Мистериозният енохийски език, на който Джон Дий общувал с „божиите ангели“

[ad_1]

През 1851 година окултистите Джон Дий и Едуард Кели съобщават, че са “общували с ангели”, които ги научили на основните неща за езика, чрез който може да се “говори с отвъдния свят”. “Ангелският език” си имал собствена азбука, граматика и синтаксис, които двамата записали в дневниците си. Наричат новия си език “Енохийски”, защото според твърденията на Джон Дий, библейският патриарх Енох бил последния човек, който говорил на този език.

Доктор Джон Дий (1527 – 1609 година) е бележит математик, астроном, астролог, окултист и консултант на кралица Елизабет I. По-голяма част от живота си прекарва в занимания, свързани с алхимията, гадаенето и херметичната философия. Практикува тези си “хобита” в Морт Лейк, в западната част на Лондон. Ученият получава образованието си в колежа “Св. Георги” в Кеймбридж, а после талантът му на анализатор и оратор го издига сред управляващия елит. Достига до самите върхове, като става личен консултант на Елизабет I по въпросите на науката. Именно Джон Дий е сочен като автор на термина (и доктрината) “Британска империя”.

Портрет, дело на неизвестен художник, на Джон Дий

В ранните години от живота си Дий малко се интересува от света на свръхестественото. По-късно обаче нещата се променят коренно и той загърбва научните си дирения, за да се отдаде изцяло на света на окултното познание. Дий се впуска в търсене на духовните знания и мъдростта на древните, която според него е загубена през времето, но все пак е скрита някъде в книгите от античността. Сред тези древни книги е и легендарната по онова време “Книга на Енох”, за която Джин Дий е убеден, че съдържа описание на магическата система, която някога използвал библейския патриарх Енох.

Терминът “Енохийски” е пряк отзвук от това му схващане и е наречен по името на библейската фигура Енох, който бил надарен с магични познания и мистични сили, а в края на живота си бил отнесен на небесата. Според записаното в Стария завет „И Енох живееше според Божиите заповеди и го нямаше вече, защото Бог го взе.” (Битие 5:24)

Джон Дий по време на демонстрация пред кралица Елизабет I

Между 1581 и 1585 година Джон Дий участва в цяла поредица от мистични събития. През 1581, когато е на 54 години, Дий пише в личния си дневни, че Бог му изпраща“Божии Ангели” за да общуват директно с представител на човешките същества. От 1582 година насетне той, заедно с близкия му приятел и също окултист Едуард Кели (1555–1597 година) започват да “общуват с ангелите”. В дневниците им са записани стотици “духовни разговори”, а сред тях са и записките им на езика, който те наричат Енохиански и чиито букви са “не-английски”.

Джон Дий и Едуард Кели твърдят, че енохийската азбука им е разкрита от ангелите по време на “духовни конференции”, или както още ги наричат „деяния“, когато Божиите пратеници им диктували и им показали таблици и текстове, изписани с тези букви. Провеждането на „деянията“ спазвало много стриктно религиозните християнски практики на пречистване, молитва и пост. И в същото време за духовните конференции използвали магически кристални сфери, огледала от екзотични материали, и т.н.

Обсидиановото огледало на Джон Дий, което използвал по време на „деянията“

Съществуват веществени доказателства и документи, че Дий и Кели са използвали предмети от типа на черно огледало от полиран обсидиан и кристални топки, за да осъществят “деянията” си. Дий се изявявал като посредник по време на сеансите и приемал “заръките на Архангелите”. В края на сеансите, които продължавали между 15 минути и час, на масата поставяли “конферентен камък” и ангелите били призовавани да докажат своето присъствие. Дий и Кели се взирали в камъка и записвали всичко, което им се откривало или чували.

„Печата на Бог“, принадлежал на Дожн Дий

По време на „деянията“ божиите пратеници оповестили чрез Джон Дий, че практикуващите този вид ритуали ще бъдат надарени със свръхчовешки сили, чрез които ще могат да прекроят политическата структура на Европа, и ще станат предвестници на настъпването на Апокалипсиса. Дий бил убеден, че онова, което върши, ще е от огромна полза за бъдещите поколения, затова документирал всичката информация, а после я събрал в поредица от ръкописи и в дневниците си. Самият той не нарича никъде в записките си езика “Енохийски”, като предпочита да го определя като “Ангелски”, “Небесно слово”, “Първи език на Бог-Христос”, и понякога, в специални случаи, го посочва като “Адамовия”, защото това бил езикът, който Адам използвал в Райската градина, за да даде имена на всички същества, представени му от Бог.

Съществуват две различни версии на Енохианската азбука, като едната се различава в някои елементи от другата. Първата версия е поместена в ръкописа на Дий на първата от петте книги от “Books of the Mysteries”. Втората и по-широко приета версия на енохийския език се среща в “Liber Loagaeth” и се смята, че е изписана от Едуард Кели. Текстът се чете от дясно на ляво, а някои от буквите са акцентирани.

Буквите от енохийската азбука се четат от дясно на ляво и всяка има английски еквивалент. Така са изписани в дневника на Джон Дий.

Енохийските букви имат еквиваленти на английски, като част от буквите се произнасят по същия начин, по който звучат и на английски. Повечето обаче са доста по-различни. Енохийският е използван в практиките на Енохийската магия. Освен това на него са записани  Ангелските или „Енохийски ключове“. Тези “ключове” са “приети” от Едуард Кели през 1584 година, докато той се намира в Краков, Полша. Същата година ги записва в дневниците си като поредица от 19 магични заклинания. Всяко от тях е съставено от 48 поетични стиха и са съответстваши на различните функции в системата на енохийската магия. Написани са на “оригинален” енохийски. Модерният им превод на английски е извършен на база староанглийският превод, който им е направен от самия Джон Дий.

Част от оригиналните записки на Джон Дий обаче са загубени, което става повод за различни интерпретации на смисъла, достоверността и в крайна сметка на автентичността на енохийските текстове. Някои спиритуалисти смятат, че това наистина е първият език на света, съществувал преди появата на всички други човешки езици. В други спиритични кръгове този език се смята, че притежава освен магическа сила, така също и способността да предава информация, излъчена от други измерения.

Критиците на тези схващания изтъкват обаче факта, че синтаксисът на енохийския е много близък до синтаксиса на английския език – родният език на Дий и Кели. Подобно сходство се открива и в отделните думи. Например, “луцифтиас”, означаващо на енохийски “ярък, яркост”, пряко се свързва с Луцифер, чието име пък означава “носещ светлината”. Лондох, което на енохийски е думата за кралство, направо пък си сочи към столицата на благодетелката на Джон Дий и негов патрон – кралицата на Англия.

Компютърен анализ на енохийския също изважда на показ граматичната връзка между енохийския и английския език. Текстовете в “Liber Loagaeth” притежават фонетични характеристики, които не се срещат в естествените езици, но са свойствени за глосолалията, т.е., представляват променени, но вече известни форми на човешки език, за които говорещите го са убедени, че са нов език. Всъщност, глосолалията е свойствена на хора с нарушения в психиката.

Некромантия: спосбността да призоваваш и общуваш с мъртвите. Джон Дий и Едуард Кели.
Рисунка от „Астрология“ от 1806 г. на Ебензър Сибли

Съвременните окултисти не са в състояние да пресъздадат цялостната енохийска система на Дий и Кели, въпреки че е отбелязан известен напредък в изучаването на оригиналните ръкописи, открити в колекцията на сър Ханс Слоун. От откъслечните “изследвания” и “проучвания”, няколко групи окултни автори са създали нестройна система на “магията”. Същите окултисти стават причина за популяризирането на енохийския език. Сред тях са имената на общността “Херметичния орден на Златната зора”, мистикът Алистър Краули, Израеп Регарди и Антон Сандор Ла Вей – основателят на Църквата на Сатаната. Много сатанисти дори включват енохийските ключове в ритуалите си, а някои общности дори са приели за използване цялата система на енохийския език.

Във фантастичният филм “Старгейт” от 1994 година са използвани букви от енохийската азбука, за да се представи арката, чрез която се осъществява отварянето на портали между различните светове.

Има и още една съвременна форма на проява на енохийската магия – енохийският шахмат. Това е едновременно игра и пособие за гадаене, което се твърди, че води началото си от оригиналните таблици на Джон Дий. Представлява доста сложна система, която изисква познания за Кабалата, Геомантията, Таро, Алхимия и Астрология.

В Британския музей и днес може да се видят много оригинални експонати, принадлежали на Джон Дий и съмишленикът му в търсенията из окултния свят Едуард Кели.

[ad_2]

Source link

Visited 17 times, 1 visit(s) today