Сенчестите хора – странните създания на мрака

[ad_1]

< href="http://svetovnizgki.com/wp-content/uplos/07/07/хора-сенки.jpg">

Те не ни нападат и често дори са апатични към нас. Но това не ги прави по-малко страшни

Историите за Сенчестите хора често звучат като сценарий за психотрилър на Алфред Хичкок. Мнозина ги приемат за чиста измислица, но никак не са малко и онези, които твърдят, че са ги виждали в действителност.

Кои са те?

Сенчестите хора са тайнствени, мъгляви силуети, които се появяват изневиделица покрай нас. В повечето случаи хората, твърдящи, че са имали среща с тях, започват да ги забелязват в ъгълчето на едното си око. Тоест с периферното си зрение. Появяват се за секунди, а обърнем ли глава към тях – мигновено изчезват.

Мистериозните сенки най-често имат формата на човешка фигура, но без ясно изразени, конкретни черти. Нямат очи, макар че в редки случаи се съобщава за две светещи червени точки. Понякога сенките може да придобият очертания не на човешко тяло, а на животинско.

Хората на сенките се появяват предимно вечер или късно през нощта. Мълчаливи са. Рядко правят опити за общуване с човека, пред когото са се проявили. Срещата със Сенчестите почти задължително  предизвиква силна паника, ужас, страх и притеснение у човешките същества. Което е съвсем нормално, разбира се. Но те рядко са агресивни, не нападат хората и често дори са апатични към тях. Особено чувствителни към тях са кучетата, котките и други домашни любимци, които могат да ни предупредят за появата на Сянка около нас.

В началото на 90-те години Хайди Холис става първият изследовател и автор на книги, свързани с феномена, след като преживява множество срещи с тъмните сенки. В началото разбира, че те преследват неин приятел от дете, а малко по-късно започват да се проявяват и пред самата нея. Още първата й книга – „Тайната война“, отприщва мощна вълна и хора от целия свят започват да й пишат и да споделят своите собствени истории. Хайди е и човекът, който въвежда за пръв път термина Сенчести хора (Show People) в съвременното общество, макар че данни за тях съществуват още от Средновековието. А може би и от по-назад във времето, които обаче не са достигнали до нас…

Съществуват множество догадки относно произхода и същността на Сенчестите хора. Според някои, загадъчните фигури са призраци – енергийно поле, със силна вибрация, носещо душата на вече отишъл си от този свят човек. Свидетели, разказващи за Сенчестите, споделят, че те без проблем преминават през стени, предмети, както и че най-често се изпаряват така внезапно, както са се появили. Има разлика обаче между духовете и Сенките, твърдят специалисти. Първите обикновено са обградени от бяла мъглявина и са облечени в дрехи. Докато Сенчестите хора представляват тъмен облак, без отличителни белези и детайли за външен вид, пол и други конкретни подробности.

Според друга, често спрягана теория, Сенчестите са същества от друго измерение, съществуващо редом с нашето. Понякога тези две измерения се преплитат и хората успяват за секунди да надникнат отвъд, където с просто око виждат същества с различна от своята  същност. Според някои, има вероятност Сенчестите хора да се хранят от емоциите на хората и затова да ни навестяват все по-често. С други думи, определят ги като енергийни вампири.

Друго подозрение е, че Хората от сенките са род извънземни, населяващи Земята и следящи за случващото се тук. Не е ясно обаче каква е целта им и за какво ще използват събраната от наблюденията информация. Самата Хайди Холис също подкрепя именно тази хипотеза.

Понякога ги определят и като демони. Мрачни същества, които търсят невинни души, с които да се хранят. Възможно е да искат да обсебят тялото ни, но тази теория поне засега остава само недоказана хипотеза.

Според по-скептично настроените сред нас, Сенчестите хора са просто измислица на хората или игра на ума, халюцинация,  при която си мислим, че сме видели нещо, което обаче е плод само и единствено на собственото ни въображение.

Каквато и да е истината, свидетелствата за появата на Сенчести хора в нашия свят никак не са рядкост. Този феномен е един от най-често срещаните в световен мащаб, за който съобщават ежедневно десетки хора. Причината е, че с повишаването на вибрациите на човечеството и на самата ни планета, ние ставаме все по-способни да виждаме и разпознаваме подобни странни явления, които доскоро сме били неспособни да доловим. Поне така смятат някои изследователи.

Отличителни белези на Сенчестите хора:

< href="https://www.fcebook.com/MittensFromKittensOrcle" trget="blnk">

Обичайно мъглявите силуети са оприличавани  на мъжки, макар полът да не е съвсем ясно изразен. Сенчестите имат способността да преминават през предмети и стени. Те не говорят и не търсят контакт с хората. В повечето случаи фигурите са доста издължени, високи, рядко са с нисък ръст. Движат се ефирно и с голяма скорост.

Видове Сенчести хора

На база събраната информация за тях тъмните сенки могат да бъдат разделени на три основни вида.

Неподвижни / Наблюдатели: Те често са забелязвани в домовете на хората, и по-конкретно в спалните им помещения посред нощ. Просто си стоят там и наблюдават. Ако установят, че сме ги видели, в повечето случаи бягат веднага. Този тип сенки се определят като привързани към определен човек, когото следват навсякъде.

Посетители: Вторият тип Хора на сенките се отличават с това, че изглежда така, сякаш си имат свой собствен план на действие. Изобщо не се интересуват от онова, което ние правим. Не ги вълнува и това дали ги виждаме или не. Те просто са заети със своите си задачи, каквито и да са те. Този тип Сенчести хора не само не искат да общуват с човешките същества, но и не полагат каквито и да било усилия да ги изучават или наблюдават.

Обитатели: Това е третата основна разновидност на мистериозните сенчести фигури. Характерно за тях е, че обитават конкретно място – апартамент, къща, хотел, или някаква местност, към която са приковани, заради много силно емоционално обвързване.

Според изследователите на феномена, за да се отървем от неканените гости от сенките, можем да използваме няколко силни оръжия. Първото от тях е молитвата. Също и медитацията. Второто – постигане на емоционална хармония – позитивност, заземяване, подобряване на емоционалното ни състояние. Третото – духовно пречистване. И четвъртото, което е съвсем просто – да оставим лампите светнати, тъй като това смущава на енергийно ниво Сенчестите хора. И запомнете, твърде вероятно е те да се хранят от нашия страх, затова, ако ги виждаме – най-добре е да се постараем да го преодолеем, за да ги прогоним възможно най-далеч от себе си.

инфо: < href="https://www.spisnie8.bg/%0%BC%0%B8%%8%%8%0%B5%%80%0%B8%0%B8-%0%B7%0%B0%0%B3%0%B0%0%B4%0%B%0%B8-%0%B8%0%B7%0%B%%8%0%B%0%B7%0%B5%0%BC%0%B%0%B8/09/06/%%8%0%B5%0%B%%87%0%B5%%8%%8%0%B8%%8%0%B5-%%85%0%BE%%80%0%B0-%%8%%8%%80%0%B0%0%B%0%B%0%B8%%8%0%B5-%%8%%8%0%B7%0%B4%0%B0%0%B%0%B8%0%B5-%0%B%0%B0-%0%BC%%80%0%B0%0%B%0%B0.html" trget="blnk" rel="noopener">spisnie8.bg

Вижте още:

< href="http://svetovnizgki.com/%0%b8%0%bc%0%b0-%0%bb%0%b8-%0%b%%8f%0%b%%8%0%b4%0%b5-%%8%0%b0%0%bc-%0%b%0%be%0%bf%0%b8%0%b5-%0%b%0%b0-%0%bc%0%be%0%b5%%8%0%be-%0%b0%0%b7/" trget="blnk" rel="noopener">Има ли някъде там копие на моето Аз?

< href="http://svetovnizgki.com/%0%b8%0%b%%8%0%b5%%80%0%b5%%8%0%b%0%b8-%%84%0%b0%0%b%%8%0%b8-%0%b7%0%b0-%0%bc%0%b8%%8%0%b8%%87%0%b%0%b8%%8%0%b5-%%8%%8%%89%0%b5%%8%%8%0%b/" trget="blnk" rel="noopener">Интересни факти за митичните същества и тяхното общуване с хората

< href="http://svetovnizgki.com/porimskiqt-poltyrgist/" trget="blnk" rel="noopener">Пордимският полтъргайст от 989 г. остава необяснима загадка и до ден днешен

< href="http://svetovnizgki.com/%0%bf%0%b0%%80%0%b0%0%bb%0%b5%0%bb%0%b%0%b8%%8%0%b5-%%80%0%b5%0%b0%0%bb%0%b%0%be%%8%%8%0%b8-%0%b%0%b0-%0%b3%%80%0%b0%0%b%0%b8%%86%0%b0%%8%0%b0/" trget="blnk" rel="noopener">Паралелните реалности – на границата между науката, научната фантастика и езотериката

Последвайте ни във < href="https://www.fcebook.com/pg/svetovni.zgki" trget="blnk" rel="noopener">Fcebook

 

[ad_2]

Source link

Visited 8 times, 1 visit(s) today