Случайността на една безценна находка. Казанлъшката тракийска гробница

[ad_1]

Гробницата е открита случайно при разкопаването на една от могилите в казанлъшкия парк “Тюлбе”, която имала вид на естествен завършек на иначе природно хълмистото възвишение. Могилата била висока 7 м, с диаметър на основата 40 метра.

На 19 април 1944 година, докато прокопават галерия за противосамолетно скривалище, войници от противовъздушната отбрана се натъкват на Казанлъшката тракийска гробница. Започват от галерията от юг и за щастие много скоро попадат на грубо иззидана каменна стена. Любопитството ги кара да я разбият и се озовават в нисък и тесен коридор, където имало повалена правоъгълна гранитна плоча, а от там – в кръгло засводено помещение.

В гробната камера са намерени малко на брой предмети, знак, че гробницата е била ограбена още в древността. Някои предмети (40 златни копчета, 3 глинени розетки и други) свидетелстват за високо развито бижутерийно изкуство у траките през тази епоха. При снемането на могилния насип са открити и две жертвени огнища със следи от жертвоприношение.

Наличието на тези огнища може да се обясни с религиозните вярвания на траките, и по-точно с езическия обичай да се извършват жертвоприношения и излияния при издигането на могилата, свързани с култа към мъртвите. В насипа е открита и каничка, изработена изкусно от тънък сребърен лист. Нейната шийка е украсена с позлатен пояс от фино гравирани лаврови листа.

Макар и незначителни, намерените в гробната камера находки и кости показват, че са били погребани двама души, вероятно от знатна тракийска фамилия.

По своята архитектура Казанлъшката гробница може да се определи като уникална за времето си постройка. Изградена е наравно с околния терен, ориентирана от север на юг. Входът и се намира от югоизточната страна. Корпусът на гробницата се състои от тухлена гробна камера с кошеровидно-камбановиден купол. Височината му е 3,25 м, диаметъра на основата му е 2,65 м, а на пресечния връх – 0,47 метра. Гробната камера е свързана с тесен тухлен коридор (дромос), в който се влиза през правоъгълна врата, оформена с рамка от големи дялани каменни блокове. Той има правоъгълна форма с дължина 1,95 м, ширина 1,12 м и височина 2,24 метра.

При входа на дромоса се отделят два успоредни зида, които оформят правоъгълно преддверие с дължина 2,60 м и ширина 1,84 метра.

Гробницата е изградена от тухли. В дромоса те имат правоъгълна форма, а в куполното помещение са секторни (трапецовидни). Секторните тухли са служили за изграждането на помещения с кръгъл план. Тухлите в гробницата са свързани с хоросан, съставен от вар и пясък.

В архитектурен план Казанлъшката гробница е представлявала обект на дълго изучаване от специалисти и днес можем да я причислим към т. нар. куполни гробници. Именно този вид гробници са плод на мегалитната архитектура на траките. Това са долмените и скални гробници, които израстват на фона на крепостите от ранната желязна епоха.

———–
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

[ad_2]

Source link

Visited 6 times, 1 visit(s) today