Първият „свидетел на Йехова“ – Чарлз Ръсел

[ad_1]

Чарлз Тейз Ръсел се ражда в Питсбърг на 16 февруари 1852 година в семейството на протестанти. Родителите му са онези, които с влиянието си го подтикват към религията. През младежките си години Чарлз се занимава с мисионерска дейност. Но съвсем скоро се разочарова от християнството заради мъченията, на които душите на грешниците трябва да бъдат подложени в християнския ад.

Започва да търси по-близки до неговия мироглед идеи в другите религии, но и там не ги открива. Тогава формулира своето тълкувание на Светото писание. Първоначално това са само неговите собствени размишления по основната за християнството книга – Библията.

Според мнението на Чарлз Ръсел, човешката душа не е безсмъртна, затова не може да съществува нищо подобно на задгробния живот. След смъртта си човек може да разчита само на едно – пълното и вечно забвение. Той смята, че хората все пак ще дочакат второто пришествие на Христа, когато всички умрели ще възкръснат. След това грешниците окончателно ще бъдат унищожени, а праведните ще заживеят на земята като в рая – щастливо и вечно.

От 1879 година Ръсел започва да издава списанието “Стражевата кула”, което излиза два пъти в месеца. Основава и религиозната общност Изследователи на Библията и става неин първи президент. Започва да проповядва своите възгледи, намирайки подкрепа за тях в написаното в Библията. Пътува по света и на няколко пъти посещава Палестина и Русия.

Чарлз Ръсел почива на 31 октомври 1916 година в Ню Йорк. Цялото си имущество завещава на издателството, което продължава да публикува списание “Стражевата кула”. След смъртта му президент на Обществото на Сионската Стражева кула става Джоузеф Ръдърфорд, а организацията става популярна по цял свят под името “Свидетели на Йехова”.

[ad_2]

Source link

Visited 6 times, 1 visit(s) today