Как Христос е приел “кръщението” от св. Йоан, след като понятието за кръста е свързано със смъртта му?

Всъщност, Исус не е приел “кръщение”, а е извършил ритуалното за евреите умиване и в гръцкия оригинал на Евангелията, при описване на кръщаването на Христос, е използвана думата βáπτισμα (баптизма) — “потапяне във вода, измиване”.

Думата “кръщене” се оказва сродна на думата “кръст”, но само в славянските езици. Вероятно преводачите на библейските текстове са избрали този вариант, защото обредът по потапянето в светената вода е предшестван от кръстния знак и това действие се е закрепило в съзнанието на ранните славяни-езичници, приели вярата в Христа.

Кръщението като обред получава това си наименование, така да се каже “рекурсивно”.

info:https://historynakratko.blogspot.com/2016/01/blog-post_41.html

Visited 191 times, 1 visit(s) today