[radostinalassa] Кои са славяните?

[ad_1]

 
         Но нека видим за кой народ, всъщност, солунските двама братя Кирил и Методий създават своята говореща азбука – глаголицата, като се има в пред вид, че понятието „СЛАВЯНИ“ е употребено за пръв път като общо понятие в историята…

[ad_2]

Source link