НЕРАЗГАДАНИТЕ ТАЙНИ НА ИЗЧЕЗНАЛИТЕ ЗЕМНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Всеки човек, който чете научно-популярна литература за миналото и съвремието, знае, че в старинните ръкописи и предания на различни народи има информация за това, че на Земята, преди нас, вече са съществували цивилизации, които били унищожени от мощни природни катастрофи. За съвременните изследователи, голям интерес представляват сведенията съдържащи се в мексиканския паметник на древно изкуство „Кодекс Ватиканус“ , един от малкото оцелели произведения на „ацтеките“, пазещ се във „Ватиканската библиотека“.

Така че според този древен документ, на земята вече са съществували четири поколения на човечеството.

Първото поколение е било на гиганти, починали от жесток глад…           

 -Второто поколение е от било от прототипи на днешните хора изчезнали в огъня огромен огън(пожар).

Третото поколение е на „човеко-маймуни“…

-След това е дошъл четвъртия период, известен като „Слънце над вода„…

Подобни сведения за историята на земните цивилизации се съдържат и в „Кодекс Риос“ и в „Кодекс Телериано-Ременсис“, пазени във Ватиканската библиотека и Епископията в Реймс. Ето какво са донесли до нас тези документи: „Настъпил ден, когато смъртта завладяла човечеството. Тогава възрастните трябвало да се отделят в страната „Мистлан“, а децата да заемат места върху едно чудно дърво. Това дърво, хранело децата със своето мляко, като майка. Така се образувала нова раса от великани, която съществувала 4008 години. После боговете, недоволни и от тях, изпратили на Земята потоп. Когато потопа свършил и наводненията утихнали, възникнала нова раса. Тя съществувала докато не дошъл ураган от небето с необичайна сила, и унищожил всичко живо…Оцелелите хора се превърнали в маймуни… Съдбата на хората им поднесла още едно изпитание. Потомците на „хората от камъни“(това били мъже и жени, които се скрили от гибел в каменни убежища) са съществували 4801 година. Този път гигантски пожар станал причина за гибел на човечеството, от който оцеляла само една двойка хора и тя станала родоначалник на четвъртата по ред човешка раса, този път много близка към съвременното човечество по своя облик“…

 

Сведения за изчезналите цивилизации на Земята са се запазили и в легендите на остров Пасха. Според древно предание, населението на тази загубена в океана земя били от най- ранното Земно човечество, съществувало преди около 18 мил. години и били от расата на гигантите. Хората стигали 17-метров ръст, обаче в процес на еволюцията ръста им намалявал и след 10 мил. години стигнал до 6 метра. Относително скоро се появили и хората – нашите предци.

Освен това, сведения за периодично унищожение на Земята на всичко живо в резултат на гигантски катаклизми се съдържат и в Свещената книга  на Живота на древните индийци „Пурани“; в древноеврейския „Талмуд“; на глинени плочки – ръкописи от Вавилон и в Библията. За нееднократно унищожение на живеещите на Земята човекоподобни същества от вода, огън и други катастрофи е писал и Платон в своите съчинения „Тимей“ и „Закони“. Той казвал, че неговия древен предшественик Солон, разбрал това от много стари, загубни египетски ръкописи от храма на Богиня Нейт.

„Глупости – възразяват скептиците. Никакви цивилизации преди нас не са съществували. И в самите предания има противоречия“.

 • Много от нас са слушали за познанията на „догоните“. От къде на този малък африкански народ (от република Мали) е известно за безкрайността на Вселената, за галактиката „Млечен път“ и за други галактики; за движението на планетите, звездите и даже за особения строеж на Звездната система „Сириус“.
 • От къде и въз основа на какви наблюдения, при древните индийци е въведена „единица за време“, равна на 1/300 – милионна част от секундата.
 • От къде при египтяните, маите, ацтеките и кхмерите са се появили не отстъпващи на съвременните знания за Слънчевата система, и са заложени в пропорциите на пирамидите и храмовете? Височината на Хеопсовата пирамида е 147,8 метра и е равно на разстоянието Земя-Слънце, намалено с 1 милиард.
 • Единицата за дължина „лакет“, използвана при строителството на пирамидите, равна на 635,6 милиметра, представляваща 1/10 – милионна част от радиуса на Земята.
 • Дължината на основата на пирамидата (365 лакти), съответства на дните в годината. И така нататък…

Случайни ли са тези съвпадения?

 

 • В написаните преди няколко хилядолетия „Суря-Сидханта“ древните индуси са определили разстоянието до Луната и диаметъра на Земята с грешка 1%.
 • Съвременния календар е леко преработен вариант на египетския, който е с 6000 –годишна давност.
 • Може да се продължи списъка с невероятни находки-открития, доказващи изключително високо ниво на професионални познания на древните хора: намерени в Перу продукти от платина; 40-а вековни, следи от металургията 70-век в Америка; древно галванично устройство на египтяните и много повече.
 • Вид на „извор на познанието на миналото може да се счита древната индийска книга „Махабхарата“ и „Рамаяна“. Там има са някои много интересни и технически грамотни описания на самолета „Вимани“ и „Агни-Хотр“ под формата на двуетажна небесни колесници с много кръгли прозорци, от които изиза червен пламък. Това са Вимани, които „се издигат към небето, където и двете са видими и слънцето и звездите.“ Авторите им описват ужасяваща катастрофа и пожар, които придружават полета на „Виманите“, извършени „със скоростта на мисълта“.
 • Информация за интересни «оглушителни» летателни апарати присъстват и в „сагите“ на викингите, които както ни казва историята са пристигнали (от Скандинавия), преди 4 милиона години.
 • В древноиндийските и лаоски източници се описват използваните „летателни апарати с военни цели“.
 • Автори, основавайки се на предания на различни народи и археоложки находки, пресъздават един и същи сценарии за станала някога „суперкатастрофа на Земята“. Неин предвестник са били: появяване на небето на огромни огнени тела, закриващи светлините на Слънцето и Луната. Тези „опашати кълба“, падали в океана и на сушата, съпроводени от ярки изригвания, страшен грохот и вълна, преминаваща по планетата и „моретресение“. След известно време настъпила „велика тъмнина“ и на земята се изляла маса вода, която покачила нивото на океана. Този катаклизъм завършил с невиждани студове, в резултат на които „оцелелите същества умрели от студ и глад“.
 • Читателят може би ще забележи, че описаното прилича на „сценарии на ядрена война“. „Ядреният конфликт е предизвикал ядрена нощ и ядрена зима, със страшен студ, която е продължила няколко години“.
 • Съвременните компютърни „разчети“ показват, че Земята и сега е обвита от тъмнина и пепел. Стотица милиони тонове „грунт“ са изхвърлени в атмосферата. Този факт, в близко време, ще предизвика „екстремно охлаждане“ и силна промяна в атмосферната циркулация.
 • Всички това по-горе може да изглежда на много читатели фантастика на авторите. Но трябва да се обръщат към доказателствата, голата истина. За катастрофите в човешкия живот е писано много, там има стотици доказателства, за които всеки може да прочете, например, в книгите от фолклора в Стария завет, „Български етнография“. Малко, „Атлантида“ от полския атлантолог Сейдлер. и Атлантида в Шербаков. Тези автори, на базата на традициите на различните народи и археологически находки, създават отново същият сценарий за настъпила веднъж супер-катастрофа на земята. Тя е предшественик на огромен пожар тел, затъмнила светлината на слънцето и Луната. „Тези огнени топки „с опашка“с рев падали в океана и на сушата, и падането им било придружено от ослепителни огнища, бурен рев и вълна заляла на планетата земя и моретресения. След известно време имаше „голяма тъмнина“ и почти едновременно на земята от небето дойде трясък надолу огромни маси на вода, които са произвели“…
  Достоверные сведения за времето на упоменатата супер-катастрофа е взето от източниците:

— геоложки «летописи» на Земята.

В съвкупност се повтарят едни и същи цифри– 10 хиляди години преди новата ера…

Visited 306 times, 1 visit(s) today