Прогнозни дати около светлинното явление в Странджа

[ad_1]

Прогнозни дати около светлинното явление в Странджа

Посочените дати са подходящи за наблюдение на механизма и анализи, като те се приближават до обстоятелствата с тези проценти припокриване и съответно вероятност според мен за поява на Явлението – да не забравяме, че точно наблюдение на описаното от очевидци е възможно при само над 90% съответствие т.е. абсолютно всички елементи.

Най-точно съвпадение ще има през 2035 година.

Посочените часове са спрямо часовата зона на България /UTC+3/.

–––––––––––––––––––––––––––––––-

През 1981 година:

 • 7 /седми/ април 1981 – между 22:28 и 22:43 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 30%
 • 5 /пет/ май 1981 – между 21:00 и 21:26 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 100%

––––––––––––––––––––––––––––––––

През 2017 година:

 • 28 /двадесет и осми/ април 2017 – между 21:42 и 22:07 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 95%
  СУПЕР ТОЧНО ПОВТОРЕНИЕ ОТ 1981 Е БИЛО !!!
  1981 – 1999 – 2017 – Цикъла Сарос – Земя Слънце Луна
  /Тогава все още правех пресмятания за механизма на явлението и дали изобщо е възможно да се случи/
 • 27 /двадесет и седми/ май 2017 – между 21:15 и 21:42 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 50%

––––––––––––––––––––––––––––––––-

През 2018 година:

 • 18 /осемнадесети/ април 2018 – между 21:57 и 22:53 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 50%
 • 17 /седемнадесети/ май 2018 – между 21:25 и 21:51 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 30%

–––––––––––––––––––––––––––––––-

През 2019 година:

 • 8 /осми/ април 2019 – между 22:19 и 22:42 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 30%
 • 6 /шести/ май 2019 – между 20:54 и 21:20 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 50%

––––––––––––––––––––––––––––––––

През 2020 година:

 • 25 /двадесет и пети/ април 2020 – между 21:19 и 21:45 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 30%

––––––––––––––––––––––––––––––––

През 2021 година:

 • 14 /четиринадесети/ април 2021 – между 21:25 и 21:50 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 70%

–––––––––––––––––––––––––––––––––

През 2035 година:

 • 9 /девети/ май 2035 – между 21:20 и 21:45 часа
  % точност на събитието спрямо 1981 година – 95%ЩЕ Е СУПЕР ТОЧНО ПОВТОРЕНИЕ ОТ 1981 !!!

1981 – 1999 – 2017 – 2035 – Цикъла Сарос – Земя Слънце Луна

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Владислав Лозанов @2018[ad_2]

Source link

Visited 7 times, 1 visit(s) today