Хората с аутизъм имат необичайно симетрични мозъци

[ad_1]


pixby.com

Една от най-характерните особености на състоянието е вроденото умение за идентифициране на специфични детайли в нещо и провал при поставянето им в по-широк контекст. Откритието би могло да обясни защо това е така.

Откритието е направено след нови мозъчни сканирания на младите хора с аутизъм.

Изследователите от Държавния университет на Сан Диего обясняват, че лявото и дясното полукълбо обработват информацията по много различен начин. Начинът, по който мозъкът като цяло смекчава това може да ни помогне да разберем по-добре как хората с разстройство от аутистичния спектър виждат света.

Макар че старият мит за по-творческото дясното полукълбо и по-аналитично ляво да е изцяло и напълно разбит и да няма никакви доказателства, че при даден човек доминира десен мозък или ляв-мозък, ние знаем, че някои функции се изпълняват от определени полукълба.

Изследванията показали, че лявото полукълбо играе много по-голяма роля в обработването на езика и говора от дясното полукълбо, докато дясното полукълбо се съсредоточва върху слуховите и зрителни дразнения. Изследователите предполагат, че лявото полукълбо е по-ангажирано в анализа на специфичните детайли на ситуацията, докато дясното полукълбо е натоварено с интегрирането на тези детайли и различни други дразнения в едно цяло.

Начинът, по който двете полукълба работят заедно, обяснява как ние възприемаме и реагираме на света. Новият експеримент показва, че това се случва много по-различно при младите хора с разстройство от аутистичния спектър.

Екипът на Sn iego Stte University използва магнитен резонанс (ЯМР) , за да визуализира мозъците на 4 деца и юноши с разстройство от аутистичния спектър и 44 без да такова.

Те анализирали гъстотата на връзките в различни региони на бялото вещество в двете полукълба. Открили, че при участниците без аутизъм в дясното полукълбо връзките са много по-гъсто опаковани, отколкото в лявото. Това пасва с идеята, че дясното полукълбо е с по-интегративна функция, която обединява различни видове информация, обясняват учените.

;Мозъчните връзки при участниците с разстройство от аутистичния спектър се оказали симетрично организирани в двете полукълба.

Идеята на асиметрията в мозъка е, че има разделение на труда между двете полукълба, казва Ралф-Аксел Мюлер от екипа. Изглежда, това разделение на труда е намалено при хора с разстройство от аутистичния спектър.

Експериментът е проведен в много малка извадка, така че резултатите трябва да се потвърдят в много по-голяма група, преди да се разчита на тях. Но те съответстват с резултатите предишни опити от тази година, при които е установено, че мишки с аутизъм също имат необичайно симетрични мозъци.

На този етап учените не са наясно как тази симетрия влияе познавателните разлики между младите хора с и без разстройство от аутистичния спектър. Те също не могат да кажат със сигурност дали симетрията причинява аутизъм или аутизмът води на симетрия.

Липсата на специализация, наблюдавана в мозъците на децата с аутизъм, може да обясни слабото централно съгласуване, характерно за състоянието или както изследователите нагледно обясняват – аутистите не виждат гората от дърветата.

Изследването е публикувано в списанието на Американската академия по детска и юношеска психиатрия.

източник: < href="https://www.obekti.bg/nuk/hort-s-utizm-imt-neobichyno-simetrichni-mozci" trget="blnk" rel="noopener">obekti.bg

Вижте още:

< href="http://svetovnizgki.com/%0%be%%82%0%bb%0%b8%%87%0%b8%%82%0%b5%0%bb%0%b%0%b8-%%87%0%b5%%80%%82%0%b8-%0%b%0%b0-%0%b%%80%0%b8%%8%%82%0%b0%0%bb%0%b%0%b8%%82%0%b5-%0%bb%0%b8%%87/" trget="blnk" rel="noopener">Отличителни черти на кристалните личности

< href="http://svetovnizgki.com/%0%be%%82%0%b3%0%bb%0%b5%0%b4%0%b0%0%b%0%b8-%0%b2-%0%bb%0%b0%0%b%0%be%%80%0%b0%%82%0%be%%80%0%b8%0%b8-%0%bc%0%be%0%b7%%8%%86%0%b8-%0%bc%0%be%0%b3%0%b0%%82/" trget="blnk" rel="noopener">Отгледани в лаборатории мозъци могат да станат съзнателни, което е обезпокоително

< href="http://svetovnizgki.com/%0%b%%80%0%be%0%b%0%be%0%bb%0%b8%%82%0%b5-%0%bc%0%be%0%b3%0%b0%%82-%0%b4%0%b0-%%8%0%b0-%0%bf%0%be%0%bb%0%b5%0%b7%0%b%0%b8-%0%bf%%80%0%b8-%0%b0%%83%%82%0%b8/" trget="blnk" rel="noopener">Броколите могат да са полезни при аутизъм

< href="http://svetovnizgki.com/6-%0%be%%82-%0%b%0%b0%0%b9-%0%b%0%b5%0%bc%0%be%%80%0%b0%0%bb%0%b%0%b8%%82%0%b5-%0%b5%0%b%%8%0%bf%0%b5%%80%0%b8%0%bc%0%b5%0%b%%82%0%b8-%0%b8%0%b7%0%b2%%8/" trget="blnk" rel="noopener">6 от най-неморалните експерименти, извършени в името на науката

Последвайте ни във < href="https://www.fcebook.com/pg/svetovni.zgki" trget="blnk" rel="noopener">Fcebook

[ad_2]

Source link

Visited 4 times, 1 visit(s) today