Откриха галактика без тъмна материя, съществуването й – необяснимо

[ad_1]

Еропейски и американски астрономи откриха малка галактика в съзвездието Риби GC 4905, която е напълно лишена от тъмна материя. Нейното съществуване не може да бъде обяснено с настоящите космологични теории, съобщи пресслужбата на Британското кралско астрономическо дружество (RS).

„Теориите, които допускат съществуването на тъмна материя, по принцип не могат да обяснят съществуването на тази галактика, без да използват крайно нереалистични параметри. На свой ред техните алтернативи, включително модифицираната Нютонова динамика, не могат да опишат правилно естеството на движението на газа в GC 4905“, казва изследователят от Университета в Гронинген (Нидерландия) Пол Пиня, чиито думи цитира пресслужбата на RS.

През последните години астрономите са открили около две дузини галактики, в които тъмната материя или напълно отсъства, или присъства в неочаквано малки количества. Заради изключително ниската плътност на материята изследователите започнаха да ги наричат „свръхразсеяни галактики“ (UG). Големият брой такива открития накара астрономите да изучават активно UG и да търсят обяснения за тяхното съществуване.

Пиня и колегите му откриват друг такъв обект, докато наблюдават съзвездието Риби с помощта на наземния радиотелескоп VL. Използвайки мощта му, астрономите проследили скоростта, с която се движи газът в централните области и покрайнините на близките галактики, което им позволило да преценят колко точно тъмна материя има в тях.

Необяснима галактика

Тези измервания неочаквано показали, че тъмната материя почти напълно отсъства в една от най-близките ни галактики – GC 4905. Намиращ се на около 47 милиона светлинни години от Земята, това е сферичен обект с неправилна форма. Оказва се, че звездната му маса е около 400 пъти по-малка от тази на Млечния път, но тя заема същото пространство като нашата галактика.

Учените са прекарали около 40 часа в наблюдение на въртенето на газовите купове в тази галактика и не са открили никакви доказателства, че тя може да е загубила запасите си от тъмна материя поради сблъсъци с други обекти. На свой ред теоретичните изчисления изключват възможността GC 4905 да е останала без тъмна материя поради особеностите в разпределението на материята в частта от Вселената, където се е формирала.

Освен това учените са установили, че съществуването на тази галактика не може да бъде обяснено дори с алтернативни космологични модели. По-специално, теорията на модифицираната Нютонова динамика (MON) не може да възпроизведе начина, по който се движат газовите облаци в тази галактика. Според учените всичко това показва, че настоящите космологични теории може да са погрешни или непълни.

Пиня и колегите му се надяват, че последващите наблюдения на GC 4905 и други UG ще дадат точен отговор на този въпрос и ще помогнат на теоретиците да формулират нови модели, които точно да възпроизведат формирането на единични галактики, напълно лишени от тъмна материя.

източник: < href="https://www.nes.bg/notifikcii/0//06/otkrih-glktik-bez-tymn-mterii-syshtestvuvneto-i-neobisnimo.53087" trget="blnk" rel="noopener">nes.bg

Вижте още:

< href="http://svetovnizgki.com/%0%bc%0%bb%0%b5%%87%0%b%0%b8%%8f-%0%bf%%8%%8-%0%b%0%b5-%0%b5-%%84%0%be%%80%0%bc%0%b8%%80%0%b0%0%b-%%8%0%bb%0%b5%0%b4-%%8%0%b%0%bb%%8%%8%%8%0%b/" trget="blnk" rel="noopener">Млечния път не е формиран след сблъсък с друга галактика

< href="http://svetovnizgki.com/%0%b7%0%b5%0%bc%%8f%%8%0%b0-%0%b5-%0%bc%0%b%0%be%0%b3%0%be-%0%bf%0%be-%0%b%0%bb%0%b8%0%b7%0%b%0%be-%0%b4%0%be-%%8%%83%0%bf%0%b5%%80%0%bc%0%b0%%8%0%b8%0%b/" trget="blnk" rel="noopener">Земята е много по-близко до супермасивната черна дупка в галактиката ни, отколкото предполагахме

< href="http://svetovnizgki.com/%%88%0%b0%0%b%%8%0%be%0%b%0%b5%%8%0%b5-%0%b7%0%b0-%0%b8%0%b7%0%b%%8%0%b%0%b7%0%b5%0%bc%0%b5%0%b-%0%b6%0%b8%0%b%0%be%%8-%0%b-%0%b%0%b0%%88%0%b0%%8/" trget="blnk" rel="noopener">Шансовете за извънземен живот в нашата галактика са много вероятни

< href="http://svetovnizgki.com/%%87%0%b5%%80%0%b%0%b0-%0%b4%%83%0%bf%0%b%0%b0-%0%b-%0%b%0%b0%%88%0%b0%%8%0%b0-%0%b3%0%b0%0%bb%0%b0%0%b%%8%0%b8%0%b%0%b0-%0%b5-%%8%0%be%0%bb%0%b%0%be/" trget="blnk" rel="noopener">Черна дупка в нашата галактика е толкова масивна, че не трябва да съществува

Последвайте ни във < href="https://www.fcebook.com/pg/svetovni.zgki" trget="blnk" rel="noopener">Fcebook
[ad_2]

Source link

Visited 4 times, 1 visit(s) today