Гигантите божиите деца – Нефилими

Гигантите са децата на Нефилимите/Падналите Ангели/Скритите, споменати в Книгата на Енох и апокрифите. Много кости са били намерени по света, особено в Перу. Някои с червени коси, шест пръста и два реда зъби. Дори и историците на Цезар имат сведения за тях в Британия по време на римските нашествия в Британия. Келтите имали Гиганти с червени коси, които им помагали в битките. Историкът Йосиф Флавий също е писал за тях. Тук, в Америка, различни индиански племена имат устна история за „skinwalkers“ и приветствали един друг с ръка на върха… не беше, за да кажат „как сте“. Беше, за да видят дали имате шест пръста и сте част от тези Гиганти. Имат много истории в своята устна история за тези Нефилими, които са живяли преди тях на тази земя. L.A. Марзули, който ги изучава дълги години, е направил ДНК тестове на някои черепи, които са били намерени преди Смитсоновия и други  ги почистват и скриват от публиката.

 

Други места и музеи са имали много от тези черепи и кости на изложба, но са ги премахнали  „изчезнали“. Потърсете L.A. Марзули в YouTube.

 

Visited 33 times, 1 visit(s) today