Черната дупка в центъра на Млечния път се държи непредсказуемо

 

Източникът на радиолъчение в центъра на Млечния път – Sgr *, за който се предполага, че е свръхмасивна черна дупка, се държи хаотично не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Астрономите стигнали до това заключение, след като проучили как се променя неговата активност. Резултатите от изследването са публикувани в научното списание Monthly Notices of the Royl stronomicl Society.

„Все още не знаем какво причинява тези произволни изблици на активност на Sgr *. Преди смятахме, че техен източник може да са облаци газ или звезди, които периодично се сближават с черната дупка, но не намерихме доказателства за тази теория. Също така не успяхме да потвърдим, че тези изблици са свързани с магнитните свойства на газа, който заобикаля този радиоизточник“, казва Якоб ван ден Айнден от Оксфордския университет, един от авторите на изследването.

Учените смятат, че в центъра на предполагаемо всички галактики във Вселената има една или дори няколко свръхмасивни черни дупки. Например в ядрото на Млечния път има източник на радиолъчение Sgr * (Стрелец *), който някои астрономи също смятат за такава черна дупка. Астрономите са научили за съществуването му в началото на 90-те години на миналия век по това, как привличането на този обект влияе върху орбитите на съседните небесни тела, припомня ТАСС.

Впоследствие астрономите открили, че Sgr * е заобиколен от няколко десетки звезди и няколко големи облака газ, периодично приближаващи се и преминаващи на опасно разстояние от него. В миналото учените смятали, че тези срещи генерират изблици на активност на Sgr * и водят до импулси на рентгенови лъчи и други форми на електромагнитно лъчение.

Айнден и колегите му поставили под въпрос тази хипотеза, след като направили широкомащабни дългосрочни наблюдения на промените в нивото на активност на Sgr * с помощта на орбиталния рентгенов телескоп Swift. Този инструмент периодично наблюдава центъра на Млечния път в рентгеновия и гама-диапазона от 2006 г., от което учените се възползвали за изследване на дългосрочните закономерности в активността на Sgr *.

Анализът на данните, събрани от Swift от 2006 до 209 г., показал, че Sgr * се държи напълно хаотично както в краткосрочна, така и в дългосрочна перспектива. Учените не са успели да открият нито една закономерност или повтаряща се тенденция в това, как се променя нивото на неговата активност и честотата на импулсите, произвеждани в рентгеновия диапазон на електромагнитните вълни.

По-специално честотата на изблиците била необичайно висока между 2006 и 2008 г., след което внезапно се снижила през следващите четири години, а през 202 г. отново започнала да расте. Причините за подобни хаотични колебания в силата и честотата на емисиите, според Айнден и неговите колеги, все още са загадка за учените.

Астрономите се надяват, че следващите наблюдения на Sgr * с помощта на Swift и други орбитални обсерватории ще им помогнат да разберат дали има поне минимална връзка между тези събития и приближаването на облаците от газ и звездите със свръхмасивната черна дупка. Липсата на такава връзка ще принуди учените да търсят алтернативни обяснения за това, как възникват изблиците на активност на свръхмасивните черни дупки.

източник: https://www.ctulno.com/cosmos/chernt-upk-v-centyr-n-mlechnij-pyt-se-yrji-nepreskzuemo-news696089.html

 

 

Последвайте ни във>>>>>> Фейсбук

Visited 13 times, 1 visit(s) today