Тайните на подземният град Деринкую – (Видео)

Деринкую е най-старият подземен град на Мидийската империя, най-големият намерен и изчистен град в Кападокия. Бил е открит и частично изследван през 1963 г. Деринкую е град в пълния смисъл на думата. Заема площ от около 4 кв. км, влизайки под земята на дълбочина примерно 55 м. Изследователи считат, че градът може да има 20 етажа, но досега са изследвани само 8 от тях. Също изследователи и историци предполагат, че в Деринкую биха могли да живеят едновременно до 50 хиляди жители.

Според историците, създаването на подземния град е било започнато от хетите преди около 2000 години пр. Хр. С каква цел са започнали да го строят, досега си остава загадка. Първи християните са преустроили и са довели до съвършенство започнатото от хетите. За тях подземният град става надеждно скривалище от римляните, от нападките на различни племена, или от шайките разбойници, които са виждали в Кападокия вкусно парче за грабене.

деринкею

В подземния град всичко, необходимо за един добър живот, е измислено до съвършенство. Жителите са построили 52 вентилационни шахти, даже на най-ниските нива се е дишало леко.

На горните първи и втори етаж са разположени църквите, местата за молитви и кръщенета, мисионерски училища, хамбари, складови помещения, кухни и жилищни помещения със спални, обори за добитъка и винени погреби. На третия и четвъртия етаж са оръжейните складове, храмове, работилници, различни производствени помещения. На осмия етаж има “зала за конференции”, място за общ сбор на избраните от семейството и от общините представители. Тук са се събирали за жизненоважни проблеми и приемане на глобални решения.

Деринкую има много подземни тайни изгода (600 и повече), които са с изход на повърхността от различни потайни места. Някои подземни тунели са имали невероятна дължина и са достигали десетки километри!

В Деринкую населението е водело активен живот до VIII в. След това векове наред градът е бил забравен и практически изгубен. Причините, поради които жителите са напуснали подземния град, не са изяснени.

Входът в подземния град Деринкую се намира в едноетажна сграда, намираща се на височина 1355 м над морското равнище, на 26 км южно от Невшехир.

Портата към града е огромен кръгъл плъзгащ се камък с механизъм!

 

Източник:ТУК

Visited 419 times, 1 visit(s) today