[aliya] Българската древна „гръцка“ митология – Титаните, част 2

[ad_1]

 Поради отдалечеността на древните митологии назад в хилядолетията, те и досега нямат ясно тълкуване. Дори точно обратното – имената на боговете са видоизменяни, същността им тъне в догадки. За сметка на истината се развихрят худож…

[ad_2]

Source link

Visited 5 times, 1 visit(s) today