-во хилядолетие пр. н. е.); латинското име Camunni им е приписвано от авторите от I век. Наричат ​​ги още древни Камуни, за да ги различават от сегашните обитатели на долината ( Камуни или Камунианци ). Древните Камуни са сред най-продуктивните създатели на скални изображения в Европа; името им е свързано с известните скални гравюри на Вал Камоника.

Хора от неясен произход, живеещи в региона Вал Камоника, който вече е бил мястото на културна традиция, датираща от ранния неолит. Камуните се споменават от класически историографски източници от 1 век пр. н. е. На древногръцки Страбон ги е посочил като Καμοῦνοι ( Камуной ), докато Касий Дио ги е нарекъл Καμούννιοι ( Камуони ).

Покорени от Рим в началото на 1 век сл. н. е., Камуните постепенно са включени в политическите и социални структури на Римската империя като самоуправляваща се държава, наречена Res Publica Camunnorum. Те са получили римско гражданство след втората половина на I век, с бърз процес на латинизация.

Photo: Luca Giarelli CC-BY-SA 3.0

Колко много загадки чакат мига на своето разкодиране!
А дали тайнствеността на създателите на скалните галерии не се крие някъде в загадките около древните ПЕЛАСГИ?
Кои са ПЕЛАСГИТЕ? Прочете ТУК.
Проучванията ще покажат!

Източници:
=========================================
1. https://www.wikipedia.org/
2. Photoes from: Luca Giarelli – Own work – CC BY-SA 3.0
3. Photoes from: TUBS – CC BY-SA 3.0
4. Photoes from: Mjchael – CC BY-SA 2.5

=========================================

@ЕНТУСИАСТИТЕ юли 2021

[ad_2]

Source link

Visited 36 times, 1 visit(s) today