Връзката между древните цивилизации

Цивилизациите на древен Египет и Маите, въпреки че са били разделени от хиляди километри и стотици години, са споделяли  няколко разпознаваеми характеристики. Египетската цивилизация изглежда, че започва около 4 000 до 3 500 г. пр.н.е. в северна Африка, докато тази на Маите  цивилизация се появява около 3300 г. пр.н.е. на полуострова Юкатан в Северна Америка, който днес съответства на Гватемала. И двете култури са заемали огромни територии.

И египтяните, и маите са строили  големи градове, включващи жилищни сгради, административни сгради и сгради за погребални и религиозни цели. Тези градове са включвали и големи пирамидални структури. В Египет тези пирамиди са били гробници на велики царе ( въпреки че не е открит нито един гроб или мумия) , докато в царството на Маите, пирамидите изглежда са били използвани за религиозни обреди.

Как тези древни цивилизации толкова отдалечени са имали толкова идентични неща?

Но от все повече намираните артефакти въпросите които си задаваме без отговор от тъй наречените учени стават все повече.

Visited 18 times, 1 visit(s) today