Най богатия човек на света е живял в древността

Трудно е за вярване, но най-богатият човек в историята, живял някога, е чернокож от Африка. Императорът на Малийската империя – Манса Муса през 14 век. Притежавал е почти всичкото злато и сол на света. Имал е много златни и солни мини. По днешни стандарти е притежавал богатства за над 400 милиарда USD. Като мюсюлманин, през 1324 г. изминава над 6000 км и отива на поклонение в Мека с около 24 тона злато, което раздава и подарява по пътя си, предизвиквайки първата инфлация в света, като обезценява златото в Близкия Изток за над 10 години. Керванът му е бил 60 000 души, от които 12 000 роби и всеки роб е носел по едно кюлче злато от 2 кг.

Visited 17 times, 1 visit(s) today