Изгубеният сфинкс в Гиза – Експерти твърдят, че е имало втори сфинкс до Пирамидите

[ad_1]

Един щателен анализ на древната египетска история и проучване на археологическите доказателства сочатче е имало два сфинкса на платото Гиза до Пирамидитетвърди изследователпрекарал над десетилетие в търсене на изгубения “втори” Сфинкс. 

Да сте виждали само един сфинкс в късен Египеткойто да не е имал още единНе само древните египтяни споменават втория Сфинкс, а и гърцитеримляните и мюсюлманитеБил е разрушен между 1000 и 1200 г.сл.Хр.” 

Покрита от тонове камъни и пясъкдълбоко скрита под платото Гизалежи една от най-големите мистерии на древен Египет. 

 

Като че ли е изчезнал при странни обстоятелствано не и без да ни остави детайликоито предполагатче е бил толкова истинскиколкото и Великият Сфинксзастанал на стража до пирамидите днес. 

 

Това не е нещокоето някой автор си е измислил, а каквото мисли Басам Ел Шамаа – египтолог и изследователкойто търси изгубения Сфинкс повече от десетилетие. 

Но въз основа на товакоето мислидали е имало ВТОРИ Сфинкс на платото Гиза? 

 

 Ами преди всичкокато се замислим за древната история на Египет и Сфинксоветенамерени по цял Египетвинаги откриваме доказателства за двойност и че всички други сфинксовенамерени в Египетвървят по дватъй че фактътче Сфинксът на платото Гиза е единможе да се счита за аномалия.  Но цялото доказателство не се базира просто на този факт.

 

И точно това мисли Ел Шамааче идеята за съществуването на два сфинкса повече съответства на вярванията на древните египтяникоито основно се основавали на двойственост. 

 

При все товаза да стигне до това противоречиво заключениепрез всичките си години на работа Ел Шамаа се е сдобил с безброй древни текстовеархеологически данни и дори необичайно сателитно изображениенаправено от НАСА, което като че ли потвърждава хипотезата му. 

 

Всеки път, когато се сблъскаме с култа към слънцето, трябва да обсъждаме един лъв и една лъвица, застанали лице в лице, паралелно един на друг, или гръб в гръб”, казва Ел Шамаа. 

 

Египтологът посочва египетския Мит на Сътворениетокъдето всемогъщият Атум ражда сина си Шу и дъщеря си Тефнутлюбопитнопод формата на лъв и лъвица. 

 

Противоречивият експерт посочва и Стелата на сънищатаза която се вярваче е била изсечена от Тутмос IV, и се намира между лапите на Великия Сфинкскоято ясно изобразява два сфинкса. 

 

Тъй че вторият Сфинкс в Гиза може да е бил издялан във формата на лъвицаНо… какво се е случило с монумента? 

Ел Шамааа вярваче мощна светкавица е ударила Лъвицата преди и я разрушила.

 

Според изследователяокончателното документално доказателство се намира в тесктовете на Пирамидите. 

 

Там можем да прочетем думите на бога-създател Туна: “Бях с двесега съм с едно”. Сигурно се е случило нещо ужасно. 

 

Теорията на Втория Сфинкс има не само документални доказателства въз основа на анализа на текстовете и иконографските изображения на древните египтяни. 

 

Басам предоставя и материално доказателство от най-скорошния фотографски анализ на НАСА. 

Благодарение на SIR-C / X-SAR фотографското проучване на Американската космическа агенция е възможно да се анализира плътността на геологическите пластовекоито оформят земята и монументите на платото Гиза. 

 

Е, при тази фотография (долудействително можем да видимче в областтакъдето Басам казваче се е намирал вторият Сфинкснаистина е имало структуракоято НАСА е оцветила в жълто. 

 

Този сигнал”, обяснява Басам, “обикновено се получава под формата на импулси на дадена дължина на вълнатаварираща от 1 сантиметър до 1 метър и съответстваща на честотен диапазон от около 300 MHz до 30 GHz. 

Той произвежда ехокоето става цифрова информациякоято след това се проектира върху изображениеТова е съставено от множество точки или пиктографски елементивсеки от които представлява специфично мястосканирано на земята от радара. В случая на моята работна хипотезате съответстват на останките на Втория Сфинкс. 

Сателитното изображениепуснато от НАСА точно над платото с Пирамидитепотвърждава откритието. 

Много е вероятно светкавица да е повредила Сфинкса поради фактаче монументът често е бил изобразяван с двойна метална коронакоято сигурно е послужила като проводник”, заявява Ел Шамаа. 

 Пирамидите в Гиза предшестват мистериозните заклинаниянамерени в Сахарано лъвските божества са прединастични, а конструкцията на пирамидите сигурно е била вдъхновена от тези митологични фигурикоито винаги се появявали по две. 

Археологът Майкъл По явно се съгласява с Ел Шамаатъй като той също е убеденче е имало ВТОРИ сфинкс в Гиза. 

По твърдиче няма доказателстваче Хефрен е “поправил” Великия Сфинкс, и че има древни текстовекоито подкрепят теорията му. 

Понастоящем няма никакви археологически доказателства Хефрен да е “поправял” СфинксаИма две древноегипетски препратки, и двете по време на Средното царствоот значително по-късно време. 

Едната е, че Хефрен открил Сфинкса (което би потвърдилоче Сфинксът е по-стар от Хефрен) и че Хефрен променил лицето му. 

Същият този източник (фрагмент от папируствърдиче е имало още един Сфинксгледащ към този от другата страна на реката Нил, а двата монумента били изградени тукза да представят разделителната линия между Северен и Южен ЕгипетДругата препратка казваче