Панс, празните саркофази в Египет и защо Христос?

[ad_1]

Аз съм Панс. Мисля. Съществувам. Предизвиквам се. Пренареждам информация в различни форми. И вървя по пътя …

Винаги ми е било странно защо има толкова празни саркофази в Египет. Най – често срещаното мнение е, че мумиите липсват, защото са откраднати от иманяри, пристигнали първи – а те винаги са първи, преди археолозите. Добра обосновка и обяснение на неудобна тема от древността. Но тя се пропуква, когато има неопровержими доказателства, че саркофагът не е докосван или е открит под огромни натрупвания от каменни остатъци и земна маса. Естествено веднага се повтаря предходната мантра за оскверняването на погребалната камера или, с ловко движение на фокусник, се изважда друго сладко зайче от цилиндъра – фараонът умишлено е запечатал този празен саркофаг за да отклони вниманието от своя истински такъв, където ще бъде положен след смъртта си.

Признавам си, помислено е за всичко и за нашето вълнение по темата остава единствено да се разбива с плискащи и пенещи се звуци в древния каменен кей на брега на загадъчната древност. Очевидно обяснение за празните запечатани гранитни кутии липсва и ние сме принудени да замълчим, клатейки мислещи глави и въздишайки по разкритата от официалните учени наша недосетливост.

По време на Великденските празници с огромно любопитство и вълнение наблюдавам церемонията по слизането на Благодатния огън в Йерусалим – превърнал съм това в моя традиция на този светъл празник. Винаги използвам отразяването на събитието за размисли около миналото и библейските разкази. И точно в такъв момент направих тази странна връзка – преданието за смъртта и възкресението на Христос и множеството празни саркофази в Египет.

Някой път подреждаме пъзели в съзнанието си на база множество информации, до които сме се докосвали, чели или коментирали. Тази тема не правеше изключение.

Какво е основното около един стар празен египетски саркофаг? Замислих се… Да, той винаги е голям, масивен и е изработен от един единствен каменен блок. Има капак, който тежи стабилно на мястото си и се плъзга по жлеб или прилепва плътно. Наслояванията от прахоляци и пръст по ръбовете служат като доказателство за дългото време на непокътнатост. Вътре трябва да намерим мумия – прекрасно запазено човешко тяло на владетел – в Египет това е бил обожествявания фараон. Тяло без вътрешните органи, обработено за да бъде вечно. Да, но някъде учудващо такива мумии липсват. Откраднати. Изобщо неположени. Мистерия.

Добре. А Христос? Спасителят е разпънат на кръст. Прикован с пирони. Кръвта му изтича. В предсмъртния час му пъхат в устата гъба с оцет – да пие вместо вода. Умира заради нас. Тялото му е подготвено за погребение. Донесени са сто литра скъпа смес от алое и смирна. Увит е в погребални превръзки, напоени с благоухания. Положен е в гробница, изсечена в скалата. Входът е затворен плътно с огромен камък. Поставена е и стража. След земетресение и разбягване на войниците, откриват гробницата празна, а Исус Христос възкръсва – явява се на Мария Магдалена и на апостолите.

Имаме две истории …

Египет и Израел.

Голям каменен саркофаг от един блок и гробница, изсечена в скала.

Масивен каменен капак върху саркофага и огромен камък, запречващ входа на гробницата.

Положено тяло – мумия, обработено и увито в плат и тялото на Спасителя, подготвено за погребение и увито в платно.

Мумията е изчезнала без следа и Исус изчезва от своята гробница.

Исус възкръсва … А мъртвия фараон? И него ли не откриваме поради същата причина?

Всички знаем какъв е единствения начин, това да се случи … Дематериализация.

Възможно ли е да сме свидетели на описание на процес по дематериализация, т.нар. „възкръсване“, който е бил достъпен само до хора, близки до Бог?
Да, знам, че всеки ще обясни това със религиозен символизъм.
Съгласен съм.
Но ако наистина е описан истински древен процес по „изчезване“ – „изпаряване“ – „възнасяне“ на физическо човешко тяло и сливането му с материята на Бог?

Времето лети. Ще дойде и следващия Великден и неговото тайнство. Ще очакваме слизането на Благодатния огън. Смирено. Развълнувани.

Ваш,
Подреждащ частите на пъзела,
Панс

[ad_2]

Source link