[aliya] Българската древна „гръцка“ митология – Титаните, част 2 Поради отдалечеността на древните митологии назад в хилядолетията, те и досега нямат ясно тълкуване. Дори точно обратното – имената на боговете са видоизменяни, същността им тъне в догадки. За сметка на истината се развихрят худож…Source link

(Visited 2 times, 1 visits today)