В магнитното поле на Земята бяха открити скрити портали (видео)

магнитно поле

Джак Скъдер (Jack Scudder),, учен в областта на физика на плазмата от Университета в Айова, работейки по поръчка на НАСА, е открил своеобразни „портали“, точки в пространството, в които земното магнитно поле се свързва с магнитното поле на слънцето, формирайки директни магнитни пътища.

Тези магнитни пътища, водещи от Земята към атмосферата на Слънцето, преминават през Космоса, простирайки се на разстояние от почти 150 милиона километра.

„Ние наричаме тези точки Х (X-points) или области на електрона дифузия (electron diffusion regions)“ – казва Джак Scudder. – „Проучванията, извършвани с помощта на космическия апарат на НАСА THEMIS и европейските Cluster, показаха, че тези магнитни „портали „се появяват и изчезват (отварят и затварят) няколко десетки пъти на ден.“

X-точките са обикновено на височина от няколко десетки хиляди километра от повърхността на Земята, където магнитосферата на Земята започва да се влияе от слънчевия поток от частици и радиация, известен като слънчев вятър. По-голямата част от възникващите портали са с малък размер и са краткотрайни, но понякога има стабилни портали, с големи размери и съществуващи в продължение на доста дълго време. Ефектът от тези магнитни портали на Земята е огромен, тонове високоенергийни частици, минаващи през тези пукнатини, загряват горните слоеве на атмосферата на Земята, причинявайки геомагнитните смущения, бури и ярки северни сияния.

 Наблюдаваният феномен магнитни „портали“ е толкова необичаен и интересен от научна гледна точка, че НАСА сериозно мисли за специализирана мисия, която да извършва подробни проучвания на явлението.

X-точките се формират под влиянието на ефект, който се нарича магнитно превключване. Това е един доста сложен процес, който включва магнитното поле на Земята, Слънцето и потока от заредени частици. Без да се навлиза в подробности за процеса трябва да се каже, че аномална X-точка се появява там, където посоката на магнитните полета на Земята и Слънцето се пресичат под прав ъгъл, а поток от заредени частици под влиянието на сумарното магнитно поле създава област на електронна дифузия.

Ако тази статия Ви харесва, помогнете ни да я популяризираме чрез бутончетата за споделяне отдолу.

Благодарим Ви! 

Visited 2 523 times, 1 visit(s) today