„Рожденият ден“ на най-желаната валута – долара

[ad_1]

Преди 1785 година в английските колонии в Новия свят паричната система просто… липсвала. Разплащанията се извършвали с парите на няколко държави.

Всичко си идва по местата, когато на 6 юли 1785 година все още младата независима държава приема единодушно за своя парична единица долара.

В Англия по онова време долар са наричали всяка сребърна монета, подобна на холандските талери. Видоизмененото “талер”, т.е. долар, в САЩ наричали испанските сребърни песо.

А самото наименование талер идва от Бохемия, днешна Чехия. През 1519 година граф Шлик започва да сече първите сребърни монети, след като в долината Яхимов са открити големи сребърни залежи. Количеството отсечени монети е огромно. Първо ги наричали “Joachimsthaler Guldengroschen” – т.е. „гулденов грош от долината на св.Йоаким“. Наименованието им е много дълго и постепенно се скъсява до “Joachimsthaler” – Йоахимсталер и накрая остава само талер. Така че, думата “долар” целият свят дължи на… чехите.

Любопитни, но безполезни факти:
Всички долари, издадени след 1861 година, и до днес са законно разплащателно средство.

От 1971 година доларът не се обезпечава със златно покритие.

Всеки ден в САЩ се пускат около 35 млн. нови банкноти на стойност около 635 млн. долара. 95% от тях отиват за покриване на износени стари банкноти.

Римските цифри MDCCLXXVI на доларовите банкноти не са таен шифър, а показват годината 1776 (провъзгласяването на Декларацията за независимост).

Латинските фрази на банкнотите “Е pluribus unum” (“От многото – единствен”), “Annuit Coeptis” (“Той одобрява делата ни”) и “Nоvus Ordo Seclorum” (“Новият световен ред”), също не са натоварени с онази загадъчност и масонска символика, която любителите на конспиративни теории им приписват. На места дори грешно се цитира римският оратор Цицерон като автор на девиза “E pluribus unum”. Уви, трите фрази са заимствани от “Енеида” на Вергилий, а изписването им на доларовите банкноти (и на държавния печат на САЩ) цели да покаже, че САЩ се стремят към наследяване на традициите на древен Рим и символизира настъпването на “американската ера”.

За да се скъса доларова банкнота трябва да я сгънете и разтворите средно 4 000 пъти.
Банкнотите с номинал 1 долар се изхабяват средно за около 22 месеца. Стодоларовите банкноти остават в обръщение около 60 месеца.

До половината от отпечатаните в САЩ долари са в обръщение извън страната.
Банкнотите, които се намират в обръщение в брой по целия свят са на стойност малко по-малко от 1 трилион.

––––
За още новини харесайте страницата ни във Facebook>>>

[ad_2]

Source link

Visited 27 times, 1 visit(s) today