индийски древен храм

Индийският храм Кайласа издялан от една-единствена скала

Храмът Кайласа се предполага, че е построен през VIII век и е един от малкото храмове, изваяни в скалите на Елора, Махаращра, Индия. Този храм е най-големият храм, издълбан от една масивна скала и абсолютно никой не знае кой и защо е направен.

Храмът се приписва на крал Раштракута Кришна, въпреки че по стените на храма няма никакви надписи.

храм индия

Според легенда архитектът, на когото е възложено да построи храма, трябвало да го построи отгоре надолу (подобно на египетските пирамиди), за да може кралицата първо да види върха на храма.

Храмът разполага със светилище, посветено на бог Шива, а входът му е под нисък купол. Светилището разполага с плосък покрив, поддържан от 16 колони.

индийски древен храм

Определено този храм е една огромна загадка и заслужава нашето любопитство.

Visited 1 533 times, 1 visit(s) today