Магнетизмът наука използвана в древен Китай

2,637 пр.н.е.– „Тази дата е категорично показана като най-ранната, в която историята отбелязва прилагането на магнитното влияние.Първите писмени исторически сведения за това са от така  наречените Кунг-фен и Хиуен-юен, войски на императора, които преследвали въстаническия принц Цейо (Тчи-ю). След като се изгубили по време на гъстите мъгли  в равнините на Тчу-лоу исторически е описано че […]

Магнетизмът наука използвана в древен Китай Read More »