Иманярски легенди – Легендата за златната вода

Легендата за златната вода – според тази легенда имало една пещера в близост до село Кочан, където във водата имало златни камъни.

Легендата за златната вода е една от най-известните легенди в българската фолклорна традиция. Тя разказва за скрития извор, чиято вода може да превърне в злато всичко, което се потопи в нея.

По легендата, златната вода е скрита в крепостта Тодорова крепост във Видинския регион на България. В една версия на легендата, за да се намери изворът, трябва да се извърви труден път през пустинни райони и да се стигне до крепостта. За да се намери изворът, трябва да се открие девойката на име Стойна, която е затворена в крепостта и знае местоположението на златната вода. Тя обаче не желае да го сподели с никого, освен ако не я освободят от заточението й.

В друга версия на легендата, златната вода се намира в пещера, която може да бъде открита само от тези, които имат чисто сърце и душа.

Макар че легендата за златната вода е много популярна в българската фолклорна традиция, никой не е успял да я открие и да потвърди съществуването й. Тя остава една загадъчна и привлекателна тайна, която продължава да генерира интерес и любопитство сред хората.

Позволено е използването на материали от нашия сайт само моля сложете линк към нашата статия. Благодарим Ви!

Visited 21 times, 1 visit(s) today