Частни градове, свободни клетки, свободни общности – Решението на хегемонията

[ad_1]

Рийган Кийли

Waking Times

Живеем в свят, където не все по-голям брой хора започва да им писва да бъдат ограбвани, малтретирани и да бъдат гледани отвисоко от политическата класа. Отново и отново виждаме как нашето правителство (и правителствата по света) действат по начини, които не облагодетелстват хората, а ги погазват.

Правителствата и техните съответствия са системи, които са не само зверски разрушителни и корумпирани по природа, но и много неефикасни и разточителни. Стана ясно, че правителствата възпрепятстват човешката свобода почти във всеки аспект на живота, което води до премахването на много граждански свободи. С течение на времето тези нецелесъобразности не само че не се подобряват, но стават и все по-разрушителни и безполезни.

Въпреки това, има много добри хора, които желаят да организират и да работят усилено за свободата си и свободата на другите. С творческия интелект и иновациите на човеците ИМА решения. Едно от най-осъществимите решения, нещо което се случва в този момент, е създаването на частни градове, стартови общности, специални икономически зони (СИЗ), микронации и т.н. Да видим защо вярвам, че тези стартови общества ще са бъдещето на развитите икономически и политически системи, базирани изцяло върху доброволни начала.

Защо правителствените системи не могат да бъдат оптимизирани?

Съществуват много потенциални причини правителството на САЩ да е погрешна система, но три от най-обширните причини за историческия провал на правителствата са:

1. Няма никаква система за обратна връзка. Държавата е монопол на властта, което значи, че използва сила и насилие, за да постига всичко, което прави. Поради това тя може да функционира толкова слабо и скъпо, колкото си иска и изобщо да не си носи последствията.

2. Политиците, които вземат решенията за живота ни, често са най-далеч от самите неща, за които решават.

3. Политическата власт има склонност към корупция, или най-малкото, да създава значими морални рискове за всеки, който я притежава. Моралните граници имат склонност да се размазват при всеки на такава позиция, тъй като последствията са малки за индивидите, които решават да се обогатят за сметка на другите.

И тъй, как можем да се поучим от недостатъците на правителството и да приложим различни идеи в една алтернативна система, за да подобрим положението си? Какви продуктивни начини можем да използваме, за да постигнем една по-добра система от настоящата?

Мнозина вярват, че свободният пазар предлага едно, не утопично решение, а много по-ефикасна и свободна алтернатива. Идеи като Агоризма стават ефективен начин за индивидите да си върнат властта и да се съревновават с Държавата. Целта им е да направят Държавата неуместна и да докажат, че доброволният обмен между индивидите е по-висш метод на действие от отнемането на контрола чрез сила. За разлика от настоящото ни правителство, свободният пазар има вградена система за обратна връзка. Индивидите имат стимула да се представят добре и целесъобразно, за да се задържат на пазара. Свободният пазар ви позволява да вземате собствени решения за живота си дотолкова, доколкото не вредите на другите индивиди или на собствеността им. Освен това, всяка власт, която не е напълно съгласна с правилата и условията след обявяването им, се смята за нелегитимна в системата на свободния пазар.

И все пак, правителството действително предоставя услуги за търсенето на истинските човешки нужди. Неща като пожарната, полицията, образованието и т.н. Дотолкова, доколкото повечето хора са съгласни да приемат крайното ограничаване на свободите им, за да имат тези защити от държавата.

Какво ли би било обаче, ако можехте да предоставите същите тези услуги на хората, само че без неодстатъците на Държавата? Бихте създавали по-добър продукт. Представете си, че съответните ви права и задължения са описани в договор между вас и доставчика ви на услуги. За всичко останало сте свободни да правите каквото пожелаете. Следователно вие сте страна по договор на равна нога с една обезпечена законова позиция, отколкото да сте обект на правителството или на волята на мнозинството.

И тъй, възможно ли е частна компания да предлага всичките необходими услуги, които правителството обикновено монополизира? Титъс Гебел, германски предприемач с докторантура по право, е основал подобна компания: „Свободни частни градове ООД”. След 30 години политическа дейност, той стига до заключението, че постигането на свобода чрез демократични процеси е невъзможно. Следователно, той създава напълно нов продукт, който би могъл да послужи за ролеви модел в случай на успех.

Нови идеи

Създаването на стартови общества ни позволява да пробваме нови и радикални идеи. Утрешната политика може да се тества в стартовите общества днес, съдавайки модел, който светът може да следва, ако е успешен.

Титъс Гебел нарича този отворен пазар за градовете…

„пазарът съжителството: доброволен обмен, (включително правото да се отхвърля всяко предложение), конкурентност на продуктите и полученото многообразие на продуктовия диапазон. „Държавният доставчик на услуги” или „правителственият доставчик на услуги” би могъл да предлага специфичен модел на съжителство в рамките на определена територия и само тези, които харесват идеята, да се установяват там. Тези предложения трябва да са привлекателни, иначе не би имало клиенти”.

Гебел не е единственият, който опипва почвата за създаването на стартови общества. Понастоящем има около 5 000 по целия свят. Някои от големите примери са Хонг Конг, Сингапур, Форт Галт в Чили и Либерландия. Друг голям пример за стартово общество е Институтът Сийстединг.

Примерът на Китай със специалните икономически зони

Ето един кратък, но убедителен пример за потенциала на стартовите общества. Не кой да е, а Китай прилага една от първите специални икономически зони през 1980 г. И служи като много успешен модел за създаването на СИЗ.

Създаването на зоните е приложено от Дън Сяопин, който отчаяно искал да изведе Китай от ужасната бедност, породена от династията Мао. За разлика от Мао, Сяопин бил много по-открит за опитването на нови неща в опитите да обогати страната си. В тези зони за пръв път можели да работят и да търгуват в зона без комунистическите наредби, които опустошават останалата част от Китай.

Когато тези Специални Икономически Зони били приложени, просперитетът който донесли за толкова кратко време, бил феноменален. Само 4 години по-късно били създадени още 14 СИЗ. Диаграмата на Световната банка, показваща растежа на БВП от първото създаване на СИЗ през 1980 г., нарича икономическия растеж на Китай през последните 30 години „безпрецедентно „чудо” на развитието в човешката история”.

Сега е моментът

Хората по цял свят се стремят да променят системите, по които живеят. През последните няколко години виждаме безпрецедентен възход на нови политически движения, радикални идеи и иновативни технологии.

Създаването на стартови общества предлага напълно нов начин човеците да тестват и да развиват настоящите системи. Създаването на частни градове предлага пълен спектър от потенциални идеи. Основната идея е, че системата на управление е 100% доброволна и взаимно съгласувана. Освен това, ако се появят повече частни градове, ще се появи и естествена конкуренция, която вроятно ще подложи съществуващите държави на, както Титъс Гебел го нарича, „творческо разрушение”.

Той казва:

„Ако Свободните Частни Градове се развият по целия свят, ще поставят държавите под значителен натиск да променят системите си към повече свобода, или иначе биха загубили поданици и приходи. И точно това е положителният ефект на конкуренцията, който липсва в държавния пазар до днес. Не всички Свободни Частни Градове трябва да се съобразяват с моите идейни правила. Възможни са Специализираните градове, предлагащи социални осигуровки или обслужващи специфични религиозни, етически или идеологически интереси.В тази рамка дори социалистите ще са свободни да се опитат да докажат, че ако системата им се приложи правилно, наистина работи. Но този път едно нещо е различно: другите не трябва да страдат от този (или друг някакъв) социален експеримент. Суперструктурата на доброволната обвързаност позволява на множество различни системи да процъфтяват. Ако се даде доброволно участие, всичко е възможно”.

Стартовите общества са средството за конкуренция със съществуващите държави за по-добри системи. Те създават практически алтернативна стратегия за промяна на обществото, за разлика от електоралната политика.

Също така предоставят и път към децентрализацията на властта, поощряването на свободните пазари, гражданските свободи и човешките права. И на първо място, това не е бъдеща мечта. Това е нещо, което се случва СЕГА. Има предприемачи, рискови капиталисти, политици и т.н., които се интересуват от тези идеи. Има хора, които понастоящем обсъждат икономиката, инфраструктурата, политиката, външната политика и технологията за тези градове.

Тази статия е само кратко описание на начините по които създаването на стартови общества би могло да промени света, какъвто го познаваме, без нуждата от насилие или революция. Ето защо аз вярвам, че тези стартови общества са бъдещето на развитите икономически и политически системи, базирани на напълно доброволни начала.

 [ad_2]

Source link

Visited 24 times, 1 visit(s) today