Home ЛЮБОПИТНО Началото на английската парламентарна монархия. Великата харта на свободите

Началото на английската парламентарна монархия. Великата харта на свободите

by admin


По времето на управление на английския крал Джон Безземни се стига до прецедент – монархът е принуден от парламента на Англия да подпише документ, с който се гарантират правата на феодалната аристокрация и на гражданите. Това е документът, който поставя началото на дългия път към парламентарната демокрация в английската държава. Magna carta (Великата харта на свободите, както е известна на български) e подписана от Джон Безземни на 15 юни 1215 година.

До “капитулацията” на краля се стига, след като опозиционно настроените феодали, подкрепяни от висшето духовенство и мнозина от знатните рицари и граждани, се опълчват на Джон Безземни и го принуждават да подпише грамотата, получила названието Magna carta – “Великата харта на свободите”.

Често ще се сблъскате със заблудата, че това е първият писмен документ “гарантиращ свободите на гражданите”. Всъщност, с него на кралските поданици се гарантират определени привилегии и права, а Хартата и до днес се смята за юридически валидна във Великобритания.

Магна харта е написана на латински, започва с преамбюл и съдържа 63 параграфа, в които се гарантират онези права и свободи, които по-късно залягат в основите на британската система на управление. От 63-те параграфа на хартата най-известни са 12-ият, в който се забранява на краля да налага нови данъци без съгласието на данъкоплатците, и 39-ият, с който кралят се лишава от правото да арестува граждани и да изземва имуществото им без законно проведен съд и произнесена присъда. И още едно важно правило е залегнало в Магна харта – презумпцията за невинност, до доказването на противното.

Джон Безземни обаче анулира действието на Магна харта още през същата година, в която е подписана. По-късно споразумението между крал и благородници е препотвърдено от Хенри III, Едуард I и Едуард II. Постепенно Магна харта се превръща в символ на ограничената (т.е. – контролираната) кралска власт и с течение на времето е приета като основополагащ закон на страната.

Историци и държавници от XIX век разглеждат Великата харта на свободите като гаранция на английските свободи. Това разбиране повлиява на политическите и юридическите схващания, залегнали в конституционните основи на САЩ и изиграва не малка роля в колониалния период, в хода на Американската революция и при последвалото съставяне на конституцията на Съединените американски щати.

––––
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>Source link

(Visited 4 times, 1 visits today)
Да го споделим с приятели 🙂

Related Articles