Възходът на Аполион 2012: Алтернативна причина защо Бдителите смесвали ДНК

[ad_1]

Въпреки че вярвам, че теорията за израждането на ДНК като умишлен метод за спиране на идването на Христос си има своите достойнства, съществува и алтернативна или допълнителна причина за това защо Бдителите може да са смесвали живите организми. Тази теория си е моя, доколкото ми е известно, и се разви от нуждата ми да обединя обемистите исторически текстове, които описват тази особена история, в последователен разказ.

За да хармонизирам древните записи, започнах да вярвам, че първостепенният мотив за всичко, което Бдителите са правили с ДНК на най-различни видове, трябва да се разбира в контекста на най-важната им цел, която е била да напуснат своята плоскост на съществуване и да влязат в нашата (Иуда 6; 2 Пет 2:4). Предизвикателството ми след това беше да отговоря на въпроса как смесването на различни видове би удовлетворило тази цел или би предоставило на Бдителите метод за напускане на „висините на небето” и въплъщаване в „обиталището” на човека. Въпреки че няма да отделям време тук да обяснявам всяка подробност, в крайна сметка изградих хипотезата, че Бдителите е трябвало да смесват видовете по начина, по който са го направили, за да създадат тяло без душа или без дух, в което те самите да могат да се разпрострят. Обосновката е, че всяко създание, както е съществувало първоначално, води началото си от Бога, който заповядал всяко създание да се размножава „според рода си”. Фразата „според рода си” утвърждава какъв вид дух може да влезе в едно интелигентно същество при зачеването. Когато спермата на куче срещне яйцеклетката на куче, се оформя живот на куче, при първата искрица живот духът или индивидуалността на куче влиза в този ембрион и той порасва и става куче по дух и форма. Духът на човек не влиза в него по същия начин, както човек не се ражда с дух на кон или крава. Цялостта на това създание/дух е част от Божествения ред и би попречила на Бдителите, които искали да се въплътят в човешкото царство (не просто да обладават създания), да изместват духовете на човеците и да ги заменят със своите. Как са решили този проблем? Както учените правят днес – въз основа на древните записи изглежда са смесвали съществуващата ДНК на няколко живи създания и са направили нещо, в което нито духът на човек, нито на животно, можел да влезе при зачеване, понеже то не било нито човек, нито животно. Нефилимите били генетично произведени същества, създадени от генетичния материал на най-различни пред-съществуващи животински видове… падналите ангели не се кръстосали лично с дъщерите човешки, а използвали божествения си интелект, за да задълбаят в тайните на творението на Яхве и да го манипулират за собствени цели. И ключът за създаването или пресъздаването на човека, както (пре)открихме през двадесети век, е човешкият геном – ДНК. Тази манипулация на жива тъкан от падналите ангели довела до необикновено тяло, изработено от човешка, животинска и растителна генетика, познато като Нефилим – „земнородено” подобие или „подходящо разширение”, в което те можели да се въплътят. Нещо повече, дългата история на демонологичния феномен, свързан с манипулацията на биологична материя, предполага, че версии на тази любопитна дейност продължават още от тогава.

Бившият университетски преподавател и кореспондент на БиБиСи (и мой скъп приятел, чиято знаменита книга имах привилегията да отпечатам), д-р И.Д.Е. Томас в „Конспирация Омега” хроникира процъфтяването на т.нар. „извънземни отвличания” и ги свързва с пророчествата за края на света по отношение на завръщането на Нефилимите. Документацията от „отвлечени” по цял свят и историите за събиране на ДНК от „извънземни” му напомнили за историята за биологичната злоупотреба от Бдителите и накарали Томас да заключи, че самоличността на Бдителите и които и да са извънземните създания по някакъв начин били свързани. Д-р Томас ми каза лично, че специалното желание на тези неизвестни агенти за човешка и животинска молекулярна материя „би обяснило защо животни се убиват, осакатяват и крадат от извънземни в НЛО в зоните на активност”. Уважаваният изследовател на НЛО, д-р Жак Ф. Вале повдига подобни въпроси. „За да се материализират и да приемат определена форма, тези същества сякаш се нуждаят от източник на енергия… нещо живо… човешки посредник…  Нашите науки не са достигнали точката, където да могат да ни предложат каквато и да е работна хипотеза за този процес. Но можем да предположим, че тези същества се нуждаят от жизнена енергия, която да престроят във физическа форма. Вероятно затова има тенденция кучета и животни да изчезват в зоните на активност. Вероятно живите клетки на тези животни по някакъв начин се използват от отвъдземните, за да създават форми, които можем да виждаме и усещаме с ограничените си възприятия”.

Също като Томас, Вале свързва тази дейност с легендарните деяния на Бдителите. „Дали си имаме работа… с паралелна вселена, друго измерение, където има… раси само наполовина човешки, така че за да поддържат връзка с нас, се нуждаят от кръстосване в мъже и жени от нашата планета? Дали това е произходът на многото приказки и легенди, където генетиката играе голяма роля:… приказките с акушерки и подменени бебета, съобщенията за летящи чинии със сексуален оттенък, Библейските истории за сродство между Господните ангели и земните жени, чиито потомци били исполини?”

Независимо дали има връзка между древната сила зад разказа за Бдителите и съвременните „отвличания от извънземни”, документирани от Вале и други, включващи събиране на биологичен материал от човеци и животни, разказите от древността включват мистериозни възможности по отношение на способността на покойните потомци на Бдителите да се завръщат във „физическа форма” в определени моменти във времето. Връзката между Рефаимите – гигантските жители на Ханаан (към които принадлежал Ог, царят на Башан, чието легло било пет метра и половина дълго) – и Нефилимите, става важна тук, тъй като Рефаимите били свързвани от древните със „сенките на мъртвите”, включително Нефилимите в Шеол. Значението на думата Рефаим е особено уместно, тъй като върви с идеята „да лекува” или „да бъде лекуван” като във „възкресение” от мястото на мъртвите – Шеол-Хадес.

В текстовете от Рас Шамра Рефаимите били описани като полубогове, които почитали Аморитския бог Ваал – владетеля на подземното царство. Когато Рефаимите умирали, духовете им отивали в подземното царство, където се присъединявали към групата от послушници на Ваал от нисши богове, царе, герои и владетели. Тези същества имали силата да се завръщат от мъртвите чрез прераждане в телесна форма като Нефилими. Както Мистериозният свят в „Исполини на Земята” също така включва, „… Исполините Рефаими били специално отбелязани от Моисей като завръщането на допотопните Нефилими, и че Рефаимите всъщност били прераждания на демоничните духове на исполините Нефилими, които били унищожени в Потопа”. Изненадващо за много Библейски изследователи би било да научат, че пророк Исая може би е смятал тази Аморитска догма за действителна и че свързвал силата на тези същества с Царя на Вавилон и самия Луцифер. След като пророкува против вавилонския водачм Исая казва паралелно с Рефаимската теология: „Адът [Шеол-Хадес] преизподен се раздвижи заради тебе, за да те посрещне при твоето влизане; заради тебе разбуди рефаимите, всички вождове на земята; дигна всички царе езически от престолите им. Те всички ще ти говорят: и ти стана безсилен като нас! и ти стана подобен нам”. Исая 14:9-10

Веднага след това заявление Исая поглежда отвъд Рефаимите, към действителния им Ваал, идентифицирайки го в стих 12, казвайки, „Как падна ти от небето, Деннице [Луцифер], сине на зората!”

Други места в Библията, като Йов 26:5, може би се съгласяват с идеята за луциферианска сила, която при определени обстоятелства може да  връща Рефаимите от подземното царство във физически тела, познати като Нефилим. „Пред Него мъртвите [рефаимите] треперят Под водите и обитателите им”, казва Йов. Мъртвите в този текст са Рафа [Рефаим], а фразата „треперят” е от “chuwl”, означаващо да се извивам се или въртя се като в двойна спираловидна намотка или генетично производство. Тревожното загатване в този и други текстове е, че под повърхността на земята представителите на мрака очакват момента на своето завръщане.

Преди края на тази поредица ще разгледаме няколко древни документа и писания, които сякаш прогнозират такова ужасяващо събитие в последните дни.

Към: ПРЕДГОВОР

Към: ПРИЗОВАВАНЕ НА АНГЕЛА ОТ ВИХЪРА

Към: КАКВО СЪОБЩАВАЛИ ПЪРВИТЕ СИМВОЛИ И НА КОГО

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИ ДОПОТОПНИТЕ СТЪЛБОВЕ НА ЕНОХ

Към: ПРИЗНАЦИ ЗА КОНСПИРАЦИИ – МИСТИЧНИ ЧИСЛА, ЗАРАЗИТЕЛНИ ИДЕИ

Към: БУНТОВНИ МЕМОВЕ С КАУЗА – СЛИВАНЕ НА УМОВЕТЕ ЗА ЧОВЕКА НА ГРЕХА

Към: ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕРАТА НА ОБАМА

Към: КИМВАНЕ ОТ ОРДЕНА И ОЛТАРЪТ НА ЗЕВС

Към: ДАЛИ СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ ЩЕ ГЕНЕРИРАТ АНТИХРИСТА?

Към: ПЪРВАТА ЧАСТ ОТ ПОСЛЕДНАТА МИСТЕРИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ ПЕЧАТ ЗАПОЧВА

Към: ИДВАЩИТЕ БОГОВЕ НА НОВИЯ СВЕТОВЕН РЕД

Към: НАЧАЛОТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА МИТОЛОГИЯ ЗАПОЧВА В ШУМЕР

Към: ПЪРВИ СЛЕДИ НА ПОКВАРАТА

Към: ВЪЗХОДЪТ НА ОЗИРИС

Към: ОТ ДРЕВЕН ЕГИПЕТ КЪМ ГЪРЦИЯ – ТВОЯТ АПОЛОН ЦАРУВА

Към: ДИОНИС: ПСИХОТИЧНИЯТ АСПЕКТ НА ДЕМОНА АПОЛОН/ОЗИРИС

Към: ЛУЦИФЕРИАНСКАТА НАУКА ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА БОЖЕСТВО

Към: АЛТЕРНАТИВНА ПРИЧИНА ЗАЩО БДИТЕЛИТЕ СМЕСВАЛИ ДНК

Към: БИБЛЕЙСКИ ПРИМЕР ЗА ВЪЗКРЕСЯВАНЕ НА НЕФИЛИМ

Към: ВЪЗМОЖНО ЛИ Е СЪВРЕМЕННАТА НАУКА ДА ИМА РОЛЯ В ИДВАНЕТО НА АПОЛОН?

Към: ОТВАРЯНЕ НА КУТИЯТА НА ПАНДОРА

Към: 70-ТЕ ПОКОЛЕНИЯ НА ЕНОХ: ЗЕМЯТА ЛИ Е ТОВА, КОЕТО УСЕЩАМ, ЧЕ БУЧИ?

Към: ДРУГИ ПОЛЕЗНИ БИОТЕХНОЛОГИЧНИ СЕЧИВА ЗА АНТИХРИСТА

Към: СЪВРЕМЕННАТА НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ И БЕЛЕГЪТ НА ЗВЯРА

Към: НАУКА НА БДИТЕЛИТЕ + ТРАНСХУМАНИСТИЧНА ФИЛОСОФИЯ = 11,22,33

Към: КОГА АПОЛОН/ОЗИРИС/НИМРОД, СИН НА ЛУЦИФЕР, ЩЕ ДОЙДЕ?

Към: НА КОГО Е ТОВА ВСЕВИЖДАЩО ОКО, ВСЕ ПАК?

Към: НЕДОВЪРШЕНАТА ПИРАМИДА ПОД ВСЕВИЖДАЩОТО ОКО

Към: ДАТИ НА ТАБЛОТО: НАЧАЛОТО И ЗАВЪРШЕКЪТ НА ВЕЛИКОТО ДЕЛО

Към: ПОВТОРЕНИЯ НА 2012 И 2016: КАКВО Е ЗНАЧЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДАТИ?

Към: ТРИНАДЕСЕТИЯТ БАКТУН

Към: ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКИ ТАЙНИ – МАИТЕ, БДИТЕЛИТЕ И ЗАВРЪЩАНЕТО ПРЕЗ 2012

Към: ВЕЛИКАТА ЗАБЛУДА 2012 И ПОСЛЕДНИЯТ КОНКЛАВ

 [ad_2]

Source link

Visited 14 times, 1 visit(s) today