[radostinalassa] Кои са славяните? 
         Но нека видим за кой народ, всъщност, солунските двама братя Кирил и Методий създават своята говореща азбука – глаголицата, като се има в пред вид, че понятието „СЛАВЯНИ“ е употребено за пръв път като общо понятие в историята…Source link

(Visited 3 times, 1 visits today)